Účetní deník - Dávka

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Účetní deník

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Při účtování záznamů do Účetního deníku z libovolné agendy vytvoří program nejprve dávku (skupinu) záznamů k zaúčtování. Účelem tohoto mezikroku je umožnit uživateli kontrolu před vlastním zaúčtováním a případnou opravu nebo vymazání některých vygenerovaných záznamů.

Poznámka Záznamy se do dávky generují spuštěním operace Zaúčtovat do ÚD z příslušné agendy (např. Závazky a pohledávky, Pokladna, Fakturace apod.).

Dávka obsahuje následující operace

Upozornění Záznamy v dávce můžeme podle potřeby editovat nebo smazat. Pro editaci záznamu z hlavního menu příkazem Záznam/ Editovat nebo z Nástrojové lišty ikonou Editovat spustíme funkci Editovat. Více zde.

Kontrola záznamů v dávce

  1. Spustíme operaci Kontrola.

  2. V případě, že program objeví chybu, ohlásí ji ve formě hlášení, které obsahuje číslo inkriminovaného dokladu, kód chyby a popis chyby. Toto hlášení se objeví v tabulce nad zpracovávanou dávkou. Více zde.

  3. Záznamy s chybami opravíme pomocí funkce Editovat (volání funkce viz. výše).

  4. Znovu spustíme operaci Kontrola a postup opakujeme až do hlášení "Dávka neobsahuje chyby."

Tip Záznamy s chybami můžeme opravit v dávce nebo je z dávky vymazat a opravit je v domovské agendě a po opravě znovu Zaúčtovat.

Přenos záznamů do Účetního deníku

  1. Zkontrolujeme, případně upravíme, vygenerovanou dávku.

  2. Pro vlastní přenos vybraných záznamů spustíme operaci Zaúčtovat.

  3. Po ukončení zaúčtování se program automaticky vrátí do agendy, ze které jsou záznamy přenášeny.

Související témata: Účetní deník, Účetní deník - Kontrola, Účetní deník - Detail