Ježek / Novinky a aktuality / Zprovoznění platebního terminálu v programu DUEL

Novinky a aktuality

DUEL, Homepage

Zprovoznění platebního terminálu v programu DUEL

22. 07.2021

Do programu DUEL byla od verze 17.2 zprovozněna automatická komunikace s platebními terminály Global Payments

Nově vydaná verze programu DUEL s číslem 17.2 podporuje automatickou komunikaci mezi platebními terminály společnosti Global Payments a programem DUEL. Odpadá tak nutnost ručního zadávání částek do terminálů. Pro zájemce zde uvádíme krátký návod na jejich zprovoznění:
  • Po instalaci aplikace platebního terminálu (je instalována do složky C:\Program Files (x86) \ Ježek software \ Platební terminál) upravte ve zmíněné složce konfigurační soubor GpeEcrCommLib.ini, do kterého zadejte statickou IP adresu a port (tyto informace vám sdělí dodavatel terminálu).
  • V programu DUEL upravte číselník Způsoby plateb, kde u platby kartou doplňte do údaje Periferie odkaz na Terminál uložený v číselníku Periferií. V tomto číselníku doplňte do záložky Nastavení vybraného terminálu text (bez uvozovek) "script=PlatebniTerminal.vbs“.
22.  července  2021
Jaroslav Scharf
provozní ředitel
Autor
Zpět na přehled