Katalog položek

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Katalog položek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_katalog_polozek.png

Agenda Katalog položek je spolu s agendou Seznam skladů základním stavebním kamenem celého modulu Sklady. Slouží k evidenci všech skladových zásob, se kterými firma hospodaří. Obsahuje základní údaje o jednotlivých položkách, které jsou dále provázány na ostatní části modulu. Při vyplňování věnujte pozornost údaji Druh položky (má vliv na tvorbu pohybů) a zadávaným hodnotám v části Tvorba prodejní ceny. Tvorba ceny se uplatní v případě, že je v Seznamu skladu nastavena aktualizace prodejní ceny po příjmu.

Agenda má připraveny výchozí filtry, které pomohou například s odhalením duplicit v Kódech a v EANech.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Katalog_polozek_Formular.png
D_Katalog_polozek_Zalozky.png

Katalogová položka...

Základní evidenční údaje katalogové položky.

Vlastnosti...

Doplňkové vlastnosti evidované položky.

Výrobce nebo distributor...

Údaje o výrobci nebo distributorovi položky.

Poplatky...

Evidence poplatků s nastavením, jak je zpracovávat.

Záruční podmínky...

Informace o záručních podmínkách - typ a doba trvání.

Intrastat...

Nepovinné údaje pro výkazy Intrastatu.

Výchozí prodejní ceny...

Pro každou položku je možné individuálně nastavit algoritmus (způsob) výpočtu předpokládané fakturační a pokladní ceny - z čeho se vychází, jakým algoritmem a způsoby zaokrouhlování pro vlastní výpočet a následnou korekci výsledku.

D_Katalog_polozek_Formular_Ceny.png

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Katalog_polozek_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam katalogových položek

Seznam všech zadaných položek. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Kategorie

Na záložce 2. Kategorie položek lze zvolenou položku zařadit do Kategorie položek.

 1. Přepneme se na záložku 2. Kategorie položek.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Z číselníku vybereme požadovanou kategorii.

 4. Novou položku uložíme.

3. Parametry

Na záložce Parametry můžeme položce definovat další vlastnosti pomocí číselníku Parametry položek. Takto můžeme např. pro e-shop vytvořit podrobný popis vlastností zboží.

4. Ceníky

Na záložce Položkové ceníky lze zvolenou položku zařadit do Ceníku, přičemž výpočet cen v každém ceníku může probíhat jinak.

 1. Přepneme se na záložku Položkové ceníky.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Vybereme ceník, do kterého chceme položku přidat.

 4. Zvolíme výchozí cenu, ze které se bude v ceníku provádět výpočet na ceníkovou cenu.

 5. V následujících sloupcích vyplníme parametry způsobu výpočtu ceníkové ceny ze zvolené výchozí.

 6. Zadáme parametry korekce ceníkové ceny.

 7. Novou položku uložíme.

Upozornění Do ceníku můžeme samozřejmě položku zařadit i v agendě Ceníku a to buď ručně nebo automaticky příslušnou operací.

5. Alternativní označení

Pro konkrétní firmy z Adresáře firem lze použít alternativní Označení, EAN a Název položky - např. v souladu s jejich názvoslovím nebo jako pojmenování v cizím jazyku apod. Také podle těchto alternativních označeních program v nabídkových polích vyhledává. Položku tak můžeme najít podle označení, názvu, EAN i podle všech alternativních označení.

6. Alternativní sazby DPH

Na této záložce mohou být evidovány sazby DPH pro jednotlivé členské státy EU při prodeji položky v režimu OSS, kdy je potřeba na doklad vyčíslit DPH cizí země. Pro každý stát lze vybrat pouze jednu příslušnou sazbu, které jsou evidovány v číselníku Státy.

7. Alternativní jednotky

Na této záložce mohou být evidovány další jednotky a jejich přepočítávací koeficient vzhledem k základní skladové jednotce. Díky tomu můžeme snadno přijímat nebo vydávat celá balení, palety apod.

8. Související zboží

Na této záložce mohou být evidovány další katalogové položky, které věcně, obchodně nebo jinak souvisí s konkrétní katalogovou položkou. Tato data se použijí pro export na e-shop.

9. Záruční podmínky

Zde je možné zadat konkrétní textaci záručních podmínek pro zvolenou položku.

10. Plánované akce

Tato záložka obsahuje ručně pořizované záznamy o plánovaných akcích, které se s položkou mohou provádět.

11. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k položce. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

12. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách. Položky, které nejsou naskladněny do agendy Položky na skladě, můžeme snadno vyhledat pomocí připraveného filtru (F4) Bez aktivních PNS.

Upozornění Pohyby a Položky na skladě jsou zobrazeny jen z dokladů, u kterých byla provedena operace Uzavřít.

13. Přehledy

Tato záložka zobrazuje základní ukazatele, které lze "vydolovat" ze Skladů.

14. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

15. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Katalog_polozek_Operace_O1.pngD_Katalog_polozek_Operace_O2.pngD_Katalog_polozek_Operace_O3.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak pořídit novou položku.

 2. Jak zadat počáteční stavy položek.

 3. Jak provést základní nacenění položek.

 4. Jak pracovat s EAN čárovými kódy.

 5. Jak pracovat s kategoriemi položek.

 6. Jak pracovat s obaly.

 7. Jak pracovat s poplatky.

 8. Jak pracovat s šaržemi a výrobními čísly.

 9. Jak zjistit prodejnost položek.

 10. Jak používat alternativní jednotky.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy položek a přehledy prodejnosti.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Druhy položek, Skladové jednotky, Adresář firem, Položky na skladě, Kategorie položek, Ceníky

toppage.gif Začátek stránky