Úvodní strana » Aktuality » Jak zaúčtovat vyplacení státní podpory v době pandemie?

Jak zaúčtovat vyplacení státní podpory v době pandemie?

Ilustrační obrázek
18.11.2020
Legislativa
Požádali jste o nějaký typ státní podpory v době pandemie a a podpora vám nyni byla vyplacena. Jak tento případ ale evidovat v účetnictví?

Účtování jednotlivých typů „covidové“ státní finanční pomoci

1) Podpora z programu Antivirus

Příklad: Zaměstnavatel žádal z důvodu zavření provozovny v režimu A plus. Bude mu tedy vráceno 100 % vyplacených náhrad vč. odvodů, maximálně do výše 50.000 Kč. V našem příkladu zaměstnavatel vyplatil náhradu ve výši 25.000 Kč a má pouze jednoho zaměstnance:

Zaměstnavatel vede účetnictví:

Popis Účtování Částka
Hrubá mzda (náhrada mzdy) 521/331 25.000 Kč
ZP za zaměstnavatele 524/336 2.250 Kč
SP za zaměstnavatele 524/336 6.200 Kč
Nárok na podporu 378/346 33.450 Kč
Vyplacení podpory 221/378 33.450 Kč
Vyúčtování podpory 346/648 33.450 Kč

Ve výsledku jsou tedy vynulované účty 346 a 378 a rozdíl mezi výnosy a náklady je 0.

Zaměstnavatel vede daňovou evidenci:

Popis Typ Částka
Bankovní výpis s úhradou mezd Výdaj s vlivem na zisk Čistá mzda zaměstnance v Kč
Bankovní výpis s úhradou ZP a SP Výdaj s vlivem na zisk 8.450 Kč
Bankovní výpis s úhradou podpory Příjem s vlivem na zisk 33.450 Kč

 

2) Kompenzační bonus

Příklad: Obdržená částka je ve výši 12.500 Kč a byla zaslána na běžný bankovní účet pro podnikatelskou činnost:

Podnikatel vede účetnictví:

Popis Účtování Částka
Bankovní výpis s připsáním podpory 221/491 12.500 Kč

Podnikatel vede daňovou evidenci:

Popis Typ Částka
Bankovní výpis s úhradou podpory Příjem bez vlivu na zisk 12.500 Kč

 

3) COVID – nájemné

Příklad: Nájem činí celkem 30.000 Kč.

Podnikatel vede účetnictví:

Popis Účtování Částka
Předpis nájemného 518/325 30.000 Kč
Úhrada 50 % z vlastních prostředků 325/221 15.000 Kč
Nárok na podporu (50 %) 378/346 15.000 Kč
Vyplacení podpory 221/378 15.000 Kč
Vyúčtování podpory 346/648 15.000 Kč
Doplatek nájmu 325/221 15.000 Kč

Ve výsledku jsou tedy vynulované účty 325, 378 a 346. Rozdíl mezi výnosy a náklady činí mínus 15.000 Kč (v nákladech tedy máme 15.000 Kč, které jsou naším skutečným nákladem).

Podnikatel vede daňovou evidenci:

Popis Typ Částka
Bankovní výpis s úhradou nájmu Výdaj s vlivem na zisk 15.000 Kč
Bankovní výpis s úhradou podpory Příjem s vlivem na zisk 15.000 Kč
Bankovní výpis s doplatkem nájmu Výdaj s vlivem na zisk 15.000 Kč

18. listopadu 2020, Zuzana Šimonová

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter