Ježek / Novinky a aktuality / Aktualizovaný program DUEL 17.2.0.10590

Novinky a aktuality

DUEL, Ježek software

Aktualizovaný program DUEL 17.2.0.10590

23. 08.2021

Vydali jsme novou verzi DUELU 2021 s označením 17.2.0.10590, která obsahuje několik dalších vylepšení, novinek a oprav.

​Instalační soubory DUEL 17.2

 • Instalační program DUEL 17.2.0.10590 lze stáhnout z naší sekce Ke stažení.
 • Pokud přecházíte z jiné verze než 17.2.0, doporučujeme spustit instalaci podle speciálního návodu:

  Návod na bezpečnou instalaci

Upozornění

Pro používání nové verze musíte mít zakoupen Upgrade 2021 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Novinky verze 17.2.0.10585 z 12. srpna 2021

OBECNÉ

 • V několika vzhledech bylo opraveno vykreslování zaškrtnutí vybraných záznamů (X).
 • Při klikání na pole pro výběr záznamů (X) se nyní pouze zašrktne, focus se nepřenáší, a následně tak není ovlivněno chování vyhledávání F3.
 • Pro Poznámky (a další volné texty) bylo umožněno vyhledávání také podle operátoru "Nerovná se".
 • V Parametrech firmy bylo pro bankovní účty jednotlivých institucí umožněno jejich snadné zadání (prostřednictvím tzv. hamburger menu) bez nutnosti návratu na adresu instituce a odskok do číselníku.
 • V hamburger menu bylo opraveno a opět umožněno přidávání nových firem z ARES.
 • Při změnách v tabulkách (ne ve formulářích) bylo vylepšeno automatické znovunačítání dat tak, aby se při práci v síti předcházelo hlášení "Záznam byl změněn jiným uživatelem".
 • V rámci upgrade byly ošetřeny stavy, kdy mohlo dojít ke ztrátě uživatelsky definovaných filtrů.
 • Bylo opraveno ukládání dokumentů formou odkazu na disk, na určitých verzích SQL serverů nefungovalo.
 • Do instalačního programu bylo zapracováno testování na uživatelské změny v konfiguraci platebního terminálu tak, aby se při reinstalaci nepřepisovaly.

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • V detailu účetního deníku byl upraven výpočet "Zbývá rozúčtovat" tak, aby nebyl podmíněn vyplněnou tabulkou DPH.
 • V dávce do účetního deníku bylo chování průchodu klávesou Enter sjednoceno s přímou editací ÚD.
 • V ZaP bylo pro doklady v režimu OSS po přidání dokumentů vypnuto opětovné přepínání na záložku OSS.
 • V bankovních výpisech byla opravena nemožnost přímo hradit doklad, který je vystaven v jiné měně, než je měna výpisu.

MZDY

 • Bylo vyřešeno "tuhnutí" programu v Personalistice při pokusu přidat nový bankovní účet přes hamburger menu.
 • V číselníku druhů nepřítomností bylo pro větší návodnost upraveno záhlaví údaje PROCENTA a jednořádková nápověda k němu.
 • Ve dvou sestavách pro výpočet průměrného výdělku bylo ořezávání výsledku na 2 desetinná místa nahrazeno zaokrouhlováním.

SKLADY

 • V Položkách na skladě bylo umožněno třídění i přes údaje, které jsou ve skutečnosti definovány v katalogu.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

23.  srpna  2021
Ing. Pavel Kuchár
Autor
Zpět na přehled