Seznam skladů

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Seznam skladů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_seznam_skladu.png

Seznam skladů je velmi důležitou součástí modulu Sklady. Před započetím práce ve skladovém hospodářství rozhodneme jaké sklady budou v programu zpracovávány a podle toho naplníme tuto agendu. Každý sklad může mít své vlastní nastavení týkající se metody a způsobu účtování, oceňování, aktualizaci prodejní a nákupní ceny. Tyto vlastnosti každého skladu poté ovlivňují chování dalších částí modulu. V části Stav jsou zobrazeny údaje o datu Otevření skladu, provedení Datové a Účetní uzávěrky.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_seznam_skladu_formular.png
D_seznam_skladu_zalozky.png

Sklad

Účtování

Upozornění Zvolenou metodu účtování není přípustné v průběhu roku měnit.

Oceňování

Aktualizovat po příjmu

Prodej

Upozornění Při oceňování skladu v průměrných cenách rozhodně doporučujeme prodej do mínusu Zakázat. V opačném případě dojde u položek, u kterých prodej do mínusu proběhl, k nesprávnému výpočtu Ocenění zásob a Skladové ceny.

Zaokrouhlení pokladní ceny

Členění

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Tip Pokud budeme zásoby na skladech sledovat na analytických účtech, doporučujeme zohlednit to také v číselníku Druhy pohybů a zde v části účtování skladu vybrat možnost Doplnit AU skladu.

Stav

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 

D_seznam_skladu_zalozky.png

Agenda obsahuje další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Počet zadávaných údajů v některých záložkách je libovolný. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné také klávesovou zkratkou Alt+číslo záložky. Tímto způsobem se přepneme přímo na konkrétní záložku.

1. Sklad

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Práce s blokacemi

Při výdejích v agendách Fakturace, Účtenky (Kasa) nebo Skladové operace lze zohledňovat blokace z ostatních agend a tím ovlivnit dostupné množství. Na této záložce můžeme definovat které agendy se projeví,

3. Skladové ceníky

Evidence ceníků, které jsou platné pro zvolený sklad.

  1. Přepneme se na záložku 2. Skladové ceníky.

  2. Do tabulky založíme nový záznam.

  3. Vybereme požadovaný ceník.

  4. Záznam uložíme.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Přehledy

Tato záložka zobrazuje základní ukazatele, které lze "vydolovat" ze skladové evidence, především z položek na sklad a pohybů.

6. Dokumenty

Na této záložce lze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního skladu.

7. Média

Média umožňují připojit libovolné soubory s obrázky či jiným obsahem.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_seznam_skladu_O1.pngD_seznam_skladu_O2.pngD_seznam_skladu_O3.pngD_seznam_skladu_O4.pngD_seznam_skladu_O5.pngD_seznam_skladu_O6.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak se sklady oceňují (způsoby, přesnost, bez/včetně DPH).

  2. Jak provádět údržbu skladů.

  3. Jak se sklady účtují.

  4. Jak se sklady uzavírají (datová a skladová uzávěrka a jejich návraty).

  5. Jak pracují automatické aktualizace po příjmu.

  6. Prodeje do mínusu.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznam skladů a sestavu uzávěrky skladu - ocenění.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Položky na skladě, Skladové pohyby, Účetní deník

toppage.gif Začátek stránky