Ježek / Duel / Ke stažení / Instalační soubor DUEL 18.1 z dubna 2022

Soubory ke stažení

Instalační soubor DUEL 18.1 z dubna 2022

Ilustrační obrázek

01.04.2022

Program DUEL 18.1 s označením (18.1.0.10801) byl uvolněn do distribuce. Obsahuje změny v souvislosti s novým Oznámením o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022 platným od 1. dubna 2022.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-18-1-0-10801.exe 524,20 MB Aktualizovaná instalace programu DUEL.

Instalační soubor

Stáhněte aktualizovaný soubor duelsetup-18-1-0-10801.exe a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pro bezpečnější instalaci je vhodné ho spouštět Jako správce. Doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade.

Postup pro bezpečnou instalaci

Při instalaci verze 18.1 dochází k upgrade databází, proto doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade. V něm najdete informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze.

Návod na Upgrade
 

Verifikační kódy pro rok 2022

Přechod na verzi 18.1 je pro uživatele verze 18 zdarma. Pro přechod z verze 17 a starších musíte mít zakoupen Upgrade 2022 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

 

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace upgrade naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte Hotline.

Cenu najdete na stránce Ceník služeb v řádku Vzdálená správa v hodinové sazbě.

 

Seznam změna a novinek ve verzi 18.1.0.10801 ze dne 4. dubna 2022

Ve verzi 18.1.0.10801 bylo opraveno několik drobností v tabulkách s daty - výchozí zarovnání čísel bylo nastaveno doprava, pro vybrané záznamy (F8) bylo opětovně nastaveno podbarvení celých řádků a v motivech bylo vyřešeno barevné schéma rozeditované buňky.

Seznam změna a novinek ve verzi 18.1.0.10800 ze dne 1. dubna 2022

OBECNÉ

 • Do nové verze bylo výrazně optimalizováno interní zpracování v editovatelných tabulkách (seznamech, gridech). Výsledkem je zrychlení nejen při vykreslování dat, ale např. i při úpravách rozložení.
 • Do dialogu pro výběr barev byla lépe zapracována varianta pro "nedefinované" barvy, které jsou přebírány ze systému nebo základního barevného schématu.
 • V obecném aparátu pro export do CSV bylo normalizováno chování "obalení" záhlaví a textových údajů do uvozovek popř. jiných zvolených znaků.
 • Číselník bank byl upraven podle poslední verze zveřejněné ČNB.
 • V souvislosti se změnami deklarací byly potřebným způsobem upraveny také přenosy dat.

KANCELÁŘ

 • Při exportu DPPO do XML byl odečet daňové ztráty upraven s ohledem na kontroly na portálu (ovlivňováno sloupcem IČ korporace, od které je ztráta převzata).
 • Pro podání DPPO byly vyřešeny nejednoznačnosti v XML souboru pro případ, kdy je řádek 340 nulový.
 • V DPFO byl upraven výpočet řádku 55 pro případy, kdy je hodnota na řádku 54 vyšší než na řádku 45.
 • Pro Přehled OSVČ pro ZP byl v upgrade i pro historická podání ošetřen nový řádek 3 jakožto rozdíl řádků 1 a 2.

ÚČETNICTVÍ

 • Do agendy Zpracování DPH bylo do hlavičky podání vyplněno ID datové schránky. Individuální vyplnění rozdílné od parametrů firmy využijeme např. v případě, že XML podává externí účetní kancelář s vlastní datovou schránkou.
 • Do sestav záznamní povinnosti, které obsahují parametr pro Skupiny DPH, byl pro tento parametr zapracován filtr omezující nabízené Skupiny DPH pouze na ty, které jsou ve zpracovávaném období skutečně použité.
 • Do agendy PS saldokonta byla přidána nová operace "Rozdělení". Tuto funkčnost můžeme využít, pokud potřebujeme původně jeden doklad z předchozích období (např. zálohu) spárovat s více doklady následujícího roku.
 • Operace Ctrl + Shift + N pro duplikaci dokladů v PS saldokonta byla upravena tak, aby zachovala číslo i postfix původního dokladu a nenavyšovala je.
 • V sestavách obratových předvah byla s ohledem na nastavení účtových tříd pro neziskové organizace upravena práce s rozsahem účtů - nyní se zahrnou i AU, které mají odpovídající SU, ale de facto jsou "mimo rozsah".

MZDY

 • Od 1. 4. 2022 dochází ke změně Oznámení o nástupu do zaměstnání, které v případě ukončení zaměstnání nově nahrazuje i Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti zasílané na Úřad práce. Do aktualizace programu DUEL 18.1 jsme zapracovali XML pro ONZ 2022 ve verzi 1.1, kterou lze řešit nejenom nástupy a ukončení od 1. dubna, ale (v zákonné lhůtě 8 dní) také skutečnosti nastalé do 31. března. Kromě nové verze XML jsme připravili také aktualizovaný formulář v podobě PDF.
 • V souvislosti s aktualizovaným Oznámením o nástupu do zaměstnání jsme Personalistiku rozšířili také o údaj "Průměrný čistý (hodinový) výdělek", který je do ONZ při ukončení (ve vyjmenovaných případech) přebírán. Jeho výpočet jsme zapracovali do operací pro výpočet průměrných (hrubých) výdělků, jak předpokládaných, tak skutečných, které jsou zjišťovány z pořízených mezd. Výpočet čistého průměru byl zapracován i do upgrade dat z předchozí verze.
 • Pro správné sestavení XML ONZ byl Personalistiky do sekce "Ukončení" přidán také údaj "Hned navazuje starobní důchod", kterým se upřesňuje jeden z důvodů, proč nevyplňovat sekci pro Úřad práce.
 • Aby bylo možné jednoznačně určit, zda se jedná o zkrácené úvazky (a o kolik zkrácené) nebo o kratší stanovenou pracovní dobu (např. při dvousměnném nebo nepřetržitém provozu), byl do Personalistiky přidán údaj, který STPD eviduje. Hodnota se opírá o číselník, který lze dle potřeby upravit nebo doplnit, čímž lze podchytit i případy, kdy je pracovní doba zkrácená kolektivní smlouvou, a jedná se tedy o regulérní stanovenou PD. Po upgrade doporučujeme číselník zkontrolovat a STPD do personálních karet doplnit. Zkrácené úvazky (+ karty bez STPD) lze potom snadno dohledat pomocí nového stejnojmenného filtru.
 • V souvislosti s novými údaji byl také přepracován formulář Personalistiky.
 • Z PDF s výpočtem daně a daňového zvýhodnění bylo vypuštěno plnění řádku č. 3, který je aktuálně neobsazený.
 • V PDF Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP byl opraven překlep v datu.
 • Do parametrů nezabavitelných částek byla s datem od 1.4.2022 zapracována nová výše životního minima jednotlivce ve výši 4.250 Kč.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Aby bylo možné lépe popsat jednotkovou cenu recyklačního příspěvku, byl v katalogové kartě prodloužen text dalšího příplatku na 100 znaků.
 • Do všech skladových agend, které v položkách pracují s poplatky (likvidační, autorský, další) byl pro tyto poplatky zapracován přepočet částek podle mezi měny karty a měnou dokladu.
 • Do vybraných sestav faktur byl zapracován sumář poplatků za celý doklad.
 • Zejména pro případy, kdy dochází až k dodatečné změně v číselníku kombinovaných nomenklatur, byla do katalogu položek při ukládání záznamu přidána kontrola, která při zjištění změny v údajích týkajících se Intrastatu nabídne zpětné propsání nových hodnot do pohybů. Díky tomu lze zpracovat výkaz Intrastatu i v situacích, kdy bylo po určitou dobu pracováno s "neaktuálními" údaji.
 • Sestava s opisem položek Intrastatu byla ošetřena proti případným duplicitám v číselníku s kódy kombinované nomenklatury.
 • V nastavení Kasy bylo opětovně povoleno použití klávesové zkratky "Ctrl + /", kterou lze nastavit např. pro zadání odběratele.

aktualizováno 4. dubna 2022, zveřejněno 1. dubna 2022, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled