Úvodní strana » Ke stažení » Dokumenty » Firemní zpravodaj » DUEL - Noviny 3/2007

DUEL - Noviny 3/2007

Ilustrační obrázek

Toto číslo obsahuje informace o Upgrade na DUEL verze 4.0, přehled změn zapracovaných do nové verze, pokyny k objednávce upgrade a další informace.

21.11.2007

Soubor Velikost Popis
pdf duel-noviny-2007-3.pdf 0,63 MB Náhled zpravodaje ve formátu PDF.

Toto číslo zpravodaje je v týdnu od 19.11.2007 v ba­revné tištěné podobě zasláno všem uživatelům programu DUEL společně s objednávkou upgrade.

DUEL Noviny 3/2007

Úvod

Vážení přátelé,
v obchodech se začala objevovat vánoční výzdoba, což je neklamným znamením blížícího se konce roku. Protože s novým rokem tradičně přichází také nová verze programu, je přílohou firemního zpravodaje objednávka upgrade programu DUEL 4.0, abyste si program mohli objednat včas a pro vás co nejsnadnějším způsobem.
Dovolte, abychom vám popřáli úspěšné zvládnutí všech úkolů, které vás do konce roku čekají, a v roce 2008 pevné zdraví a hodně úspěchů.

Jak vzniká Upgrade našich programů a kdy je budeme pro rok 2008 rozesílat

Distribuci upgrade chystáme na druhou polovinu ledna 2008. Rádi bychom zde zrekapitulovali postup, který vydání nové verze předchází:

 1. Legislativní oddělení získá aktuální znění schválených zákonů nebo jejich novel a připraví jejich komentovaný přehled kolegům z oddělení vývoje s vyznačením dopadů a míst, která je potřeba podle nové legislativy v programech opravit nebo doplnit.
 2. Programátoři provedou zhodnocení dopadů změn a podle dodaných podkladů je zapracují. Změny zahrnují úpravy vzhledu formulářů, zohlednění ve výpočtech a úpravy stávajících nebo tvorbu nových tiskových sestav či exportů na výstupu z programu.
 3. Na důkladných testech zapracovaných změn se podílí oddělení péče o zákazníky spolu s kolegy z vývoje a z oddělení legislativy. Souběžně vzniká dokumentace a nápověda a ostatní materiály, které se k vám během upgrade dostávají.
 4. Vzhledem k tomu, že schválení řady novel probíhá těsně před koncem roku, určit přesnější termín distribuce je bohužel nemožné. Upgrade je však vždy rozeslán uživatelům, kteří ho včas objednali tak, aby bylo možné pohodlně zpracovat mzdy za leden dle legislativy platné pro nový rok.

Zpracování došlých objednávek a odeslání zásilek s programem

Všechny objednávky, které obdržíme do 31.12.2007, budou odeslány v první vlně najednou, objednávky došlé po tomto datu budou zpracovány postupně dle časových možností. Nežádejte prosím individuální vyřizování upgrade. Vzhledem k velkému množství rozesílaných programů a strojovému zpracování objednávek toto není možné. Protože je celý proces expedice automatizovaný, předáváme všechny zásilky na poštu během jednoho dne. Další distribuce je již plně závislá na možnostech České pošty a není v našich silách ji ovlivnit. Pokud chcete mít jistotu včasného obdržení svého programu pro rok 2008, nenechávejte odeslání objednávky upgrade na poslední chvíli. Zvlášť uživatelé modulu Mzdy si včasným objednáním upgrade zajistí bezproblémové zpracování mezd za leden 2008.

Deset důvodů proč objednat Upgrade DUEL 4.0

 1. Každý rok jsou do programu přidávány nové funkce, které vám výrazně usnadní práci. Přehled hlavních letošních novinek je v samostatném článku.
 2. Nová verze vždy přináší vyšší uživatelský komfort. Jsou do ní zapracovány také náměty uživatelů vycházející z praxe.
 3. Aktuální verze je vždy upravena a nastavena v souladu s nově platnou legislativou.
 4. Starší verze programu nemusí ani po nastavení příslušných parametrů aktuální legislativě odpovídat.
 5. Upgrade DUEL verze 4.0 získáte za zlomek ceny nového programu.
 6. Se zakoupením Upgrade programu zároveň získáte nárok na řadu služeb a dalších výhod zdarma.
 7. K dispozici máte kvalitní a odborné poradenství. Všichni pracovníci Oddělení péče o zákazníky se na vývoji a testování nových verzí významně podílejí.
 8. Poskytnutí technické podpory pro starší verze může být z nejrůznějších důvodů problematické.
 9. S firmou Ježek software máte jistotu dlouhodobé perspektivy vývoje a podpory programu DUEL. Důkazem je již desátá verze, kterou vám nyní nabízíme.
 10. U firmy Ježek software máte vždy záruku nejvyšší kvality. Zkušený a kvalifikovaný tým Ing. Tomáše Ježka je garantem kvality.

DUEL 4.0 – přehled vybraných změn a novinek pro rok 2008

Do upgrade programu zasáhne více než 300 námětů. V následujícím seznamu uvádíme výběr těch nejzajímavějších změn v každém modulu. Kompletní seznam novinek bude s dostatečným předstihem zveřejněn na našich webových stránkách.

Obecné

 • Přesun opakujících se výpočtů a uživatelských funkcí na SQL server – změna má vliv na rychlost tvorby některých sestav.
 • Sjednocení alternativních a implicitních hodnot v údajích DATUM, DATUM SPLATNOSTI, DATUM DPH.
 • Podpora zálohování na mapované disky (z pohledu serveru i lokální stanice).
 • Možnost vlastního pojmenování záložního souboru pro jeho automatické nabízení v průvodci zálohováním.
 • Aktualizace společných číselníků (PSČ).

Účetnictví

 • Doplněna operace pro generování dokladu do ZaP z předem zaúčtovaného předpisu z agendy Účetní deník.
 • Do počátečních stavů saldokonta byla přidána operace Naplnit ze ZaP (kopie neuhrazených ZaP k zadanému datu).
 • Rozšíření deklarace saldokonta o cizí měnu.
 • Přidání sestav saldokonta (v cizí měně, 30,60,90 dní po splatnosti).
 • Lepší práce s variabilním symbolem – číselník dokladových řad je rozšířen o údaj, který se bude přidávat před standardně doplňovaný variabilní symbol včetně jeho verifikace (pouze numerické znaky, max. 10 míst).
 • V agendě Vzájemné zápočty byla zdokonalena operace Naplnit, která dokáže zohlednit úhrady v cizích měnách.

Sklady

 • Doplnění modulu maloobchodní pokladna.
 • Doplnění údajů likvidační a autorský poplatek včetně jejich automatického přigenerování k položkám.
 • Možnost přiřazení obalu k položce včetně jeho automatického odečtu ze skladu při výdeji položky.

Mzdy

 • Do modulu Mzdy byly promítnuty dopady zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, např. výpočet daně z příjmů fyzických osob ve výši 15% ze superhrubé mzdy, změny v příspěvcích zaměstnavatele na penzijní a soukromém životním pojištění a při poskytování a výpočtu nemocenských dávek, zavedení ročního stropu pro vyměřovací základ pro placení sociálního a zdravotního pojištění, nové výše slev na dani atd.
Upozornění
Korektní zpracování mezd za leden 2008 podle nové legislativy bude možné POUZE v nové verzi programu DUEL 4.0. Předchozí verze ani po změnách parametrů správný výpočet nemohou zajistit!
 • Přetřídění vybraných sestav podle příjmení.
 • Zlepšení orientace ve formuláři agendy měsíční mzdy.

Majetek

 • S ohledem na uzávěrku majetku a daňové odpisy zapracována podpora hospodářských roků.
 • Doplněna možnost přepočtu na polovinu předpokladu odpisu, kterou zákon o dani z příjmů umožňuje využít např. při přechodu na hospodářské roky, likvidace apod.
 • Je možné provést přegenerování odpisového plánu včetně zohlednění případného technického zhodnocení.

Kancelář

 • Aktualizace a doplnění nových formátů pro homebanking.

Změna výše sazby DPH – úprava ve verzi STEREO 15

Jak jistě víte, dojde od 1.1.2008 ke změně snížené sazby DPH z 5% na 9%. Z tohoto důvodu je potřeba, ještě před zahájením používání verze 4.0 pro rok 2008, provést ruční úpravu číselníku Sazeb DPH ve vaší stávající verzi. Díky otevřenosti DUELu je tato úprava velmi snadná. jedná se jen o přidání záznamu s odpovídající hodnotou sazby a uvedením okamžiku, od kdy bude platit. Budete-li vystavovat doklady s datumem DPH, které je již v době platnosti nové hodnoty snížené sazby DPH, bude tato nová hodnota použita. Nejrychlejší způsob je kopie existujícího záznamu s úpravu datumu a výše sazby:

 1. Pomocí okna rychlého spouštění Ctrl+G otevřeme číselník Sazby DPH.
 2. Kurzor v tabulce umístíme na záznam s datumem „1.5.2004“ (na platnou sazbu) a stiskneme kombinaci kláves Ctrl+Shift+N nebo volbu pravého tlačítka myši Přidat kopii.
 3. Ve formuláři nového záznamu přepíšeme hodnotu Platnost od na „1.1.2008“.
 4. Pokračujeme dále. Základní sazbu potvrdíme a ve Snížené sazbě ručně opravíme údaje pro označení i pro hodnotu sazby DPH na „9“.
 5. Nový záznam pomocí Ctrl+Enter uložíme.

Touto úpravou bude zajištěn výpočet DPH ve výši 9% u dokladů se sníženou sazbou s datem DPH po 31.12.2007.

Prezentace a předvedení modulu Sklady pro DUEL

V naplněném kongresovém sále hotelu Olympia v České Lípě proběhla 13.11.2007 pre­zentace nového modulu Sklady v systému DUEL.
Během celodenního výkladu se účastníci seznámili s technologickým pozadím systému DUEL, s možnostmi síťování a víceuživatelského provozu a se způsoby nastavení různých úrovní přístupových práv, které jsou pro práci ve skladech typické. Hlavní část prezentace byla věnována principu vedení skladů, popisu a předvedení základních zapracovaných agend s podrobným popisem pořízení záznamů a následné práce s nimi. Samostatnou kapitolou bylo vysvětlení principu aparátu slev a cenotvorby s návazností na odběratele, kategorie, časově omezené akce apod. Všem zúčastněným děkujeme za pozornost, za fundované dotazy a živý zájem o přednášenou problematiku. Těšíme se na další shledání na některých budoucích akcích.
Například na předvedení verze DUEL 4.0, kterou plánujeme na únor 2008. Máte-li zájem, volejte na 731 102 712 a získejte více informací.

Objednávka a ceník Upgrade DUEL 4.0 pro rok 2008

V příloze jste obdrželi objednávku upgrade DUEL 4.0. Vyplňování objednávky prosím věnujte zvýšenou pozornost a zejména vyznačte případné změny. Máme na mysli především název firmy, doručovací i fakturační adresu, telefonické kontakty, typ požadované licence a počet počítačů, na nichž bude program DUEL provozován (platí pro licenci D). Případné změny doplňte do pravé části formuláře objednávky do sloupce Požadovaná licence.
Při této příležitosti si dovolujeme upozornit na dodržování licenčních ujednání. Pokud potřebujete převést licenci programu DUEL na jiný (například nástupnický) subjekt, použijte prosím oficiální písemnou žádost, urychlíte tím vyřízení celé záležitosti. Bez písemného vyjádření s podpisy obou stran nebude převod proveden. Žádost o převod licence si můžete stáhnout z naší stránky www.jezeksw.cz/…evod-licence.

Kdo má Upgrade 2008 zdarma
Při zakoupení programu, rozšíření či nového modulu po 1.září 2007 obdržíte upgrade příslušné části na DUEL 4.0 ZDARMA.
Těmto uživatelům přijde vyplněná objed-návka s vyznačenou příslušnou nulovou cenou pouze pro kontrolu námi evidovaných údajů. Nedošlo-li u vás od zakoupení programu k žádné změně údajů, objednávku nemusíte zasílat zpět, program vám přijde v první vlně zdarma! V případě, že k nějaké změně došlo, uveďte je do pravého sloupce přiložené objednávky a zašlete ji zpět na naši adresu.

Možnosti distribuce upgrade

 1. Dobírkou – standardní a organizačně nejrychlejší způsob odeslání programu ve formě dobírkové zásilky.
 2. Zálohovou fakturou – tuto možnost lze využít pouze v případě, že nepožadujete zaslání nosiče ani příručky a program si stáhnete z www stránek. V tomto případě budeme po provedení úhrady sdělovat verifikační kódy pro DUEL 4.0. Budete-li žádat zaslání upgrade na zálohovou fakturu, budeme ji vystavovat až v roce 2008, vydání zálohové faktury pro rok 2007 není možné!

Vyplnění objednávky – situace, které mohou nastat
Přímo na objednávce je předtištěna cena odpovídající konkrétní konfiguraci, kterou u vás evidujeme. Objednávku prosím pozorně prostudujte a ověřte, zda námi navržená konfigurace odpovídá skutečnosti. V opačném případě doplňte správné informace do sloupce Požadovaná licence. Následuje popis případů, které mohou v praxi nastat:

 1. Souhlasíte-li s navrženou a předtištěnou konfigurací programu, stačí pouze potvrdit objednávku a odeslat ji na naši adresu. Není třeba vyplňovat sloupec Požadovaná licence.
 2. Chcete-li doobjednat modul, který jste dosud nepoužívali, uveďte všechny požadované moduly do sloupce Požadovaná licence. Při fakturaci připočteme k ceně uvedené na objednávce ještě cenu doobjednávaného modulu.
 3. Chcete-li rozšířit licenci programu, uveďte ji do sloupce Požadovaná licence. Při fakturaci připočteme k ceně uvedené na objednávce ještě cenu za rozšíření (pouze ve výši rozdílu mezi ostrými cenami požadované a původní licence).
 4. V případě, že se rozhodnete některý z dosud používaných modulů neobjednat nebo objednáte nižší typ licence, je třeba tyto informace uvést do sloupce Požadovaná licence. Fakturovat budeme pouze cenu za upgrade skutečně objednaných modulů a licencí.

Budete-li potřebovat při vyplňování objednávky cokoli konzultovat, kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonním čísle 487 522 449, pošlete nám fax na číslo 487 524 910 nebo nám napište e-mail na adresu obchod@jezeksw.cz. Naši pracovníci jsou připraveni vám pomoci.

Ceník upgrade STEREO 16 Při doplnění nových modulů nebo rozšíření počtu stávajících rozhoduje, zdali je to k prvnímu PC nebo k druhému a dalším. Systémové jádro je nutné pro každý počítač se systémem DUEL.
Při rozšíření v rámci Upgrade nabízíme slevu 20% z uvedených cen

Modul DUEL 3.7 a starší DUEL 3.8 DUEL 3.9 Nový modul Nový modul
        1.PC 2. a další PC
Systémové jádro 1.200 600 600 3.000 1.500
Účetnictví 2.400 1.200 1.200 6.000 3.000
Majetek 600 300 300 1.500 750
Mzdy 2.100 1.200 1.200 4.500 2.250
Sklady --- --- 1.200 6.000 3.000
Pokladna --- --- --- --- 1.500
Kancelář zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
DČF zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
RSS kanály zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Uvedené ceny jsou platné pro licenci B, výsledná cena bude ovlivněna typem licence a počtem počítačů, na kterých budete DUEL provozovat.

Typ licence Popis licence Cena pro upgrade
A – light verze Zpracování jedné firmy na jednom PC Základní cena – 20 %
B – základní verze Zpracování neomezeného počtu firem na jednom PC Základní cena
D – síťová verze Zpracování neomezeného počtu firem v síti LAN Základní cena + 50 % za druhý a další PC

Všechny ceny jsou bez DPH. K ceně upgrade budou připočteny distribuční náklady ve výši 500,– Kč, které zahrnují jeden výtisk dokumentace, CD a dopravné a balné. Na objednávce je pro lepší orientaci rovněž uvedena celková cena včetně DPH.

Upozornění na číslo bankovního spojení

Po transformaci naší společnosti na Ježek software s.r.o. byl založen nový účet u ČSOB. Není výjimkou, že nám i téměř rok po založení účtu, jehož číslo je uvedeno na všech námi vystavených dokladech, přichází platby na účet předchozí firmy. Ve vlastním zájmu si prosím zkontrolujte, zda máte zadané správné bankovní spojení na naši firmu a platby posílejte výhradně na číslo účtu 198535819/0300. Děkujeme.
Nikdy nezasílejte platby bez námi vystaveného řádného dokladu s variabilním symbolem (objednávka takovým dokladem není).


Kategorie


Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter