Ježek / DUEL / Víte, že... / 02. Antivir s personálním firewallem

02. Antivir s personálním firewallem

07.06.2011

Víte, že …

… antivir s personálním firewallem může ovlivňovat provoz DUELu?

Co je to firewall?

Firewall je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje (např. firemní síť a internet).

Nastavení pravidel pro komunikaci přes firewall se běžně označuje termínem „bezpečnostní politika firewallu“. Bezpečnostní politika zahrnuje nejen samotná pravidla komunikace mezi sítěmi, ale u většiny dnešních produktů také různá globální nastavení, překlady adres, instrukce pro vytváření šifrovaných spojení mezi šifrovacími branami nebo vyhledávání možných útoků a protokolových anomálií apod.

Jak se nastavení firewallu projevuje na chodu programu?

Ze shora uvedeného vyplývá, že nevhodně nastaveným firewallem může docházet k blokování některých síťových služeb a komunikačních protokolů, které jsou potřebné pro samotný chod programu. Problémem může být např. automatická aktualizace antiviru, která změní nastavení firewallu a program DUEL „bez příčiny“ přestane pracovat (dokonce i v lokálním režimu).

Jak mám nastavit konkrétní firewall resp. antivirový program s personálním firewallem?

Vzhledem k tomu, že v současnosti je na trhu nepřeberné množství antivirových programů s personálním firewallem, uvádíme zde ty, se kterými máme osobní zkušenosti z linky technické podpory programu DUEL. Pokud tedy máte na svém počítači nainstalovaný některý z vyjmenovaných antivirových programů s personálním firewallem a provoz programu DUEL je tímto omezen nebo zcela nemožný, klikněte na příslušný odkaz pro zobrazení podrobného návodu (ve formátu PDF).