Úvodní strana » Aktuality » Saldokonto? V nové verzi to bude hračka!

Saldokonto? V nové verzi to bude hračka!

Ilustrační obrázek
31.10.2019
DUEL
Pro lepší přehled a ulehčení práce při párování dokladů jsme do modulu Analýzy připravili zcela novou agendu Aktivní saldokonto.

Hned na úvod je vhodné poznamenat, že stávající sestavy saldokonta v modulu Účetnictví zůstanou samozřejmě zachovány a všechny výstupy z účetního deníku budou i nadále fungovat beze změny. Protože jsme ale zpracování saldokonta chtěli posunout na vyšší úroveň a pro dohledávání a opravu chyb chtěli přinést vyšší komfort, připravili jsme pro tyto potřeby samostatnou specializovanou agendu. 

Nová verze programu DUEL 2020 tak přinese nejenom „pasivní“ pohled zobrazující spárované a nespárované položky, ale umožní s nimi „aktivně“ pracovat. Co to znamená?

 1. Po zadání parametrů (datum, vybrané účty, firmy…) a stisku tlačítka „Přepočet“, budou všechny příslušné doklady zpracovány, vyhodnoceny a podle nastavení Spárované / Nespárované / Všechny budou odpovídající skupiny zobrazeny na záložce „Saldokonto“.
  Záznamy v tabulce lze obvyklým způsobem třídit, hledat i filtrovat a snadno tak odhalit např. stavy, kdy předpis a úhrada mají různé párovací znaky nebo kdy předpis je účtován na účet 311, ale úhrada na účet 315.
  Pro lepší informovanost je zobrazen počet dokladů ve skupině, nejmenší a největší datum (zaúčtování předpisu a datum poslední úhrady), počet dní mezi nimi a samozřejmě rozdíl částek MD a D.

  Parametry saldokonta
  Saldokonto - přehled párovacích znaků
   
 2. Pokročilejší uživatelé ocení, že na rozdíl od základního saldokonta lze filtrovat a skupinovat nejenom podle účtů, párovacích znaků popř. firem, ale volitelně i podle středisek, výkonů a zakázek. V této souvislosti bylo členění S, V a Z přidáno také do počátečních stavů saldokonta.
 3. Novinkou je možnost nastavit toleranci, do které lze doklady považovat za spárované. V praxi to znamená, že po nastavení např. 1,- Kč se z nespárovaných položek vyřadí doklady, které nejsou vyrovnané jen díky haléřovému zaokrouhlení, a zbydou jen skutečně nezaplacené faktury.
 4. Dvojklikem na vybranou saldokontní skupinu se program přepne na záložku „Doklady“, kde s automatickým filtrem zobrazí detailní rozpis položek, které do dané skupiny spadají. I zde jsou zachovány všechny výhody tabulkového pohledu – třídění, hledání a filtrování. Jestliže na záložku klikneme přímo, budou zobrazeny všechny doklady aktuálního pohledu ze záložky „Saldokonto“.

  Saldokonto - seznam dokladů
   
 5. Dvojklik na řádku záložky „Doklady“ nám otevře detail záznamu (v účetním deníku nebo v počátečních stavech saldokonta), a my tak můžeme zkontrolovat popř. rovnou opravit odpovídající zápis, aniž bychom museli opouštět agendu a doklad složitě dohledávat. Změněné záznamy jsou v tabulce po návratu indikovány červeně a my víme, že bychom opět měli spustit přepočet saldokonta.
 6. Velikou pomocí při opravě chyb je také operace „Úprava párování“. Díky ní můžeme u vybraných dokladů hromadně změnit Účet, Párovací znak, Firmu, Středisko, Výkon nebo Zakázku, aniž bychom je jednotlivě otevírali a upravovali. Snadno tak spárujeme skupinu dokladů, které se nám „rozešly“.

  Saldokonto - úprava párování

Jak je vidět, pomocí Aktivního saldokonta lze získat nejen dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách, ale rychle také odhalit případné chyby v účtování a hlavně je z jednoho místa vyřešit.

Na 1.Q/2020 plánujeme speciální školení, které vás naučí Aktivní saldokonto používat na maximum.

Máte o aktivní saldokonto zájem?

Pokud máte o Aktivní saldokonto zájem a modul Analýzy dosud nemáte,  nezapomeňte si na objednávce upgrade DUELu pro rok 2020 vyplnit na řádku "Analýzy" ve sloupci "Požadovaná licence" počet PC,  na kterých budete s aktivním saldokontem pracovat!
Na doobjednání modulu v rámci upgrade poskytujeme slevu 20 %.


31. října 2019, Mgr. Pavel Löffler

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter