Ježek / Novinky a aktuality / Očekávané změny v DPH a OSS

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, Homepage

Očekávané změny v DPH a OSS

01. 07.2021

Od 1. 7. 2021 měla platit řada novinek, které v případech zasílání zboží a poskytování TBE služeb mění pravidla odvádění DPH v jiných členských státech EU a zavádí tzv. One Stop Shop. Novela zákona o DPH však na schválení teprve čeká.

Stanovisko GFŘ

Ke vzniklé situaci vydalo Generální finanční ředitelství informace, ze kterých vyplývá, že od 1. července až do nabytí účinnosti připravované novely zákona o DPH dotčený daňový subjekt sice může postupovat podle novelizované EU směrnice o DPH, ale stejně tak může i nadále postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace_novela_ZDPH_2021_primy_ucinek

Schvalovací proces

V souvislosti s novelou zákona o DPH se očekává nejenom změna vykazování zasílání zboží (prodeje zboží na dálku) z řádku 26 na řádek 24, ale také nový vzor daňového přiznání k DPH. Aktuálně je novela zákona o DPH připravena v podobě senátního tisku č. 118, který bude Senátem schvalován pravděpodobně 22. 7. 2021.

Zdroj: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/100065/83990

Legislativní proces i všechny další novinky samozřejmě pečlivě sledujeme. Průběžně pracujeme na aktualizaci programu tak, aby nejpozději v okamžiku nabytí účinnosti novely zákona o DPH byla k dispozici verze, která umožní v plném rozsahu evidenci OSS dokladů se všemi potřebnými náležitostmi.

Jak postupovat v DUELU

Pokud jste se již registrovali k OSS a budete chtít odvádět DPH JČS jeho prostřednictvím, doporučujeme postupovat podle návodu Režim OSS v „přechodném“ období.

1.  července  2021
Mgr. Pavel Löffler
Autor
Zpět na přehled