Druhy položek

Aktuální firma | Sklady | Číselníky | Druhy položek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Číselník Druhy položek slouží k nastavení druhů skladových položek a zároveň umožňuje nastavit způsob, jakým se dané položky budou chovat – zda se mají generovat pohyby, jaké budou použity Druhy pohybů pro Počáteční stav, Příjem, Výdej, Převod příjem/výdej, Inventurní přebytek/manko a také účtování pohybů – faktury přijaté, vydané nebo prodej pokladnou. Každá skladová položka (evidovaná v Katalogu položek) má přiřazen příslušný druh položky, čímž je rovněž zajištěno, jaké pohyby budou touto položkou generovány (např. Z – Zboží: nákup zboží, prodej zboží apod.).

Upozornění Bez správně naplněného číselníku nemohou agendy modulu Sklady správně fungovat, neboť se nebudou tvořit pro skladové zásoby příslušné pohyby.

Obsah stránky:

 

Formulář a popis údajů

 
D_Druhy_polozek_formular.png
D_Druhy_polozek_zalozky.png

Druh položky

Druhy skladových pohybů

Účtování (není dostupné v režimu Daňové evidence)

V této sekci jsou pro účtování skladu Metodou A a Metodou B samostatně nastaveny použité účty pro jednotlivé typy dokladů - pro faktury přidané, faktury vydané a pokladní doklady a způsob práce s nimi.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Druhy_polozek_zalozky.png

Tip Přepínání mezi záložkami je možné také klávesovou zkratkou Alt+číslo záložky. Tímto způsobem se přepneme přímo na konkrétní záložku.

1. Záložka

Seznam všech zadaných druhů položek. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak pracují druhy položek.

  2. Jak ovlivňují druhy položek účtování.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Položky na skladě, Příjemky, Fakturace - sklad, Inventury, Skladové pohyby, Druhy pohybů

toppage.gif Začátek stránky