Seznam skladů - Uzávěrka skladu

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Seznam skladů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Uzávěrka skladu slouží k uzavření skladových pohybů a nastavení nových počátečních stavů skladu, které program nastaví v agendě Položky na skladě. Účetní uzávěrku je možné spustit až po datové uzávěrce, provedené alespoň k datu účetní uzávěrky. Při účtování skladu metodou A je nutné nejprve zaúčtovat všechny pohyby uzavíraného období včetně provedení potřebných korekcí na základě fyzické inventury (při vedení skladu metodou B stačí provést korekce po inventuře). Po spuštění operace jsme vedeni Průvodcem uzávěrkou skladů.

Provedení Uzávěrky skladu

  1. V Seznamu skladů spustíme operaci Uzávěrka skladu.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zadáme Datum uzávěrky. Toto datum nesmí být starší než datum otevření účetních knih.

  4. Po tisku a odsouhlasení tiskových sestav účetní uzávěrky skladu potvrdíme pokračování uzávěrky.

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Seznam skladů, Účetní deník, Položky na skladě