Úvodní strana » Aktuality » Od 1.2.2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod

Od 1.2.2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod

Ilustrační obrázek
13.03.2018
Legislativa
Zákon mění hned dvě novely najednou!

Zákonem č.148/2017 Sb. byla s účinností od 1.2.2018 mezi dávky nemocenského pojištění zavedena tzv. "otcovská dovolená". O té jsme vás blíže informovali v této aktualitě.

Od data 1.2.2018 je ale v souvislosti se zákonem o nemocenském pojištění účinná ještě jedna novela a to pod číslem 259/2017 Sb. I přestože se jedná spíše o technickou novelu, přináší důležité změny v podmínkách účasti na pojištění.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

„Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže za trvání zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost.“

PŘÍKLAD

Zaměstnanec pracuje od srpna 2017 na dohodu o provedení práce. Od té doby mu ve všech měsících byla zúčtovaná mzda vyšší než 10 000 Kč. Pracovník byl tedy účasten nemocenského pojištění. V měsíci lednu 2018 onemocněl a z důvodu nemoci bylo zaměstnavatelem zúčtováno pouze 5 900 Kč. Protože v lednu není účasten nemocenského pojištění, nebude mít nárok na nemocenské dávky, přestože v předchozích měsících bylo sociální pojištění odvedeno.

Pokud by onemocněl až v měsíci únoru 2018 (po účinnosti technické novely), bude mít při splnění uvedených podmínek nárok na nemocenské dávky: Jestliže za bezprostředně předcházející tři kalendářní měsíce (listopad až leden) byl vzhledem k výši odměny účasten nemocenského pojištění, měl by nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne nemoci také na nemocenské dávky.

 

13. března 2018, Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter