Úvodní strana » Aktuality » Připravuje se další novela Zákoníku práce

Připravuje se další novela Zákoníku práce

Ilustrační obrázek
17.10.2019
Legislativa
Jaké změny nám novela přinese?

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo 14. října 2019 ve své tiskové zprávě, že mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů došlo k podpisu "gentlemanské dohody". Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh zákona v aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné.

Mezi hlavní změny, které má novela zákoníku práce přinést patří například:

  • Sdílené pracovní místo, tato forma zaměstnávání zaměstnavateli umožní zaměstnat na jedné pozici na zkrácený úvazek, více lidí, tak aby pokryli časovou dotaci jednoho pracovního místa.
  • Dovolená vypočítaná na základě odpracovaných hodin nikoliv dnů.
  • Doručování písemností zaměstnavatelem.
  • Zrušena by měla být povinnost zaměstnavatele vydávat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP s výjimkou dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.
  • Úprava provádějící transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o vysílání pracovníků do zahraničí v rámci poskytování služeb.

Stanovisko MPSV

Dnes jsme telefonicky s MPSV ověřili, že ač se očekává hladký schvalovací proces této novely Zákoníku práce, její účinnost se očekává nejdříve v polovině roku 2020 nebo od 1. ledna 2021.

 

17. října 2019, Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter