Klávesové zkratky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Klavesove_zkratky.jpgProgram DUEL lze ovládat také s použitím klávesových zkratek. Většina respektuje standardy operačního systému Windows. Některé v programu přednastavené klávesové zkratky lze měnit podle individuálních požadavků nebo zvyků uživatele.

Nejdůležitější klávesové zkratky

ČINNOST

Zkratka

Nebo

Poznámka

Domovská stránka + Rychlé spuštění (hledání)

Ctrl+H

 

Funguje kdykoli a odkudkoli.

Rychlé hledání bez přepnutí na domovskou stránku

Ctrl+G

 

Funguje kdykoli a odkudkoli.

Postupné zavírání a návrat do úvodního průvodce

Esc (opakovaně)

 

Postupně vše uzavře.

Skrývání a zobrazování Hlavní nabídky - pásu karet

Ctrl+F1

 

Cyklicky zavírá / otvírá.

Přidat nový záznam

Ctrl+N

Insert

Insert platí pro tabulku.

Kopie existujícího záznamu

Ctrl+Shift+N

 

 

Editovat existující záznam

F2

 

 

Uložit záznam (potvrdit operaci)

Ctrl+Enter

 

 

Opuštění bez uložení

Esc

 

Zrušení provedených změn.

Smazat záznam

Ctrl+D

Del

Del platí pro tabulku.

Vyklopení číselníku

Alt+šipka dolů

 

 

Odskok do číselníku

Ctrl+NumPlus

 

+ na numerické klávesnici

Převzetí hodnoty

Ctrl+Enter

Ctrl+Shift+Enter

Shift pro připojování poznámek.

Opuštění bez převzetí

Esc

 

 

Vybrat - označit záznam

F8

Ctrl+mezerník

 

Hledání podle údaje (rychlý filtr)

F3

 

Zapne / vypne hledání.

Složené hledání podle více podmínek

Shift+F3 (a)

Ctrl+F3 (nebo)

Najednou dle více podmínek

Filtry s podmínkou

F4

 

Nabídne filtry k použití.

Spuštění konkrétní operace

Ctrl+číslo operace

 

Rovnou spustí operaci.

Přepínání záložek v tabulce

Ctrl+Tab

Alt+číslo

 

Tiskové sestavy

Ctrl+P

Shift+F6

Ctrl+P v náhledu vyvolá tisk.

Rychlý opis vět

Ctrl+F6

 

 

Kompletní přehled klávesových zkratek programu DUEL

OBECNÉ

Zkratka

Nebo

Poznámka

Otevření firmy

Ctrl+O

 

 

Ukončení programu

Alt+F4

 

 

Zavření agendy

Ctrl+F4

Esc

 

Zavření agendy s uložením změn

Shift+F9

 

 

Aktivace hlavního menu - pásu karet

Alt

 

 

Přepnutí do složek a pohyb mezi nimi

F11

Ctrl+F8 Ctrl+F9

pro zapínání/vypínání vpravo/vlevo

Přepnutí do formuláře a tabulky a pohyb mezi nimi

F12

 

 

Přepínání pohledu Formulář/Tabulka/Vše

Shift+F10

 

 

Refresh pro obnovení zobrazených údajů

F5

 

 

Vlastnosti programu

Levý Alt+Enter

 

 

Editor pohledů

Pravý Alt+Enter

 

pouze v tabulce

Přepínání záložek v tabulce

Ctrl+Tab

 

 

Spuštění konkrétní operace

Ctrl+číslo operace

 

 

Přepínání mezi otevřenými agendami

Alt+G

 

 

Domovská stránka + Rychlé spuštění (hledání)

Ctrl+H

 

 

Tiskové sestavy

Ctrl+P

 

 

EDITACE ZÁZNAMŮ

Zkratka

Nebo

Poznámka

Přidat záznam

Ctrl+N

 

pořízení ve formuláři

 

Insert

 

pořízení v tabulce

Přidat kopii záznamu

Ctrl+Shift+N

 

 

Smazat záznam

Ctrl+D

 

mazání ve formuláři

 

Del

 

mazání v tabulce

Uložit záznam

Ctrl+Enter

F9

 

Opuštění editace bez uložení - zrušení změn

Esc

Ctrl+F9

 

Označit záznam

Ctrl+Mezerník

 

 

Označit záznam a přejít na další

F8

 

stisk na vybraném provede odznačení

EDITACE ÚDAJŮ

Zkratka

Nebo

Poznámka

Pohyb mezi editory

Enter

Tab

 

Pohyb mezi editory

šipka dolů

šipka nahoru

 

Vstup do editoru

F2

Enter

 

Vyklopení editoru

Alt+šipka dolů

 

 

Defaultní (implicitní) hodnota

Ctrl+"*"

 

hvězdička na numerické klávesnici

Poslední editovaná hodnota (z předchozího záznamu)

Ctrl+/

Ctrl+F2

lomítko na numerické klávesnici

Číselníky

 

 

 

Odskok do číselníku

Ctrl+"+"

 

plus na numerické klávesnici

Přenos hodnoty z číselníku

Ctrl+Enter

Shift+F4

 

Přenos volného textu s přidáním

Ctrl+Shift+Enter

 

doplní text a zachová stávající

Opuštění číselníku bez přenosu

Esc

Ctrl+F4

 

Výjimkový odskok do Položek na skladě ve Skladech

Ctrl+"–"

 

mínus na numerické klávesnici

HLEDÁNÍ A FILTRY

Zkratka

Nebo

Poznámka

Hledání

F3

 

zapne / vypne

Hledání s řetězením podmínek A ZÁROVEŇ

Shift+F3

 

opakovaně se řetězí podmínky

Hledání s řetězením podmínek NEBO

Ctrl+F4

 

opakovaně se řetězí podmínky

Filtry

F4

 

 

Pohyb v okně filtrů

Tab

 

 

Výběr údaje pro filtrování

šipka dolů

šipka nahoru

přímý výběr v seznamu údajů

 

Ctrl+šipka dolů

Ctrl+šipka nahoru

nepřímo ze seznamu výrazů

Přidání údaje do výrazu

Enter na údaji

 

v seznamu údajů

 

Insert pro označený údaj

 

nepřímo ze seznamu výrazů

Smazání výrazu

Delete pro vybraný výraz

 

v seznamu výrazů

Přesunutí výrazu v seznamu nahoru nebo dolů

Shift+šipka dolů

Shift+šipka nahoru

v seznamu výrazů

Upozornění Klávesa Esc je víceúrovňová. První stisk vyvolá opuštění zadávání do editoru (případně návrat původní hodnoty v poli). Následuje ukončení editace věty bez uložení provedených změn (návrat k původnímu stavu). Nakonec stisk klávesy Esc zavře celou agendu.

Nastavení klávesových zkratek funkcím

  1. Otevřeme okno Nastavení vzhledu a chování programu.

  2. Zvolíme větev Komponenty/ Okno agend/ Klávesové zkratky.

  3. Klávesovou zkratkou Ctrl+Enter nebo kliknutím myši na tlačítko na konci řádku otevřeme okno pro zadání nové klávesové zkratky.

  4. V otevřeném okně stiskneme požadovanou klávesovou zkratku pro zvolenou operaci. Tlačítkem OK ji potvrdíme a tlačítkem Storno se vrátíme k původnímu stavu.

  5. Nové nastavení musíme potvrdit stiskem tlačítka Použít nebo OK. Tlačítko Storno zruší všechny provedené změny.

Nastavení klávesových zkratek agendám (operacím)

Klávesovou zkratku lze přiřadit také pro otevření agendy nebo pro provedení systémové operace (zálohování dat apod.)

  1. Ve složkách vybereme agendu nebo operaci, které chceme přiřadit zkratku.

  2. Otevřeme okno Vlastnosti agendy a nastavíme klávesovou zkratku pro otevírání.

Upozornění Při definování vlastní klávesové zkratky je potřeba dát pozor na možnou kolizi s existujícími zkratkami v okně Nastavení vzhledu a chování programu. Více zde.

Tip Klávesovou zkratku nevypisujeme, ale zadáme ji tzv. "přímým stiskem". Můžeme použít libovolnou kombinaci kláves Ctrl, Alt, Shift a písmen, čísel nebo funkčních kláves.

Související témata

Nastavení vzhledu a chování programu, Vlastnosti agendy, Složky