Seznam skladů - Přenos do Účetního deníku

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Seznam skladů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operací Zaúčtovat do ÚD provedeme zaúčtování skladových pohybů (při vedení skladu metodou A). Do zpracování vstoupí všechny pohyby od posledního účtování do zadaného data. Po spuštění operace se otevře dialogové okno.

Zaúčtování skladu

  1. Zadáme Datum uzavření (zaúčtování).

  2. Zvolíme, zda bude použito datum z dokladů nebo konkrétní, které jsme zadali zadáme a stiskneme tlačítko Pokračovat.

  3. Následuje zobrazení Dávky do Účetního deníku s možností úprav záznamů.

  4. Stiskem tlačítka Kontrola můžeme nechat dávku zkontrolovat.

  5. Po stisku tlačítka Zaúčtovat do ÚD jsou záznamy uloženy do Účetního deníku.

Související témata

Seznam skladů, Účetní deník