Modul ÚČETNICTVÍ

Aktuální firma | Účetnictví

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ucetnictvi.png

Úvod do modulu Účetnictví

Základem ekonomické evidence podniku je účetnictví. Z něj lze kdykoli získat informace o jednotlivých účetních případech i o ekonomickém stavu firmy jako celku. Pro účetnictví je rozhodující tzv. účetní období (jinak nazývané zpracovávané nebo aktuální) což je období, v němž evidujeme veškeré doklady a sledujeme ekonomické ukazatele. Časovému úseku před ním říkáme uzavřené období.

Obsah stránky:

Okamžikem jejich předělu je tzv. účetní závěrka. Ta uzavře jedno období a zahájí období nové. Data se přenesou do archivů, uloží se počáteční stavy a nastaví se nové výchozí hodnoty pro nové zpracovávané období. Tento okamžik nazýváme Otevření účetních knih.

Poznámka Při nově zaváděném účetnictví se musí Otevření účetních knih včetně výchozích počátečních stavů nastavit ručně v agendě Parametry firmy).

D_Ucetnictvi_casova_osa.png

V rámci aktuálního účetního období můžeme zadaná data zamykat (chránit před zásahem) tzv. datovou uzávěrkou, což je vhodné například po zkontrolování měsíce, po zpracování přiznání k DPH apod.

Data se datovou ani účetní závěrkou nikam neztrácejí, pouze se přenesou do archivů, ze kterých je možné uzavřená data vrátit. Závěrky navíc není nutné provádět neodkladně v okamžik změny účetního období (například při konkurzech může uzavírání trvat několik let), ale navazující období lze zpracovávat souběžně.

Princip vedení účetnictví v systému DUEL

Základní agendou účetnictví je Účetní deník. V něm končí všechny účetní záznamy z celého systému bez ohledu na to, kde byly pořízené. Do deníku lze pořizovat také ručně přímými zápisy. Obraty z něj se promítají do Účtového rozvrhu a z těchto dvou zdrojů jsou generovány Hlavní kniha a Kniha analytické evidence. V deníku evidované platby také ovlivňují stav Závazků a pohledávek (nepovinná agenda). Vztah mezi doklady je popsán na stránce Vazby mezi doklady - předpisy a úhrady. Program DUEL neumožňuje jednostranné účtování, čímž je zajištěn jeden z principů „podvojného“ účetnictví. Vždy je třeba, aby v rámci jednoho dokladu deníku byly vyrovnány částky na stranách Má Dáti a Dal.

Základní princip: Co není zadáno nebo přeneseno do Účetního deníku tak z pohledu účetnictví firmy neexistuje.

Ostatní agendy jsou nepovinné, mohou ale výrazně usnadnit a zrychlit práci, protože jsou speciálně navrženy pro konkrétní operace. Výstupy z deníku se promítají do dalších agend jako jsou - Zpracování DPH, Saldokonto nebo Výkazy. Vše je podporováno číselníky pro snadné a rychlé zadávání a mezi agendami jsou evidovány tzv. vazby, které umožňují zobrazovat vztahy mezi doklady.

Mapa modulu Účetnictví

Tok dokladů a informací v modulu Účetnictví

D_Ucetnictvi_schema_new.png Saldokonto Zpracování DPH Pomocná evidence DPH Účetní závěrka Datová uzávěrka Rozúčtování Účetní deník Závazky a pohledávky Penalizace Upomínky Návrhy vzájemných zápočtů Pokladna Bankovní výpisy Převodní příkazy Účtový rozvrh Doklady Měny Střediska Výkony Zakázky  

Mapa programu DUEL

D_Mapa_programu.png

Grafický přehled všech modulů programu DUEL s vyznačením vazeb mezi nimi.

toppage.gif Začátek stránky

Seznam číselníků a agend

Vybrané důležité číselníky

Vybrané pomocné číselníky

Vybrané legislativní číselníky

Agendy aktuálního období (neuzavřená data s možností přidávání a oprav)

Všechna data – aktuální období + archivy uzavřených období (jen prohlížení, vyhledávání a tisk)

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

ProfilSpolečné, Účetnictví, Daňová evidence, Kancelář, Majetek, Mzdy, Sklady, Maloobchodní prodej, E-shopy, Nastavení firmy, ŽivéFirmy.cz, RSS, Pomůcky

toppage.gif Začátek stránky