Úvodní strana » O firmě

O firmě Ježek software

O Ježek software

Vytvářet nástroje pro pohodlné a bezpečné účtování, zbavit účetní všeho, co za ně může udělat stroj, to je poslání, se kterým ve společnosti Ježek software více než dvacet let pracujeme na vývoji a komplexní podpoře účetních a ekonomických systémů pro malé a střední podniky i pro živnostníky.

Jméno Tomáše Ježka je v Čechách s účetním softwarem spojováno už od roku 1992, kdy se ve firmě Tichý & Ježek významně podílel na šíření nejznámějšího programu pro vedení jednoduchého účetnictví ÚČTO.

Precizně propracovaný systém s jednoduchým a rychlým ovládáním si získal desetitisíce příznivců. Hlavním důvodem tak fenomenálního úspěchu byl bezpochyby neustálý ohled na požadavky a názory uživatelů. Při vývoji byly základem zvyklosti a praxe účetních, nikoliv předpoklady a představy programátorů. Díky neustálé komunikaci s účetními nejrůznějších organizací, analýze připomínek a námětů a mnoha praktickým zkouškám se podařilo vybudovat optimální ergonomické prostředí, které je uživatelsky přívětivé, logické a nevyžaduje žádná zdlouhavá zaškolování.

O Tomáši Ježkovi se v této době začalo říkat, že píše software pro lidi, kteří nemají rádi zbytečnou práci. A platí to o něm dodnes. Ekonomické programy od Ježek software vycházejí ze stejné filozofie. Velký důraz je kladen na snadné a logické pořizování dat, což je při účtování nejpracnější úkon. Samozřejmostí je absolutní soulad s aktuálně platnou legislativou, což vyžaduje rychlé reakce softwarové firmy v okamžiku změny.

Dnes má ing. Ježek kolem sebe tým zkušených programátorů, který pracuje výhradně na softwaru pro účetnictví a daňovou evidenci.

Historie – zkušenost a ověřenost

1991
Založení sdružení Tichý & Ježek. Začátek šíření programu ÚČTO pro vedení jednoduchého účetnictví.
1993
Po zapracování nové daňové soustavy používá ÚČTO na konci roku již více než 10.000 uživatelů a růst pokračuje i v dalších letech.
1996
Ing. Tomáš Ježek zakládá novou společnost a začíná spolupracovat s firmou KJ software, která v té době vyvíjí vlastní program STEREO pro účtování v soustavě podvojného účetnictví.
1997
Zásady, které vedly k úspěchu programu ÚČTO, se začínají promítat i do programu STEREO a společnost Ježek software postupně přebírá zodpovědnost za jeho další vývoj.
1998
Společnost KJ software ukončuje práce na programu STEREO pro DOS, další vývoj i podporu plně přebírá Ježek software.
1999
Nadále úspěšně pokračuje vývoj, distribuce a podpora programu STEREO. Jsou zahájeny analytické práce na nové generaci ekonomického systému DUEL, určeného pro OS Windows.
2000 až 2006
Každý rok přináší aktualizované a inovované verze programu STEREO, postupně jsou uvolňovány dokončené moduly ekonomického systému DUEL.
2006
Společnost Ježek software se transformuje na Ježek software s.r.o. a stěhuje se do nových prostor s vlastním školicím střediskem v Mariánské ulici v České Lípě.
2007
Program STEREO verze 15 a program DUEL ve verzích 3.8 a 3.9. Nabídka školení se rozrostla na 18 různých kurzů.
2008
Program STEREO verze 16 a program DUEL ve verzích 4 až 4.2.
2009
Program STEREO je již ve verzi 17 a program DUEL ve verzi 5.0.
Nyní
Vzhledem k novému a modernímu zázemí se znažíme o další zkvalitňování našich programů včetně všech doprovodných služeb. Probíhá vývoj nových verzí programů STEREO a DUEL, rozšiřuje se nabídka školení a dalších doprovodných služeb.

3D FILOZOFIE

3D perspektiva našich produktů a služeb

Vývoj účetního a ekonomického softwaru nebo poskytování širokého spektra služeb vždy posuzujeme ze tří hledisek. První je hledisko potřeb zákazníků – v našem případě majitelů, manažerů firem, kteří se potřebují rychle rozhodovat, mít přehled o financích firmy, a účetních, kteří potřebují rychle data pořídit, zpracovat. Druhé, legislativní hledisko, znamená, že funkce programu, poradenství i další služby firmy budou zcela v souladu s aktuálně platnými zákony České republiky. Třetí, technologické hledisko, znamená, že smysluplně využíváme rozvoj informačních technologií a vytváříme nástroje, které zefektivní práci lidí, automatizují rutinní procesy a zrychlí spolupráci se státní správou a jinými subjekty. Současně uplatňujeme nové technologie ke snadnější komunikaci se zákazníky.

Cílem naší firmy je uvést do souladu uvedená tři klíčová hlediska, vycházet z nich při vývoji systémů i poskytování služeb a stát se tak oporou v podnikání malých a středně velkých firem.

LEGISLATIVA
datové a tiskové výstupy v předepsané formě
v souladu s aktuální legislativou
v požadovaných termínech
věcně i formálně správné
TECHNOLOGIE
maximálně automatizovat rutinní procesy
sdílet pořizování, zpracování dat a datových výstupů
šetřit investice majitelů firem do počítačové infrastruktury
propojit požadavky uživatelů s požadavky legislativy
UŽIVATEL
rychle se rozhodovat
mít přehled a kontrolu
nemít obavy ze správního nebo trestněprávního stíhání
snadno data do systému pořídit, zpracovat a jednoduše data získat zpět ve formě přehledných sestav a reportů
efektivně komunikovat s úřady

UŽIVATEL

Víme, co chcete

Pod pojmem „marketing“ rozumíme maximální orientaci na skutečné potřeby zákazníků. Opakovaně provádíme rozsáhlé průzkumy přímo mezi odbornou veřejností i uživateli programů a absolventy školení. Také díky těsné vazbě mezi vývojovým týmem, legislativním oddělením a oddělením služeb se nám daří rychle přenášet požadavky zákazníků do výsledných produktů.

Příkladem je neustálý vývoj programu STEREO pro DOS, který řada softwarových „teoretiků“ již před lety označila za technologicky překonaný. Marketingové oddělení firmy Ježek software však správně vyhodnotilo skutečné potřeby nejširší skupiny zákazníků, kteří vyhledávají stabilní systém jednoduchý na obsluhu a nenáročný na hardware. Výsledkem je pokračující vývoj programu STEREO a rostoucí počet jeho aktivních uživatelů.

Druhým příkladem zdravého marketingového řízení firmy Ježek software bylo zmapování a popis nových požadavků majitelů a manažerů středně velkých firem, což vedlo k zahájení vývoje technologicky vyspělejšího ekonomického systému DUEL na platformě MS SQL. Svými parametry překonává potřeby účetních a plně pokrývá i potřeby majitelů větších firem, které fungují v síťovém provozu. DUEL má parametry středně velkého informačního systému, přesto je k dispozici za velice příznivou cenu, a je tak dostupný i skupině malých firem.

Při zkoumání trhu se zdaleka nesoustředíme jen na vývoj softwarových produktů. Příkladem je pružná reakce na zvyšující se poptávku po školení, kdy jsme připravili ucelený program kurzů od základů účetnictví po účetní závěrky.

LEGISLATIVA A VÝVOJ

Víme přesně, co je správné

Dynamický rozvoj tržního hospodářství a také sjednocování legislativy České republiky s legislativou Evropské unie znamená velice složitou a rozsáhlou úpravu právních předpisů. Změny se kromě účetnictví týkají také pracovněprávních vztahů a velice často i provázanosti jednotlivých zákonných norem. Pro podrobné sledování těchto změn a analýzu jejich dopadu na funkci programu máme již řadu let vlastní legislativní oddělení, které připravuje podklady pro vývoj softwaru, a tiskové oddělení. Uživatelérogramů naší firmy jsou o legislativních změnách v předstihu informováni prostřednictvím webových stránek, firemních novin a zpravodajských e-mailů. Na začátku roku pravidelně vydáváme novou verzi programu (upgrade) s aktuální platnou legislativou. V případě nečekaných změn v průběhu roku na ně reagujeme formou aktualizací (updatů), které získávají všichni uživatelé zdarma.

Technologie je prostředek, nikoli cíl

Vývojové oddělení kromě zohledňování legislativních změn kontinuálně doplňuje nové funkce a rozšiřuje možnosti programů DUEL i STEREO. Velký důraz je přitom kladen na ergonomii, intuitivnost a úspornost ovládání při zachování přehlednosti a spolehlivosti výsledného produktu. Nové funkce a technologické možnosti jsou implementovány především s ohledem na automatizaci opakovaných činností a celkovou efektivitu práce. Příkladem technologických skoků může být zapracování internetbankingu, možnost tisku v PDF, přidání funkcí pro spolupráci s MS Office nebo pro komunikaci s Portálem veřejné správy.

PRODUKT STEREO

STEREO

Software pro vedení kompletní administrativní agendy malých a středních firem účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Díky naší precizní práci se jedná bezesporu o jeden z nejoblíbenějších účetních programů v ČR. Používá jej více než 15.000 aktivních uživatelů, kteří oceňují především jednoduché a intuitivní ovládání. Další předností je vysoká stabilita a hardwarová nenáročnost. Ve svých počátcích byl vyvíjen převážně pro potřeby účetních nebo účtujících podnikatelů. Postupně se mění v plnohodnotný nástroj ekonomického řízení, který svým rozsahem pokrývá veškerou agendu běžné firmy. STEREO bylo původně vyvinuto pro operační systém MS-DOS, bez problémů jej však lze spouštět i pod Windows 3.**, Windows 95/98/ME, Windows NT/2000 a také na 32 bitových edicích Windows XP a Vista. Umožňuje sdílení dat ve všech běžných typech sítí LAN.

Cena licence programu STEREO se řadí k nejnižším mezi srovnatelnými softwarovými produkty a cena nových verzí (upgradů) tvoří jen malý zlomek pořizovací částky. Každý uživatel s platnou licencí navíc získává celou řadu služeb zdarma.

PRODUKT DUEL

DUEL

Zatím nejmladší produkt z vývojového oddělení firmy Ježek software si rychle našel oblibu mezi náročnými uživateli účetních a ekonomických systémů. Jedná se o moderní, technologicky vyspělý, výkonný, komfortní, spolehlivý systém pro podnikatele a pro řízení malých a středně velkých firem. DUEL je od počátku vyvíjen jako systém pro potřeby majitelů, manažerů firem, kteří těsně spolupracují s účetními při každodenním rozhodování o provozu firmy. Využívají nejen účetní data, ale i související agendy (např. personalistika, doprava, zakázky). Platforma MS SQL, na které systém pracuje, je optimální pro efektivní provoz v síťovém prostředí. DUEL cenou odpovídá menším účetním systémům, rozsahem funkcí uspokojí požadavky větších firem s desítkami počítačů v síti. Podobně jako u programu STEREO jsou licence nových verzí (upgrady) programu DUEL za zlomek pořizovací ceny.

I DUEL vyniká značným komfortem a jednoduchostí ovládání, které zohledňují dlouhodobé zkušenosti a poznatky společnosti Ježek software.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Call centrum

Pro komunikaci se všemi zákazníky jsme zřídili vlastní call centrum. Ze strany uživatelů je oceňováno, že technické i účetní poradenství po telefonu je zcela zdarma. Call centrum zahrnuje:

Obchodní a marketingové linky
vyřizování obchodních případů,
přípravu nabídek pro větší instalace,
sběr podnětů pro další vývoj.
Hotline
pomoc při instalaci,
pomoc při obsluze,
Školicí linky
organizaci a pořádání školení.

Pro všechny uvedené případy jsou volajícím k dispozici produktoví specialisté systémů STEREO i DUEL.

Tiskové oddělení

Součástí naší firmy je i vlastní publikační oddělení, ve kterém připravujeme a graficky zpracováváme materiály pro informování a pomoc uživatelům. Jedná se o:

  • příručky a návody,
  • firemní zpravodaje,
  • letáky a brožury,
  • články a informace pro www stránky.

Firemní zpravodaj přináší cenné informace (legislativa, novinky, informace o produktech, návody, představuje obchodní partnery, …) a je zdarma distribuován všem uživatelům.

Školicí centrum

Sebelepší účetní a ekonomický software se neobejde bez pochopení jeho ovládání. Na základě poptávky zákazníků a potřeb trhu jsme vybudovali moderní školicí centrum. Máme připravenou širokou škálu vzdělávacích programů. Jedná se o komplexní systém logicky navazujících kurzů. Pomáháme účetním a podnikatelům zvládnout nejen problematiku účetnictví a související legislativy, ale také usnadňujeme zvládnutí obsluhy účetních systémů od základních funkcí až po ty pokročilé (například účetní závěrky, úpravy tiskových výstupů atd.). Podané informace by měly vést k bezchybnému a efektivnímu vedení účetnictví a měly by snížit riziko pokut nebo jiných sankcí v důsledku omylů při odvodu daní a jiných závazků vůči státu nebo jiným subjektům. Účastníci školení mohou po úspěšném zvládnutí nepovinného závěrečného testu získat certifikát o absolvování příslušného kurzu.

Školení u zákazníka

Veškeré školicí služby provádíme nejen v sídle naší firmy, ale jsme schopni je realizovat i přímo u zákazníka. To je výhodné zejména v souvislosti s implementací systému do rozsáhlejšího síťového provozu s větším počtem uživatelů. Školení se pak netýká jen obecných témat, ale i problematiky pořizování a zpracování dat v závislosti na individuálních firemních procesech, provázanosti agend atd.

OBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ ODDĚLENÍ

Obchod není jen prodej

Pojem obchod vnímáme velice ze široka. Uvědomujeme si složité a dlouhodobé rozhodování zákazníků při nákupu účetního nebo ekonomického systému. Obchod se tedy nesoustředí výhradně na vlastní prodej, ale na řadu činností před prodejem a samozřejmě i na kompletní péči o zákazníka po prodeji. Činnosti související s obchodním procesem prezentujeme v následujícím přehledu:

Před prodejem zdarma
Informační prospekty
Telefonické informace
Plně funkční zkušební verze s příručkou
Prodej
Standardní distribuce poštou
Síťové implementace přímo u zákazníka
Zvýhodněná nabídka školení
Po prodeji
Technická podpora a hotline zdarma
Školení
Bezplatný zpravodaj
Update v průběhu roku zdarma ke stažení z www stránek
Každý rok nabídka upgrade za zlomek ceny nové verze

Vaše zásilky ve správný čas na správném místě

Nedílnou součástí obchodu a marketingu je distribuce softwarových produktů (zkušebních verzí, ostrých verzí, updatů, upgradů) a souvisejících informačních materiálů (příruček, firemních novin, prospektů). Distribuční tým je interním informačním systémem propojen s obchodním a tiskovým oddělením a call centrem a zajišťuje rychlé a spolehlivé rozesílání zásilek. Ve spolupráci s poštovní a přepravní službou hlídá doručování zásilek a pomáhá vyřizovat reklamace. Na tomto místě je důležité připomenout, že v období na přelomu roku, kdy dokončíme novou verzi, tento tým zvládne během několika dní spolehlivě rozeslat tisíce adresných poštovních zásilek.
Příjemným překvapením pro všechny uživatele je přibalení malého, většinou praktického dárku nebo jiné pozornosti od firmy Ježek software ke každé zásilce upgradu.

STABILITA

Stabilita – záruka do budoucnosti

Společnost Ježek software má dlouhodobě stabilní hospodářské výsledky a významnou tržní pozici v oblasti účetních a ekonomických systémů v nejsilnějším segmentu malých a středně velkých firem. Tato skutečnost vytváří dostatečnou kapitálovou rezervu pro financování vývoje, posilování infrastruktury firmy a poskytování celé řady bezplatných služeb. Díky tomu můžeme na řadu let dopředu všem uživatelům garantovat další vývoj a aktualizaci systémů, technickou podporu a širokou škálu dalších bezplatných služeb. Uvědomujeme si zodpovědnost za spolehlivost systémů především v oblasti správy a odvodů daní a samozřejmě za bezchybné fungování všech agend, které tvoří nedílnou součást přehledu o hospodaření a fungování firem našich zákazníků.

MAPA UŽIVATELŮ

Software oblíbený ve všech koutech ČR

Produkty a služby společnosti Ježek software jsou rozšířené v celé České republice. Firma se nesoustředí pouze na nejbližší region, ale od svého začátku všechny své marketingové a obchodní nástroje uplatňuje celoplošně. Výsledkem je celkem přes 15.000 spokojených uživatelů v celé republice (stav k 30.6.2007). Produkty jsou dostupné nejen prostřednictvím našeho zásilkového prodeje, ale také prostřednictvím široké sítě dealerů.

PODPORA NEZISKOVÉ SFÉRY

Podpora neziskové sféry

Součástí naší firemní kultury není jen obchod a podnikání. Proto také nejrůznějšími formami pravidelně podporujeme množství charitativních organizací a subjektů neziskového sektoru. Jsme rádi, že můžeme pomoci těm, kteří to potřebují, nebo přinést radost širšímu okruhu lidí. Jednou navázané kontakty obvykle přetrvávají a mění se v dlouhodobou spolupráci, při níž se stáváme stabilním partnerem, na kterého se lze spolehnout.

Charita

Arcus – Onko centrum – onkologické informační centrum.
Most k naději – mostecké protidrogové centrum.
Jedličkův ústav a Základní a Střední škola – komplexní výchovně-vzdělávací a rehabilitační péče pro děti a mládež s tělesným postižením.
Emauzy ČR – pomoc bezdomovcům, propuštěným vězňům a lidem na okraji společnosti.
Fokus Myklub – nevládní neziskové občanské sdružení s nabídkou rehabilitačních služeb pro duševně nemocné.
ADVAITA – program ambulantního poradenství a doléčovací program pro lidi ohrožené škodlivými návyky. Terapeutická komunita pro drogově závislé.
PROSAZ – společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením.
… a dalších cca 200 organizací…

Kultura a sport

Festival Lípa Musica 2007, 2008 – generální partner.
Českolipský dětský sbor – partner několika koncertů.
Dětský pěvecký sbor Camella choir – partner.
Volejbalový tým žen TJ Jiskra Nový Bor.
Seriál cyklistických závodů Peklo severu.
… a mnoho dalších jednorázových akcí převážně lokálního významu.

Vzdělávání

Dlouhodobá spolupráce s několika školami při výuce a přípravě studentů k maturitním zkouškám. Sponzorství mezinárodní soutěže v programování Baltík 2007.Poskytnutí softwaru pro výuku v cca 100 středních školách, učilištích a na vysokých školách.

BUDOUCÍ PERSPEKTIVA

Naše vize

Naším cílem zůstává především dlouhodobá spokojenost uživatelů, nikoliv jen vlastní obchodní úspěch. Cestu vidíme v trvale přátelském postoji k zákazníkům, který se promítá do všech vyvíjených produktů i poskytovaných služeb. Věříme, že uživatelé ocení dokonalý software s nenáročným ovládáním, aktivní pomoc při řešení problémů s účetními a ekonomickými agendami i nabízený systém vzdělávání v oblasti firemních financí i související legislativy.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter