Ježek / Stereo / Ke stažení / UPDATE STEREO na verzi 28.07

Soubory ke stažení

UPDATE STEREO na verzi 28.07

Ilustrační obrázek

09.10.2019

Samorozbalovací soubor update 28.07 s novými doplňky a úpravami.

Soubor Velikost Popis
exe update-2807.exe 23,86 MB Automatický instalátor UPDATE STEREO 28.07.

Upozornění

Tato aktualizace není samostatně funkční program, pouze přepíše některé soubory již nainstalovaného programu STEREO 28.XX Instalujte ji do existujícího adresáře STEREO 28!

Samorozbalovací archiv

 1. Stáhněte soubor update-2807.exe.
 2. Spusťte ho a postupujte podle pokynů průvodce.

Automatická aktualizace z internetu

 1. V programu STEREO 28 vyberte nabídku Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu.
 2. Program si sám najde a nabídne stažení aktualizace 28.07 a rovnou ji nainstaluje.
 3. Po novém spuštění zobrazí seznam změn ve verzi 28.07.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

Seznam změn

Seznam změn v update naleznete přímo v programu, zobrazí se automaticky při prvním spuštění.

Změny zapracované do verze 28.07 ke dni 08.10.2019

OBECNÉ

 • Při editu se zapnutým filtrem je na druhém řádku obrazovky nově zobrazena podmínka filtru.

ÚČETNICTVÍ

 • Upravena struktura Kontrolního hlášení s ohledem na zrušený §44 - insolvence a doplněný §46 - nedobytné pohledávky. 
 • Změna implicitní odpovědi ('N') na dotaz před aktualizací nespolehlivých plátců DPH. 

MZDY

 • Upraveno stránkování v některých sestavách mezd. 
 • Aktualizována sestava Příloha k žádosti o dávku a Oznámení o nástupu do zaměstnání.   

Změny zapracované do verze 28.06 ke dni 30.08.2019             

OBECNÉ

 • Pro EET o odesílání tabulky DPH při nevyplněné firmě v číselníku pokladních míst je nyní rozhodující, zda účtovaná firma je či není plátcem DPH. Při vyplněné firmě v číselníku pokladních míst rozhoduje plátcovství této firmy.               

MZDY

 • Aktualizovány parametry pro výpočet DPN na přelomu července a srpna. Pro nepřítomnosti, započaté 30.7. nebo 31.7., bude správně spočtena náhrada za dny v srpnu v 1.pásmu.

Změny zapracované do verze 28.05 ke dni 27.08.2019

OBECNÉ

 • Upřesněno chování programu od platnosti novely zákona o DPH k 1.10.2019 v agendách fakturace, maloobchodní pokladna, kontrolní hlášení...
 • Fakturace od 1.10.2019 upravena funkce zaokrouhlení dokladu dle novely zákona o DPH v závislosti na způsobu úhrady (při bezhotovostní úhradě je případné zaokrouhlení automaticky rozpočítáváno do jednotlivých sazeb DPH).
 • Fakturace v cizí měně - upraven výpočet tabulky DPH v cizí měně, nyní je v souladu s přenosem do účetnictví.
 • S programem je dodáván aktualizovaný program JswEET3 pro externí odesílání tržeb do EET.
 • Opraveno zacyklení v historii hledání.

ÚČETNICTVÍ

 • V přiznání k DPH nyní koeficient vystupuje vždy v % (v souladu s EPO).

KANCELÁŘ

 • Aktualizována výše daňových paušálů od roku 2019. 

MZDY

 • Zpřesněn výpočet nepřednostních exekucí, počítaných poměrem.
 • Od 08.2019 zpřesněn výpočet náhrad za DPN, nově se celé počáteční dny DPN budou uvádět ve 2. pásmu. Zabrání se tak dvojímu zaokrouhlování s možnou chybou 1 Kč.   
 • Aktualizována sestava Přehled o výši pojistného. 
 • Zpřesněny výpočty v kalkulačce mzdových nákladů. 

SKLADY

 • Zaokrouhlení v maloobchodní pokladně po 1.10.2019 při platbách v hotovosti vždy na celé koruny. Při bezhotovostních platbách podle parametru.
 • Intrastat - doplněna údržba pro synchronizaci údajů v ceníku.

Změny zapracované do verze 28.04 ke dni 17.06.2019

OBECNÉ

 • Upřesněno chování programu od platnosti novely zákona o DPH k 1.10.2019 v agendách fakturace, maloobchodní pokladna, kontrolní hlášení...
 • Aktualizovány dodávané externí programy pro práci s certifikáty (EET, komunikace se státní správou, ...).
 • Do štítku s informacemi o úhradě faktury a EET doplněno číslo pokladního dokladu.
 • Pro homebanking upraven formát Commerz bank, volitelně obsahuje detailní adresu klienta. Nový parametr Adresa do textového pole A/N.

ÚČETNICTVÍ

 • Upravena struktura kontrolního hlášení s ohledem na zrušený § 44 a doplněný § 46.

MZDY

 • Zpřesněn výběr kategorií pracovních poměrů ve statistice mezd.
 • Byla upravena funkčnost pro odeslání e-mailem ELDP v PDF přímo z náhledu PDF.
 • Pro statistiku mezd zpřesněn výpočet Náhrad pro zaměstnance bez nároku na náhrady za svátek.

SKLADY

 • Zaokrouhlení v maloobchodní pokladně po 1.10.2019 při platbách v hotovosti vždy na celé koruny. Při bezhotovostních platbách podle parametru.

MAJETEK

 • Do vybraných sestav majetku byla přidána informace o zvýšení odpisu v 1. roce odepisování.
   

Změny zapracované do verze 28.03 ke dni 29.04.2019

OBECNÉ

 • Nově je součástí distribuce program JswEET verze 2.2.1 s rozšířenými možnostmi. Program lze spustit pouze externě (mimo STEREO) pomocí JswEET2.BAT.
 • Při založení nové účtované firmy program nabízí prázdné parametry firmy k vyplnění.

ÚČETNICTVÍ

 • V číselníku Typy DPH upraveno chování typů bez zadaného účtu nastaveno přeskakování příslušné saby DPH v tabulce DPH v účetních záznamech. Nastavení lze provést v F10 / Přeskakování sazeb DPH.
 •  Do distribuční podoby výkazu Rozvaha na řádku 079 doplněn do algoritmu řádek 99 pro účet 432.
 • Zpřesněna kontrola nespolehlivých plátců W049 - nově neupozorňuje na u uskutečněných plnění mimo RPDP ani u přijatých plnění v režimu RPDP.
 • Pro přijatá zdanitelná plnění doplněna kontrola, zda se DIČ neshoduje s účtovanou firmou.
 • Ukládání účetních výkazů v rámci účetní závěrky je nyní bez dotazu na přepsání - uloží se vždy.
 • Pro nevýdělečné a neziskové organizace do distribuční podoby algoritmů doplněn účet 542.
 • Typ DPH PSEXH bude nově vystupovat na řádku 26 přiznání.
 • Fakturace upravena funkce zaokrouhlení dokladu dle novely zákona o DPH v závislosti na způsobu úhrady (při bezhotovostní úhradě je případné zaokrouhlení automaticky rozpočítáváno do jednotlivých sazeb DPH).
 • Pro potřeby změn v Kontrolním hlášení doplněny nové skupiny DPH pro sledování nedobytných pohledávek (pátý znak skupiny DPH='H').
 • Zásobník dokladů - upraven přenos symbolů do PZ. Automatické doplnění bude jen pokud jsou Symboly v zásobníku zcela prázdné.

MZDY

 • Opravena údržba nápočtů ve mzdách po změně mzdového období.
 • Pro penzijní a životní pojištění doplněna nová sestava po zaměstnancích.
 • Aktualizována sestava Potvrzení o příjmech.
 • Upravena tisk všech smluv a dohod z osobní evidence, sesatav je nyní kratší a méně často stránkuje.
 • Aktualizován distribuční číselník kategorií pracovních poměrů, z poměrů bez odvodů pojistného odstraněny Kódy ELDP.
 • K zápočtovému listu doplněna sestava Potvrzení o zaměstnání dle aktuálního znění zákoníku práce.
 • Povinné pojistné nahradilo dříve používaný termín "Brutace".
 • Vypuštěny neaktuální speciální údržby mezd.
 • Pro exekuce upraven výpočet částky zabavitelné bez omezení od 1.6.2019 se odečítá dvojnásobek součtu (životní minimum+normativní náklady na bydlení).
 • Příloha žádosti o dávky - změna rozhodného období je nyní možná s přesností na dny.
 • Aktualizováno Max. hrubé mzdy pro uplatnění srážkové daně od 1.5.2019.
 • Příloha žádosti o dávky respektuje datum ukončení pracovního poměru. 

SKLADY

 • Do ovládání pokladny doplněn parametr, zda odesílat do EET jen účtenky hrazené v hotovosti.

KANCELÁŘ

 • Přiznání k DPFO - při zadání hodnoty na řádku 31 doplněno automatické plnění řádku 43.
 • V přiznání k DPFO povolena editace řádku 36a.
 • Nespolehliví plátci DPH - potlačeno chybové hlášení při pokusu o stažení seznamu bez připojení k internetu.
 •  Aktualizace číselníku bank, nové názvy:
  • 8150 - HSBC France - pobočka Praha
  • 2070 - MPU banka a.s.

Změny zapracované do verze 28.02 ke dni 11.02.2019

OBECNÉ

 • V záhlaví okna VDOS aktualizováno číslo verze STEREO.

MZDY

 • Upraveny parametry penzijního připojištění za rok 2018.
 • Oproti předpokladům nakonec nebyla schválena nová navrhovaná částka životního minima 3.790 Kč, upraveny parametry od 1.1.2019 platí původní hodnota 3.410 Kč.

ÚČETNICTVÍ

 • Nespolehlivý plátce DPH - doplněna kontrola firem v adresáři včetně načtení seznamu nespolehlivých plátců z internetu.
 • Aktualizován seznam nabízených účetních výkazů.

Změny zapracované do verze 28.01 ke dni 07.02.2019

OBECNÉ

 • Po obnově dat doplněna kontrola změny obsluhy. Při změně je znovu vyžadováno heslo pro nastavení přístupových práv.
 • Do distribuce doplněny externí programy TOPDF, TOMAIL TREGDELF.
 • Doplněno zabezpečení při změně hesla pro přístup k účtovaným firmám.

MZDY

 • Upraveno chování programu v prvních třech dnech nepřítomnosti na přelomu června a července 2019 v souladu se zrušením Karenční doby. U nepřítomností, zahájených v červnu budou tedy první tři dny bez náhrady.
 • Oprava součtů příspěvků mimo mzdu v Rekapitulace mezd.
 • Upraven formulář Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro ČSSZ.

KANCELÁŘ

 • Opravena aktualizace SD pro vozidla v denní sazbě podle knihy jízd.

9. října 2019, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled