Úvodní strana » Stereo » Doplňky programu STEREO » Letní preventivní prohlídka

Letní preventivní prohlídka


V rámci speciální letní nabídky platné pro měsíce červenec a srpen poskytujeme uživatelům tzv. Preventivní prohlídku dat za zvýhodněnou cenu.

Zvýhodněná cena služby je stanovena ve výši 2500,– Kč bez DPH za první tři hodiny práce technika. Při případném překročení tří hodin práce z důvodu odstranění zjištěných problémů je následně účtována již standardní cena 1000,– Kč bez DPH za každou započatou hodinu.

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte linku technické podpory příslušného programu (pro STEREO i DUEL 487 714 600) a domluvte si termín.

Obsah služby

Obecné

 • kontrola hardware (pevný disk)
 • kontrola síťového nastavení
 • údržba dat
 • provedení zálohy dat (pevný disk, cd)
 • případné provedení aktualizace programu

Účetnictví

 • kontrola vybraných parametrů
 • kontrola účtového rozvrhu
 • kontrola vztahů mezi SU a AU
 • kontrola účetního deníku
 • saldokonto (kontrola a konzultace)
 • algoritmy výkazů
 • homebanking

Mzdy

 • zaměstnanci a společníci
 • kontrola metodiky nepřítomností
 • kontrola průměrného výdělku
 • statistika

Sklady

 • metodika účtování skladů
 • konzultace cenotvorby
 • vzhled účtenky, faktura s logem
 • kontrola prodeje do mínusu

Majetek

 • kontrola zaúčtování majetku
 • kontrola chybějících odpisů, přerušení, technického zhodnocení

Ostatní

 • a další dle požadavků. Na závěr prohlídky Vám předáme protokol s vyhodnocením a případným doporučením dalších postupů práce v programu.

Obchodní podmínky služby Preventivní prohlídka

 • Nabídka preventivních prohlídek je platná každý rok pouze v měsísích červenec a srpen.
 • Cenová nabídka platí, pokud bylo PC s daty dopraveno zákazníkem do sídla Ježek software s.r.o.. V případě provedení prohlídky u zákazníka budou připočteny náklady na cestovné ve výši 10 Kč za kilometr bez DPH.
 • Služba je poskytována pouze na základě písemné či e-mailové objednávky. Písemnou objednávkou zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.
 • Objednávky na preventivní prohlídku budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty. Termíny budou domlouvány se zákazníky dle časových možností pracovníků oddělení péče o zákazníky, přičemž naše firma může, v souvislosti s omezenou časovou platností nabídky, zaručit provedení prvních čtyřiceti přijatých objednávek.
 • Veškerá zjištění jsou na závěr provedené prohlídky zaznamenána do protokolu s vyhodnocením. Součástí protokolu, který je předáván v jedné kopii uživateli, jsou i případná doporučení dalších postupů práce v programu.

Tvůrce:

Ježek software s.r.o.

Ježek software s.r.o.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter