Položky na skladě

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Položky na skladě

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_polozky_na_sklade.png

Agenda Položky na skladě obsahuje seznam položek evidovaných na konkrétním skladě. Na rozdíl od agendy Katalog položek obsahuje informace týkající se i ocenění skladu (aktualizovanou nákupní a prodejní cenu, počáteční stav, obraty pohybů, aktuální stav a další). Položky na sklad můžeme pořídit ručně včetně všech dostupných údajů, pomocí operace Naplnění a nebo je program vytvoří při prvním pohybu automaticky. V tomto případě však bude třeba některé hodnoty dodatečně doplnit, protože všechny údaje nelze z pohybu určit.

Poznámka Je-li jedna položka přijata na více skladů, bude v této agendě vícekrát - pro každý sklad jednou. Při zadávání položek na doklady ve skladových agendách volíme sklad a následně položku. DUEL umí přehozením sloupců v tabulkách jednotlivých agend fungovat tak, že nejprve zvolíme položku a následně vidíme, na kterých skladech a kolikrát je.

Ceny včetně informace o dodavateli se mohou aktualizovat po každém příjmu v závislosti na nastavení přiřazeného skladu (Ano, Ne, Pokud je cena dražší, Pokud je cena levnější).

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_polozky_na_sklade_Formular_FA.png
D_polozky_na_sklade_zalozky.png

Skladová položka...

Základní evidenční údaje položky z Katalogu položek pro evidenci na konkrétním skladu.

Vlastnosti...

Doplňkové vlastnosti evidované položky z Katalogu položek.

Aktuální stav...

Hodnoty pro množství a ocenění skladu při jeho otevření a aktuální stavy se zohledněním skladových pohybů z uzavřených dokladů (příjemek, prodejek, převodek, faktur, výroby a inventur).

Upozornění  Protože údaje počátečních stavů Množství a Ocenění jsou zásadní pro výpočet zůstatků a skladových cen, je jejich editace vázána na nastavení uživatelských práv. Změna hodnot v těchto údajích se provádí v průběhu operací Uzávěrka skladu a Vrácení uzávěrky v Seznamu skladů. Uživatel, který nemá právo k operaci Vrácení uzávěrky nemůže editovat Množství a Ocenění počátečních stavů!

Minimální množství...

Údaje pro funkce hlídání požadovaného minimálního stavu na skladě a pro automatické objednání odpovídajícího počtu chybějících jednotek.

Blokované množství...

Počet jednotek evidovaných v neuzavřených dokladech skladových a prodejních agend, které budou mít po uzavření vliv na změnu množství (a ocenění) na skladě (budou vygenerovány příslušné skladové pohyby).

Základní prodejní ceny...

Pro každou položku na skladě je možné individuálně nastavit algoritmus (způsob) výpočtu předpokládané fakturační a pokladní ceny - z čeho se vychází, jakým algoritmem a způsoby zaokrouhlování pro vlastní výpočet a následnou korekci výsledku.

D_polozky_na_sklade_Formular_FZ.png

Fakturační a prodejní ceny...

Předpokládané a konkrétní fakturační a pokladní ceny pro položku na skladě.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_polozky_na_sklade_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam položek na skladě

Seznam všech evidovaných položek na skladech. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Šarže / Výrobní čísla

Pokud je v Katalogu položek zvolena evidence šarží nebo výrobních čísel, příjmové a výdejové pohyby generují a aktualizují tuto tabulku. Ruční editace není možná, protože jednotlivé záznamy vznikají automaticky.

3. Vývoj prodejních cen

Časová posloupnost vývoje skutečné prodejní a pokladní ceny v čase (jak z fakturace, tak z kasy) s označením zda byla bez nebo s DPH.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

5. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Upozornění Pohyby a jsou zobrazeny jen z dokladů, u kterých byla provedena operace Uzavřít.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_polozky_na_sklade_Operace_O1.pngD_polozky_na_sklade_Operace_O2.png

Poznámka Po výběru skladu je zobrazen seznam položek, v němž jsou nabízeny pouze ty položky, které nejsou na zadaném skladu ještě evidovány. Tímto postupem je zabráněno případnému duplicitnímu pořízení. K dokončení operace je nutno stisknout tlačítko Pokračovat. Operaci je možné pouštět opakovaně a tím si doplňovat seznam položek na jednotlivých skladech.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak fungují a jak vznikají položky na skladě.

  2. Jak zadat počáteční stavy položek.

  3. Jak provést základní nacenění položek.

  4. Jak pracují automatické aktualizace po příjmu.

  5. Jak pracují blokace.

  6. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy položek na skladě a inventární karty. Dále přehledové sestavy aktuálního stavu a přehledy pohybů. Ve skupinách jsou zařazeny ceníky, hmotnosti, inventurní sestavy (podklady, soupisy atd.), přehledy prodejnosti, přehledy šarží a kontroly výdejů do mínusu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Katalog položek, Seznam skladů, Skladové pohyby

toppage.gif Začátek stránky