Úvodní strana » Aktuality » Aktualizace programu DUEL 14.1

Aktualizace programu DUEL 14.1

Ilustrační obrázek
26.06.2018
DUEL, Ježek software
Do distribuce byl uvolněn DUEL 14.1.0.10100 s dalšími změnami a vylepšeními.

UPOZORNĚNÍ PRO STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE

Jak jsme již dříve avizovali, DUEL verze 14.1 nepodporuje připojení k MS SQL Serveru 2000 a 2005. Pokud máte data na těchto verzích serverů, NESTAHUJTE A NEINSTALUJTE DUEL 14.1.
Nejprve si zajistěte novější MS SQL Server. Pro více informací kontaktujte hotline na čísle 487 714 600.

Instalační soubory

 • Instalaci programu DUEL 14.1.0.10100 proveďte podle návodu na upgrade:
   
 • Automatická aktualizace proběhne v programech do verze DUEL 14.0 volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 14.1 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 14.1.0.10100 v záhlaví programu. I v tomto případě doporučujeme postupovat podle návodu na upgrade.

Změny zapracované do verze 14.1.0.10100 ke dni 26.06.2018 oproti verzi DUEL 14.0.3.10000

OBECNÉ

 • Asi největší novinkou, kterou nová verze pro uživatele s Windows 10 přináší, je možnost nastavit si velikost písma a dalších objektů bez ohledu na nastavení velikosti textu v operačním systému. Tato funkce se ovládá na záložce "Zobrazení" pomocí výklopného tlačítka "Měřítko". Zde je možné pro pohodlnou práci nastavit jak zvětšení (až do úrovně 200 %), tak zmenšení (80 %), které využijeme např. na malých displejích, které mají ve Windows zvětšené písmo.

video
Měřítko zobrazení

 • Zejména pro práci na monitorech s nízkým rozlišením, které navíc mají v systému nastavené zvětšené písmo, byly upraveny prakticky všechny agendy tak, aby formuláře v případě potřeby aktivovaly postranní posuvníky a umožňovaly pohyb po údajích i v případech, kdy se formulář nevejde do vymezeného prostoru. Zároveň s tím byla zapracována úprava, která zajistí viditelnost alespoň tří řádků seznamu - i za cenu zmenšení prostoru pro formulář.
 • Pro podporu měřítka byly všechny systémové dialogy API Windows nahrazeny vlastními, které umožňují zvětšování/zmenšování.
 • Pro novou verzi programu jsme aktualizovali vývojové prostředí Delphi na nejnovější edici 10.2 Tokyo. Díky tomu můžeme využívat některé nové vlastnosti komponent a také pokročilejší funkce operačního systému Windows.
 • Díky novým Delphi se podařilo vyřešit občasný problém editace poznámek, kdy byly při pohybu myši nad textem vybírány části textů i bez stisknutého levého tlačítka myši.
 • Byly zapracovány nové grafické komponenty, které řeší problémy pro systémy s nastaveným zvětšeným písmem.
 • Ve všech formulářích všech agend byl orámováním zvýrazněn editor, ve kterém je umístěn kurzor.
 • Pro lepší orientaci v pracovní ploše programu byla do nové verze zapracována možnost odlišení režimu pořizování nových záznamů od režimu prohlížení nebo editace. V okamžiku přidávání, kdy se focus přenáší do formuláře, dojde k potlačení tabulky, aby bylo na první pohled zřejmé, že došlo ke změně. Pokud tuto funkci nechceme, lze ji vypnout tlačítkem na záložce "Zobrazení".
 • Odskoky do číselníků pomocí jednoho tlačítka se třemi tečkami byly nahrazeny výklopnou nabídkou (tzv. hamburger menu), pomocí které lze nejen odskočit do číselníku (se zachovanou klávesovou zkratkou "Ctrl+Num +" nebo "F7"), ale také do číselníku ihned založit nový záznam (s klávesovou zkratkou "Ctrl + Shift + Num +" nebo "Shift + F7"). Na některých místech byla mezi volby doplněna i rozšiřující možnost ("Ctrl + Num -") pro odskok do alternativní agendy. Toho využijeme např. v položkách skladové fakturace (do PNS) nebo v bankovních výpisech (ZaP vhodné ke spárování). Nabídku pro práci s číselníky vyklopíme kromě myši též klávesovou zkratkou "Alt + Shift + šipka dolů".
 • Pro návodnější práci byla v menu zvýrazněna ikona, pomocí které se do původního záznamu přenáší hodnota z číselníku. Zároveň byl text "Přenést" změněn na "Převzít zpět". Klávesová zkratka Ctrl+Enter zůstala samozřejmě zachována.
 • V souvislosti s menu, které nabízí práci s číselníky, bylo nutné v agendách Pokladna a Bankovní výpisy na údaji Doklad 2 přepracovat i odskok do ZaP k proplacení. Toto je nyní nabízeno jako rozšiřující volba s klávesovou zkratkou "Ctrl + Num-". Podobně bylo nutné upravit Neúčetní platby, kde se Dokladu 2 odskakuje do Fakturace -kancelář, Fakturace - sklad nebo do Závazků a pohledávek.
 • Ve správci sestav, na záložku "Oblíbené", byla pro snazší přepnutí do kompletního seznamu sestav přidána volba "další sestavy".
 • Tiskové sestavy, které obsahují grafy, byly upraveny v souladu s novým reportovacím nástrojem.
 • Pro zvýraznění problematických nebo "podezřelých" stavů bylo upraveno barevné ladění chyb a varování (jak v dolní části okna programu, tak ve vyskakovacím okně při uzavírání skladových dokladů).
 • Do instalačního programu byla přidána kontrola, která v případě, že operační systém čeká na instalaci aktualizací, zastaví instalaci programu DUEL a vyžádá restart počítače.
 • Pro uživatele, kteří chtějí v rámci instalace DUELu mít pod kontrolou i instalaci SQL serveru, byla zapracována možnost nastavit si pro spojení se serverem vlastní heslo. Toto se samozřejmě neprojeví při NT autentifikaci, ale pouze při přihlašování přes účet "sa".
 • Pokud pro přihlášenou obsluhu není dostupná žádná firma (a má právo založit novou databázi), program automaticky nabídne založení nové firmy. To by mělo usnadnit rozběhnutí programu zejména novým uživatelům.
 • Do dialogu pro otevírání firem byla zapracována funkce, která nastaví focus na právě otevřenou firmu (v případě, že je nějaká firma otevřená).
 • Na první stránku průvodce založením nové firmy byl přidán text podrobně vysvětlující jednotlivé kroky, které budou následovat.
 • Pro předcházení komplikacím s přihlášením nelze nyní nově zakládaným uživatelům zadat heslo obsahující diakritiku.
 • I při zapamatovaném heslu pro automatické přihlašování je nyní kontrolováno, zda na pozadí nedošlo k jeho změně. Pokud ano, automatické přihlášení neproběhne a heslo bude nutné zadat.
 • S přechodem na nové Delphi bylo nutné upravit také export dat do MS Excel.
 • Pro (hromadné) odesílání e-mailů zabezpečeným kanálem byla do programu přidána podpora TLS 1.2 a možnost nastavení použití TLS pro různé nastavení SMTP serveru.
 • Do nové verze programu jsme implementovali vlastní podporu datových schránek, doposud jsme zprávy zasílali pouze externím programem. Odeslat lze nejen každou sestavu (prostřednictvím operace ve správci sestav), ale prakticky všechny XML formuláře, které program generuje.
 • Do tiskových sestav účtenek, stvrzenek a dokladech o EET byl zapojen QR kód, pomocí kterého lze doklady o prodeji snadno registrovat do účtenkové loterie.
 • V souvislosti s novými pravidly GDPR byla přeformulována také informace, která se zobrazuje při vyvolání operace pro přístup prostřednictvím vzdálené správy.
 • Jako již tradičně, byla pro novou verzi programu vygenerována aktualizovaná Databanka českých firem, kterou pro naše uživatele připravila firma Databox s.r.o., provozovatel portálu Živé firmy (www.zivefirmy.cz)
 • Vzhledem k tomu, že technologii RSS kanálů dnes již de facto nikdo nepoužívá (vývoj je od roku 2003 zmrazen), byly agendy pro práci s RSS z programu odebrány.
 • Sada informací a pomůcek Databox Plus byla omezena pouze na offline verzi, online varianta již není dostupná.
 • Jak jsme již dříve avizovali, od programu DUEL verze 14.1 nebudeme podporovat připojení k MS SQL 2000 a 2005. Program nyní při startu verzi serveru kontroluje, a pokud je starší než MS SQL 2008, přihlášení neproběhne a je nutné server upgradovat.

ÚČETNICTVÍ, ANALÝZY a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Operace pro rozdělení dokladu účetního deníku byla upravena tak, aby zachovávala přiřazené dokumenty a média.
 • Hromadné přečíslování záznamů v ZaP bylo upraveno tak, že nyní při kontrolách existence dokladů zohledňuje i zadaný postfix. Lépe tak ošetří díry a zamezí duplicitám.
 • V sestavě pro rozpis ZaP s DPH byla upravena kaskáda datumů pro třídění, nyní i nedaňové doklady vystupují správně zatříděné mezi daňové.
 • V rámci exportu pohledávek pro ČSOB bylo vypuštěno ukládání posledního sloupce bez popisku - v některých případech to působilo na straně banky problémy s načtením.
 • Do sestav upomínek byla zapojena příprava pro snazší odesílání sestav e-mailem, nyní je e-mailová adresa automaticky předvyplněna podle příjemce.
 • V DE byly sestavy pro kontrolu obratu (např. pro plátcovství DPH nebo povinné vedení podvojného účetnictví) kvůli možným nekonzistencím dat převedených z Účta doplněny o Doklad2. Zároveň byla upravena logika pro práci s datem - do rozhodného období se primárně počítá datum UZP/DPH z tabulky DPH. V případě, že není vyplněno, použije se v peněžním deníku datum platby, v ZaP datum vystavení popř. datum splatnosti.
 • Do modulu Analýzy byla přidána nová sestava Hlavní kniha se součty po AU.

KANCELÁŘ

 • Mezi sestavy obou fakturací (Kancelář i Sklad) byl přidán "Seznam záznamů s úhradami", který k jednotlivým fakturám zobrazí všechny příslušné (i částečné) platby.
 • Při vytvoření dobropisu v agendě Fakturace se kurzor nově postaví na vytvořený záznam.
 • Operace Naplnění v Převodních příkazech již nabízí nezaplacené závazky i v případě, že předchozí naplnění bylo dokončeno s aktivním filtrem.
 • V sestavách silniční daně byla změněna maska pro hmotnost, nyní vystoupí jako desetinné číslo.
 • V zápatí agendy DPFO byly upraveny popisy údajů pro bankovní účet.
 • Byly doplněny texty v průvodci operací Export do XML přehledu OSVČ pro OSSZ. Zároveň byl upraven samotný export do xml, který v některých případech způsoboval chybová hlášení.
 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ bylo pro výpočet řádku 33 ve variantě "Hlavní i vedlejší" zapracováno zastropování na maximální vyměřovací základ.
 • Seznamy Přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení jsme doplnili o nové výše záloh.

MAJETEK

 • Do hlaviček sestav aktuálních daňových odpisů byl doplněn rok, ke kterému jsou odpisy vztaženy.
 • Přístup k několika sestavám uplatněných daňových odpisů v režimu DE již není podmíněn právy k modulu Finance.

MZDY

 • V nové verzi bylo podrobněji rozčleněno účtování hrubé mzdy. Nyní můžeme pro naturální mzdu, náhrady za DPN, příjem mimo pojistné a proplacenou dovolenou nastavit samostatné parametry - účty (včetně práce s AU), druhy, firmy i SVZ.
 • Přestože vnější podoba agendy ELDP zůstala prakticky nezměněná, operace pro naplnění byla kompletně přepracovaná. Nyní program automaticky řeší např. stavy, kdy zaměstnanec odejde do důchodu nebo na mateřskou dovolenou, zohledňuje také již případné pořízené evidenční listy za část roku a dokáže "křížkovat" celou řadu stavů.
 • Do agendy ELDP byly přidány vazby na personalistiku a do měsíčních mezd.
 • Do sestav agendy Personalistika byly přidány nové tiskopisy sloužící pro podání informací o nástupu nebo o (předčasném) ukončení zaměstnání cizinců.
 • V sestavách mzdových a platových výměrů nyní vystupují hodinové i měsíční tarify s přesností na haléře.
 • Mezi exekuce byla přidána sestava, pomocí které lze snadno zrekapitulovat zadržované splátky i jejich výši.
 • Uložení PDF hromadného oznámení zaměstnavatele pro ZP bylo ošetřeno tak, aby nevadilo, pokud je v názvu firmy lomítko.
 • Ze sestav, tiskopisů a několika formulářů byly odebrány výstupy vztahující se ke zrušenému II. pilíři důchodového připojištění.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Katalogové karty byly rozšířeny o možnost zvolit, zda uvedená hmotnost je v kg (jako doposud), nebo v gramech popř. v tunách. To umožní přesněji sledovat hmotnost nejen na jednotlivých dokladech, ale i ve výkazu Intrastat.
 • Mezi distribuční filtry katalogu položek byly přidány dva nové, pomocí kterých lze odhalit duplicitní (shodné) označení nebo EAN kódy.
 • Do položek na skladě byla přidána sestava sledující expiraci šarží, která sleduje zásoby 7, 14 a 21 dní před expirací.
 • Ve skladových agendách byla výklopná nabídka nad cenou za MJ rozšířena o možnost druhého vyklopení. První vyklopení zobrazí relevantní ceny dle nastavení ceníku a skladu, druhé vyklopení zobrazí všechny možné ceny dané položky.
 • Sestavy příjemek byly vylepšeny o práce s neskladovými položkami a položkami, které negenerují pohyby (např. doprava nebo slevy). Nyní lze v sestavách tisknout jak ceny původní, tak navýšené o poměrnou částku (s korekcemi).
 • Nastavení vyhledávání podle alternativního označení z Katalogu položek způsobovalo, že při pořízení položky do příjemky se položka nezobrazovala ve výklopné nabídce. Nyní se již položka nabídne a není nutné "odskakovat" do katalogu položek.
 • Ve fakturaci se po dokončení operace Dobropis nyní program nově nastaví na právě vzniklý záznam.
 • Pro skladové položky oceňované pevnou skladovou cenou, u kterých se navíc sledují šarže, byl pro naplnění inventury optimalizován výpočet ocenění.
 • Přepočet skladových cen byl upraven tak, aby i v případech, kdy při inventuře souhlasí množství a jen skutečné ocenění je nižší než evidované, bylo příslušné finanční manko fixně zachováno - přestože se de facto jedná o výdej.
 • Pokud je v parametrech kasy nastaveno, že se ve výklopném seznamu skladových položek nemá zobrazovat pokladní cena, příslušný sloupec je nyní úplně vypnutý (doposud byla zobrazována 0).
 • Do dialogů na kase, které zobrazují namarkované položky (např. Úprava položek nebo Sleva), bylo zapracováno pamatování posledního uživatelského třídění. Pokud toto nebylo provedeno, výchozí stav je ve stejném pořadí, v jakém položky vidíme v levé části okna - tedy poslední nahoře.
 • Do okna "Informace o položce" byla doplněna identifikace položky a její EAN. Tato pole jsou však pouze pro čtení, aby nepovolaná obsluha nemohla s jejich pomocí odskočit do katalogu a zpřístupnit si např. nákupní ceny.
 • Do sestav účtenek bylo do sekcí, které jsou věnovány EET, doplněno kompletní označení dokladu/platby v podobě, která je odesílána datovou větou.
 • V příslušných dokladech o zaplacení vystupuje nově text "neplátce DPH", pokud je firma takto nastavena v parametrech.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Pro instalaci verze 14.1 musíte mít zakoupen Upgrade 2018 na verzi DUEL 14 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 26. června 2018, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter