Úvodní strana » Aktuality » Update STEREO 27.03

Update STEREO 27.03

Ilustrační obrázek
17.09.2018
STEREO, Ježek software
Do distribuce byl uvolněn update STEREO 27.03 s dalšími změnami a novinkami.

Instalační soubory

 • UPDATE nového programu STEREO 27.03 je na této stránce.
 • Instalace celého programu STEREO 27.03 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programu STEREO 27 volbou Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 27.03 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 27.03 na titulní obrazovce.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

Změny zapracované do verze 27.03 ke dni 17.09.2018

OBECNÉ

 • Oprava heslování PDF v DosBoxu.
 • Oprava počtu desetinných míst pro vlastní sestavy.
 • Změna programu pro odesílání zpráv do datových schránek, nově lze v parametrech firmy do poznámky uložit uživatelské jméno pro systém DS.

ÚČETNICTVÍ

 • Oprava distribuční podoby algoritmu rozvaha.
 • Oprava zaokrouhlení ve výkazu rozvaha ve formátu PDF.
 • Oprava hodnoty Minule na řádcích 116 117 v rozvaze ve formátu PDF ve varinatě AUD.

MZDY

 • Upravena sestava Podklady pro stravenky - vystupuje i při nulovém příspěvku zaměstnance, doplněna možnost Úpravy nároku na stravenky, automatický výpočet základního nároku na stravenky při 5 ti denním týdenním fondu pracovní doby. Správně počítá také při několika částečných nepřítomnostech v rámci jednoho dne.
 • Opraveno zaokrouhlení celkového odvodu sociálního pojištění v sestavě Přehled vyměřovacích základů.
 • Opraveno stránkování v sestavě Rekapitulace mezd.

Změny zapracované do verze 27.02 ke dni 08.06.2018

OBECNÉ

 • Pro neplátce DPH nevystupuje DIČ na dokladech EET.
 • Zjednodušen export dat pro DUEL, nově je rovnou v nabídce Ostatní.
 • Prodloužen text pro popis záložní kopie dat, nyní lze zadat až 250 znaků.
 • Exportovaná PDF lze nyní opatřit heslem.

ÚČETNICTVÍ

 • Aktualizovány účetní výkazy od roku 2018.
 • Aktualizovány texty pro cizojazyčné výkazy, z rozvahy vypuštěn řádek 97.
 • Byl upraven formát ČSOB (původně IPB) tak, aby vyhověl požadavkům banky na omezení délky AV polí. Nyní do AV pole vstupuje pouze 35 znaků z názvy firmy nebo poznámky dle nastavení parametrů.

KANCELÁŘ

 • Slevy na dani na vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění na děti se při zadané účetní soustavě uplatňují bez ohledu na nastavení výše uplatňovaných výdajových paušálů

MZDY

 • Automatické plnění mezd plní také KódELDP.
 • Oprava vytváření vlastních sestav s údaji, kryptovanými pro GDPR.
 • Upravena práce s typem daně v kategoriích pracovních poměrů, bližší popis v nápovědě k údaji.
 • Export a náhled ELDP - nestačila paměť na VDOS a DosBox.
 • Doplněna údržba nároku čerpání zdravotního volna v archivu mezd.

SKLADY

 • Po přenosu vystavené objednávky do příjemky dolněna údržba stavu položek objednávky a celé objednávky.
 • Nová sestava ze skladových pohybů Marže - jen součty.

Změny zapracované do verze 27.01 ke dni 12.02.2018

OBECNÉ

 • Doplněna další kontrola neúplnosti vytvořené zálohy dat s následným upozorněním.
 • Opraveno zobrazení archivu textů.
 • Oprava odeslání sestavy emailem - odstraněn ladící edit.

ÚČETNICTVÍ

 • Upraven homebanking, v některých formátech nepřebíral dokladovou řadu.

MZDY

 • Oprava tisku zdravotního volna ve velkých mzdových listech.
 • Přepočet zadaných hodin dovolené na dny podle denního úvazku je nyní na dotaz. Stejný postup je také u zdravotního volna.
 • Aktualizovány parametry penzijního připojištění (příspěvek zaměstnance - do částky je nyní 36.000 Kč).
 • Maximální částka jedné exekuce je nově omezena na 8.000.000 Kč.

KANCELÁŘ

 • V přiznání DPFO změněna implicitní hodnota pro nižší limit paušálů za rok 2017 - při pořízení nového poplatníka lze vyšší limit paušálů změnit na příloze 1.

17. září 2018, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter