Saldokonto

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | PS Saldokonta

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Saldokonto je aparát, který umožňuje velmi přesně sledovat dodavatelsko-odběratelské vztahy s důrazem na nevyrovnané Závazky a pohledávky. Pro správný chod saldokonta je třeba dodržet určitá pravidla. Jejich dodržování se nám bohatě vrátí v dokonale přehledné evidenci vyrovnaných a nevyrovnaných faktur s možností sledování po vybraných účtech nebo po jednotlivých firmách.

Zásady pro správnou funkci saldokonta:

Jak pracuje saldokonto

Saldokonto v programu DUEL pracuje na principu porovnávání součtů částek účtovaných na stranu Má Dáti a Dal u jednotlivých saldokontních účtů. Porovnání se vždy provádí i podle firem. Zpracování saldokonta vychází z Účetního deníku a Počátečních stavů saldokonta a to jenom pro účty, které jsou v účtovém rozvrhu označeny jako saldokontní.

Do údaje Párovací znak v Účetním deníku se automaticky přednaplňuje obsah údaje Doklad2 (pokud je vyplněn) a pokud není vyplněn, tak obsah údaje Doklad1. Tento mechanismus je zvolen z toho důvodu , že nejčastěji užívaným párovacím znakem bývá označení předpisového dokladu (f1,F1,...apod.) Ten se objevuje v případě pořizování předpisu v údaji Doklad1 a při úhradě v údaji Doklad2.

Tip Můžeme samozřejmě použít jakýkoliv vlastní systém zadávání párovacích znaků a nabízený údaj přepsat libovolným vlastním označením. Párování se bude provádět na základě tohoto údaje.

V Saldokontu je možné zvolit výpis buď spárovaných nebo nespárovaných položek. Žádná věta se nemůže objevit ve spárovaných a nespárovaných položkách současně. To by mohlo nastat pouze v případě chybně naplněných Počátečních stavů saldokonta. V Účtovém rozvrhu se nastavují účty, na kterých se má sledovat vyrovnanost předpisů a úhrad. Sledované účty můžeme kdykoliv změnit podle aktuální potřeby. Doporučujeme vždy co nejmenší počet saldokontně sledovaných účtů současně.

V Saldokontu máme k dispozici množství tiskových sestav, podávajících přehled o vyrovnání jednotlivých položek.

Úhradu lze samozřejmě sledovat v Závazcích a pohledávkách, ale Saldokonto řeší tuto problematiku z jiného pohledu - z pohledu účtování. V Závazcích a pohledávkách jsou naopak sledovány platby podle nastavení údajů Doklad1, Doklad2 v Účetním deníku, tedy spíše z evidenčního pohledu. Můžete tak zkontrolovat vyrovnání položek ze dvou stran a snadněji nalézt případné chyby nebo nesrovnalosti v účtování a evidenci.

Analýzy - Aktivní saldokonto

Pomocí nové agendy Analýzy - Aktivní saldokonto můžeme saldokontrní doklady tzv. čistit a operativně řešit jejich vyrovnanost a spárování v rámci skupin.

Související témata

Počáteční stavy saldokonta, Závazky a pohledávky, Účetní deník, Účtový rozvrh, Analýzy - Aktivní saldokonto