Úvodní strana » Duel » Nejoblíbenější funkce programu » 04. Záložka Dokumenty

04. Záložka Dokumenty

22.06.2011

Víte, že …

… lze ke každému záznamu přidat související dokumenty?

Pomocí následujícího postupu si ukážeme, jakým způsobem lze provést přidání dokumentu (resp. odkazu na něj) pro libovolný záznam evidovaný v agendě, která podporuje přidávání a přiřazování dokumentů.

  • Otevřeme agendu podporující práci s dokumenty (např. Závazky a pohledávky)
  • V horním tlačítkovém menu zvolíme (pokud není aktivní) kartu Agenda, stiskneme tlačítko „Nová položka“ a z výběru možností zvolíme „Dokumenty
karta Agenda – přidání nové položky na záložku Dokumenty
  • Po potvrzení dojde k zobrazení dialogového okna s výběrem souboru, který chceme přidat
  • Soubor vyhledáme a vše následně potvrdíme stiskem tlačítka Otevřít
Příklad
K záznamu v agendě Závazky a pohledávky můžeme takto přiřadit zaslaný tiskopis faktury ve formátu PDF. V agendě Dlouhodobý majetek můžeme přiřadit naskenovaný obrázek záručního listu nebo předávacího protokolu.
Tip
Na záložku Dokumenty lze přidat jakýkoliv soubor např. ve formátu DOC, RTF, TXT, XLS, PDF nebo obrázkové soubory (JPEG, BMP, GIF atd.) a po poklikání na odkaz dojde k jeho následnému otevření.
Poznámka
Pořadí odkazů na záložce Dokumenty lze změnit pomocí operace „Pořadí položek“, která je dostupná po stisku pravého tlačítka myši v lokálním menu

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter