Ježek / Duel / Ke stažení / Aktualizovaný instalační soubor DUEL 2022

Soubory ke stažení

Aktualizovaný instalační soubor DUEL 2022

Ilustrační obrázek

22.01.2022

Program DUEL 2022 s označením (18.0.2.10732) byl uvolněn do distribuce. Obsahuje legislativní změny, novinky a vylepšení pro usnadnění vaší práce.

Soubor Velikost Popis
pdf noviny-2022-1.pdf 5,30 MB Zpravodaj Upgrade 2022 ve formátu PDF.
exe duelsetup-18-0-2-10732.exe 509,59 MB Aktualizovaná instalace pro rok 2022.

Instalační soubor

Stáhněte aktualizovaný soubor duelsetup-18-0-2-10732.exe (původně duelsetup-18-0-0-10700, aktualizace 7. března 2022) a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pro bezpečnější instalaci je vhodné ho spouštět Jako správce. Uživatelům předchozích verzí doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade, který obsahuje důležité kroky po převodu (bod č. 8) a seznam změn a novinek (bod č. 10),

Uživatelé předchozích verzí

Uživatelé předchozích verzí programu DUEL musí důsledně postupovat podle Návodu na upgrade. V něm najdou informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze a co udělat po instalaci DUEL 2022.

Návod na Upgrade 2022
 

Verifikační kódy pro rok 2022

POZOR! Pro přechod na novou verzi musíte mít zakoupen Upgrade 2022 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

 

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace upgrade naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte Hotline.

Cenu najdete na stránce Ceník služeb v řádku Vzdálená správa v hodinové sazbě.

 

Seznam změna a novinek ve verzi 18.0.2.10732 ze dne 7. března 2022

OBECNÉ

 • Letošní novinka, tisk setů sestav, byl optimalizován podle zpětných vazeb uživatelů.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Ve Zpracování DPH bylo pro generování XML upraveno skládání názvu firmy a právní formy.
 • Plnění pole Datum zjištění chyby pro následné kontrolní hlášení bylo upraveno pro všechny varianty zpracování v hlavičce.
 • Nově pro uzavřené záznamy zpracování DPH při pokusu o přepočet vystoupí hlášení, že tato operace není možná.
 • Byla přidána nová sestava Kniha faktur s úhradami pro archiv daňové evidence.

MZDY

 • Pro generování Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo optimalizováno chování pro jeden záznam, výběr, vyhledání a filtrování více záznamů.
 • V Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP je opravené datum v řádku 2.

Seznam změna a novinek ve verzi 18.0.2.10731 ze dne 24. února 2022

OBECNÉ A KANCELÁŘ

 • Po zveřejnění datové struktury pro podání DAP DPFO za kalendářní rok 2021 (popř. část roku 2022) jsme i my mohli provést příslušné úpravy do exportu XML. Úpravy odpovídají informacím aktuálním k datu vydání verze, bohužel nelze vyloučit, že některé speciality bude nutné doladit po načtení XML na portále. Vzhledek k tomu, jakým způsobem ze strany GFŘ letos probíhala aktualizace struktur, doporučujeme při podání DPFO zvýšenou pozornost!
 • Operace pro kopii přiznání DPFO byla upravena tak, že nuluje všechny číselné hodnoty a zachová pouze textové hodnoty. Tím připraví numericky prázdné přiznání, které lze využít v novém roce.
 • Při exportu přiznání DPH do XML byla opravena chyba, která v případě použití koeficientu plnila do příslušného atributu kromě vlastní hodnoty ještě znak "=".
 • Zároveň byl export typu a kódu podepisující osoby ošetřen proti nepovoleným hodnotám.

ÚČETNICTVÍ

 • Do operace Výpočet ve Zpracování DPH byla doplněna kontrola na nezaúčtované daňové doklady.
 • V agendě Zpracování DPH byla logika plnění defaultních hodnot pro podepisující osobu, která se spouští po změně typu zpracování, doplněna i pro stavy, kdy nejsou nalezeny žádné předchozí záznamy. V takových případech nyní zůstane zachována stávající hodnota.
 • Export XML pro DAP DPH byl upraven tak, že nyní se elementy, které by obsahovaly nulovou hodnotu, vůbec neexportují.
 • Do sestav dokladových přehledů (rozpisů) ke skupinám A5 a B3 v Kontrolním hlášení bylo doplněno třídění podle data DPH a označení dokladu a firmy.
 • Do sestavy Seznam daňových dokladů byla v režimu DE doplněna také přijatá plnění.
 • V kontrolních sestavách Zpracování DPH nově vystupuje období zpracování i pro případy, kdy je vše v pořádku a sestavy jsou prázdné.

MZDY

 • V PDF pro Vyúčtování daně ze závislé činnosti bylo na řádku 06 opraveno ořezávání velkých čísel.

MAJETEK

 • V evidenci drobného majetku byly upraveny automaticky skládané filtry a barvení řádků, které za určitých okolností nefungovaly.
 • Vstup dat do sestavy pro porovnání odpisů v rámci uzávěrky byl lépe ošetřen na data pouze za uzavírané období.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Při přenosu dokladu z Objednávek do Fakturace nebo Skladových operací jsou nyní pro přenos automaticky zaškrtnuty také záporné položky. To umožní snadnou kopii i pro doklady, na kterých proběhly (částečné) vratky.
 • V nastavení Kasy bylo opětovně povoleno použití klávesové zkratky "Ctrl + /", kterou lze nastavit např. pro zadání odběratele.

Seznam změna a novinek ve verzi 18.0.1.10720 ze dne 6. února 2022

OBECNÉ

 • Byla opravena chyba, která při nabídce instalace stažené aktualizace vedla k ukončení instalačního procesu. Update tedy musel být nainstalován přímým spuštěním příslušného EXE souboru.
 • Při práci se sestavami byl vyřešen stav, kdy za určitých okolností nedocházelo k předání informace o rozsahu "aktuální / vybrané / filtrované".
 • Při ukládání (exportu) sestav do PDF bez náhledu se výsledek ukládal bez ohledu na zvolenou cestu vždy do výchozího adresáře. Nyní se, stejně jako při exportu z náhledu, zohledňuje požadované umístění.
 • Při práci s parametry sestav, které byly nastavené jako oblíbené, bylo odstraněné vložené dialogové okno, které předcházelo vlastnímu zadání parametrů.
 • Byl umožněn start programu i v případě, kdy neexistuje složka, kam se mají ukládat sestavy. V případě, kdy se nejedná o problém s nekompletní instalací, lze po spuštění nastavit správnou cestu v Alt+Enter (např. na jiný, než lokální disk) a program bude fungovat normálně.
 • Do řady sestav (zejména z účetního deníku), které mají parametry z účtového rozvrhu, bylo zapracování "pamatování" vybraných účtů pro příští použití (i napříč některými sestavami).
 • Do obnovy Původních hodnot v nastavení Alt+Enter byl přidán také opětovný zápis URL adres. Cesty na lokální disky (např. pro sestavy) se ale při operaci "Původní" nastaví do distribuční podoby pouze v případě, že jsou prázdné.

MZDY

 • Do parametrů sociálního pojištění bylo doplnění ukončení "izolačky" k 28.02.2022.
 • Byly aktualizovány parametry pro výpočet stravenkového paušálu.
 • V rámci uzávěrky mezd byla opravena "Chyba při zobrazování agendy", která se ve verzi 18.0.1.107010 objevovala při přenosu do ZaP nebo do ÚD.
 • V sestavě "Informace o nástupu cizince" byl vyřešen problém, kdy při ukládání do PDF na první straně mizely grafické prvky. Zároveň byla opravena chyba konverze mezi proměnnými.
 • Při zpracování měsíčních mezd byl vyřešen stav, kdy se za určitých podmínek neprojevoval souběh více poměrů.
 • Při výpočtu RVD byla pro výčet rozsahu měsíců zapracována optimalizace zkracující výsledek na nejkratší možnou míru. Rozsah měsíců se upravuje pro uplatňování dětí, studia i invalidity.
 • V Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo vylepšeno pozicování přeškrtnutí informace, zda poplatník učinil nebo neučinil prohlášení.
 • Do PDF Vyúčtování zálohové daně byla zapracována funkce zohledňující dvě sazby daně, stejná, jako se používá v agendě MM.
 • Do několika sestav s výpočtem průměrného výdělku (pro pracovněprávní účely) byla zapojena stejná funkce, která počítá daň v agendě měsíčních mezd. Nyní lze tedy stejné sestavy použít jak za období, kdy platila tzv. superhrubá mzda, tak za období, kdy byla zrušena.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • V katalogu položek bylo nabízení nové hodnoty pro údaj Označení umožněno i pro čísla, která svou velikostí přesahují rozsah datového typu integer. Nyní funguje vzestupná číselná řada i pro čísla o 14ti číslicích.
 • Byla opravena chyba, která za určitých okolností na kase způsobovala Chybu při zobrazování agendy.

KANCELÁŘ

 • V opisu přiznání k silniční dani bylo prohozeno plnění jména a titulu.

aktualizace 7. března 2022, zveřejněno 24. ledna 2022, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled