DUEL na internetu

Pomůcky | Užitečné informace | DUEL na internetu

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Volba DUEL na internetu otevře do pracovní plochy prostředí internetovského prohlížeče s předdefinovanou adresou na www stránky s nejnovějšími informacemi o programu DUEL.

Upozornění Pokud nejste právě připojeni k síti Internet, program spustí standardní operaci pro Připojení počítače k internetu.

Podoba této části programu se vzhledem ke svému účelu poněkud liší od standardních agend. Informační záhlaví zobrazuje adresu zvolené internetové stránky. Navigační lišta obsahuje pouze oddíl Agenda s názvem a je rozšířena o Záhlaví www stránky, které obsahuje:

Tip Pomocí této agendy si můžete zadáním požadované www adresy otevřít libovolnou stránku bez nutnosti opustit program DUEL.