Úvodní strana » Aktuality » Daňový balíček 2019

Daňový balíček 2019

Ilustrační obrázek
02.05.2018
Legislativa
V květnu bude vláda projednávat balíček změn. O čem bude?

Daňový balíček 2019

Ministerstvo financí připravilo pro rok 2019 daňový balíček, který obsahuje zejména změny v zákoně o daních z příjmů a o DPH. Je však souborem novelizací i dalších předpisů:

  • o dani z hazardních her
  • insolvenčního zákona
  • o spotřebních daních
  • celního zákona
  • daňového řádu
  • o mezinárodní spolupráci při správě daní
  • o Finanční správě
  • o Celní správě.

Nejvíce diskutovaným "tématem" byla superhrubá mzda. V původním návrhu bylo počítáno s jejím zrušením a zavedením progresivní
sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %. V rámci připomínkového řízení byl však z návrhu tento zásadní bod vypuštěn.
Součástí upraveného návrhu daňového balíčku zůstává např. zavedení omezení daňové uznatelnosti „nadměrných výpůjčních výdajů“.

Daňový balíček obsahuje rozsáhlé změny v zákoně o DPH s účinnosti od 1.1.2019. Je navrženo 269 bodů změn a 13 přechodných ustanovení. Některé změny plynou z úpravy následující legislativy EU.

Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH je s použitím od 1.1.2009 novelizována:

  • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (přímo se netýká uplatnění dph u poskytování poukazů, ale až následného obchodování s těmito poukazy)
  • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku.

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby, a to nařízením č. 2017/2459.

Vláda bude daňový balíček projednávat nejdříve v květnu 2018. Legislativní proces budeme samozřejmě sledovat a průběžně vás o něm informovat.


2. května 2018, Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter