Ježek / Novinky a aktuality / Odmítnutí povinného testování na COVID-19 zaměstnancem

Novinky a aktuality

Legislativa

Odmítnutí povinného testování na COVID-19 zaměstnancem

09. 03.2021

Jaké důsledky bude mít to, když se zaměstnanec rozhodne odmítnout testovat na covid-19?

V této otázce dosud není zcela jasno. Výklady povinnosti testování se liší zejména v tom, zda na nepodstoupení testování pohlížet jako na důležitou osobní překážku ze strany zaměstnance, pro kterou zaměstnanec nepobírá mzdu (plat) ani náhradu mzdy (platu), či zda jde o porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo stanovisko, ve kterém se kloní k první variantě (celý text lze nalézt zde):

"Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci neumožní vstup na pracoviště. Zaměstnavatel se s zaměstnancem může dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, na poskytnutní neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, lze se klonit k závěru, že půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle §199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu. K závěru, že se jedná o omluvené pracovní volno, se lze uchýlit mj. z důvodu, že při testování dochází k zásahu do tělesné integrity zaměstnance. Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon)."

Jiné zdroje (zde) k nepodstoupení testování přistupují jako k porušení pracovních povinností:

"Zaměstnanci jsou podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Z toho plyne, že pokud se zaměstnanec k testu nedostaví, nemůže vykonávat práci na pracovišti zaměstnavatele. V takovém případě by šlo o neomluvenou absenci a hrubé porušení pracovních povinností. S přihlédnutím k dalším okolnostem případu může být taková absence až důvodem k výpovědi či v případě déle trvajíci absence může dokonce vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnance."

Tuto problematiku i nadále sledujeme a budeme vás informovat.

9.  března  2021
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled