Úvodní strana » Stereo » Doplňky programu STEREO » Export výkazů pro příspěvkové a rozpočtové organizace

Export výkazů pro příspěvkové a rozpočtové organizace? ANO!


V průběhu 1. poloviny roku jsme ve spolupráci s uživateli, technickou podporou firmy Gordic a jednotlivými kraji upravovali exportní aparát výkazů pro příspěvkové a rozpočtové organizace resp. územní samosprávné celky. Výsledkem této snahy je nová verze programu STEREO 18.07.

Varianty exportů

Pro Gordic
Aplikace Gordic vyžaduje soubory ve formátu GXML – klasické XML, které obsahuje hlavičku + obálku pro potřeby Gordicu.
Pro krajské úřady nebo přímo CSÚIS (Státní správa)
Krajské úřady a CSÚIS vyžadují běžné XML soubory obsahující hlavičku s prvotními informacemi o ÚJ (IČO, datum a pod.).
Pro „magistráty“
Ty vyžadují XML soubor oproštěné o Gordic obálku i hlavičku s prvotními informacemi (věta začíná rovnou označením výkazu).

Tyto základní varianty mohou být podávány v zaokrouhlené nebo nezaokrouhlené podobě. Pokud je nutné předat výkazy v nezaokrouhlené podobě, není s tím spojena žádná další komplikace.
Musíte-li odevzdat výkazy v podobě zaokrouhlené, program po Vás bude požadovat odsouhlasení dalších parametrů:

Mají-li být uvedena desetinná místa?

 • Ano – program vygeneruje hodnoty i s desetinnými místy (př. hodnotu 185.473 zaokrouhlí na 185,47 tis.)
 • Ne – program se dále zeptá, jestli má vygenerovat hodnoty ve formátu .00 (pokud musíte odevzdat hodnoty bez desetinných míst, vždy na tuto otázku odpovězte ANO. (Příklad – 185.473 se zaokrouhlí na 185 tis. a zvolíte-li formát .00 bude číslo v podobě 185,00 tis.).

Vzhledem k tomu, že do verze 18.07 byla problematika příspěvkových organizací předělána, rádi bychom Vás informovali i o dalších náležitostech.

 • Aby program vždy vygeneroval správně napočtené a zaokrouhlené hodnoty, je nutné nejprve vygenerovat Výkaz zisku a ztráty a následně Výkaz rozvahy.
 • Postup je takto zpracovaný úmyslně, abychom se drželi pokynů pro zaokrouhlování účetních výkazů zveřejněných na internetových stránkách MFČR v části 2.23. http://www.mfcr.cz/…_otazky.html.
 • Po instalaci verze 18.07 se přepíší veškeré systémové soubory ovlivňující chování příspěvkových organizací kromě algoritmů výkazu Rozvahy.
 • Naši programátoři tak učinili záměrně, protože s obnovením algoritmů souvisí i vymazání sloupce Minule, což jsme nechtěli učinit bez vašeho vědomí.

Pro naplnění správných algoritmů postupujte takto.

 1. Ve volbě Účetnictví/Přeh­ledy/Výkazy/Roz­vaha/Algoritmy výkazu – stiskněte klávesy Shift+F6 a zobrazené algoritmy i se sloupcem Minule klávesou F6 vytiskněte, abyste byli schopni hodnoty Minule znovu doplnit.
 2. Klávesou ESC se vraťte do Algoritmů a stiskněte klávesu F10 a potvrďte Export, import číselníků/Obnovit z distribučního a potvrďte jejich přepsání.
 3. Dále ve stejné nabídce zadejte podle vytištěné sestavy hodnoty Minule, případně upravte algoritmy dle svých potřeb.
  .

Tvůrce:

Ježek software s.r.o.

Ježek software s.r.o.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter