Ježek / Školení / Detail školení

Obchod a služby v rámci EU - daňově i účetně

Kód: WEB-DPH

Nejbližší termíny

Termín (1 den) Čas Místo konání Pořadatel Cena Osob
13.09.2022 (Út) 09:00-13:30 Webinář Ježek software 1500 Kč

Druh kurzu: WEBINÁŘ

Cíl webináře:

Problematika obchodu a služeb v rámci EU s důrazem na uplatnění DPH a účtování. S ohledem na fakt, že plátci orientovaní na zahraničních trhy včetně EU mají často na svém výstupu osvobozeno s nárokem na odpočet či přenesenou daňovou povinnost, tak jim často vychází v přiznání k DPH nadměrný odpočet. Je tudíž přirozené, že se stávají předmětem kontrol správce daně. Bude kladen důraz na správné a obhajitelné uplatnění DPH včetně časových souvislosti a účtování včetně tvorby opravných položek, důsledků inventarizace atd.

OSNOVA

Přednášející

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil je absolvent VŠE Praha, v letech 1999 – 2007 působil na pozici finančního ředitele. Od roku 2007 podniká a věnuje se vedení účetnictví včetně lektorské činnosti v oblasti účetnictví a daní.
Je členem metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod. Pro Komoru daňových poradců ČR vede kurzy Základy daňového poradenství v angličtině a Daňové poradenství v příkladech v angličtině.

Harmonogram webináře

9.00 – 13.30

Cena 1 500 (bez DPH) zahrnuje:

Uzávěrka přihlášek: