Úvodní strana » Aktuality » Daňový balíček schválen

Daňový balíček schválen

Ilustrační obrázek
13.03.2019
Legislativa, Školení
12. března Parlament schválil daňový balíček změn. Přijeďte se seznámit s tím, co přinesl v oblasti DPH.

Daňový balíček 2019, o kterém jsme vás již informovali v tomto článku,  přijal Parlament dne 12.3.2019, a to ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 21.12.2018. Jeho vyhlášení ve Sbírce můžeme očekávat do konce března a nabytí účinnosti většiny změn od 1. dubna 2019.

Mezi nejvýznamnější věcné změny v zákoně o DPH patří:
 

 • implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce

 • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši

 • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost

 • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)

 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce

 • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci

  • stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven

  • oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42

 • úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek

  • osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)

 • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením

  • zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje

 • dělená účinnost: většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci)

SEMINÁŘ K DPH

Připravili jsme pro Vás mimořádný seminář k zákonu o DPH pro rok 2019 s Mgr. Milanem Tomíčkem.

 

Seminář budeme pořádat v úterý 16. dubna v kongresovém sále hotelu Olympia v České Lípě.

 

Těšíme se na vás!

 

 

 13. března 2019, Gabriela Roučová

 

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter