Ježek / Školení / Detail školení

Nájmy nemovitých věcí a jejich možná úskalí

Kód: WEB-NAJ

Nejbližší termíny

Termín (1 den) Místo konání Pořadatel Cena Osob
18.10.2022 (Út) Webinář Ježek software 1800 Kč

Druh kurzu: WEBINÁŘ

Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků. Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat.

OSNOVA

• Nemovité věci podle občanského zákoníku • Co může být předmětem nájmu • Nájem a pacht, podnájem, právo užívání • Nájem nemovitých věcí v účetnictví (náklady, výnosy, ocenění, technické zhodnocení, pobídky v nájmu podle Interpretace NÚR • Daně z příjmů – ocenění, opravy, udržování a technické zhodnocení, odpisování, vč. odpisování technického zhodnocení, majetkové daně jako daňový náklad, prodej nemovitých věcí po skončení nájmu • Nájem a DPH – zdanitelné a osvobozené plnění, základ daně a sazby daně, zdaňování služeb spojených s nájmem • Nejčastější chyby

Přednášející

Ing. Petr Kout

Ing. Petr Kout, CSc.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Problematikou daní se zabývá téměř 30 let. Od roku 1993 působí jako daňový poradce. Lektorsky působil v řadě renomovaných nadnárodních účetních, daňových, poradenských a jiných společnostech, je vysokoškolským učitelem. Tisíce hodin odpřednášel v odborných kurzech pro veřejnost. Napsal několik odborných knih a pravidelně přispívá do časopisů.

Harmonogram školení

9.00 – 15.00

Cena 1 800 (bez DPH) zahrnuje:

Uzávěrka přihlášek: