Souvztažnosti

Pomůcky | Užitečné informace | Souvztažnosti

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Číselník Souvztažnosti obsahuje přehled účetních souvztažností. Počet souvztažností je srovnatelný například s publikací autorů Fišer-Fišerová. Smyslem číselníku je poskytnout začátečníkům možnost rychlého vyhledání odpovídající účetní souvztažnosti. Zkušenému uživateli pak podporu při účtování méně obvyklých účetních operací.

V záhlaví jsou uvedeny jednotlivé třídy a v přehledu seznam účtů se souvstažnostmi, ve kterých se příslušný účet vyskytuje (na straně MD i na straně D).

Tip Přehled souvstažností je uložen v podobě HTML dokumentů a proto je ovládání této agendy shodné jako procházení www stránkami (volba a potvrzení odkazu).