Aktivní saldokonto

Aktuální firma | Analýzy | Aktivní saldokonto

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Aktivni_saldokonto.png

Agenda Aktivní saldokonto umožňuje na základě zadaných parametrů zobrazit spárované resp. nespárované položky, ale také s nimi "aktivně" pracovat. Na záložce Saldokonto jsou k dispozici skupiny podle účtů a párovacích znaků, na záložce Doklady pak jednotlivé záznamy. Dvojklikem je možné jejich detail otevřít přímo ve zdrojové agendě (Účetní deník nebo PS saldokonta). Agenda umožňuje hledání, třídění a filtrování, což v praxi usnadní dohledávání chybových stavů.

Upozornění Agenda Aktivní saldokonto je součástí samostatného (placeného) modulu Analýzy. 

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

Formulář pro zadání požadovaných parametrů.

D_Aktivni_saldokonto_formular.png

Zpracovávané období

Upozornění Přepočet se vždy provede "jménem" přihlášeného uživatele. Proto musí být v síťové verzi každý uživatel přihlášen pod svým jménem. Jinak dojde k vzájemnému přepisování podmínek a výsledků.

Zobrazení

D_Aktivni_saldokonto_zalozky.png

Účtování

Poznámka DUEL se chová při mixu analytik a syntetiky logicky a to takto:
Je-li vybrán pouze účet SU - zobrazí se SU a na něm napočtené údaje ze všech jeho AU.
Je-li vybrán AU (nebo množina AU) - zobrazí se detaily jednotlivých AU a patička SU bude obsahovat sečtené údaje POUZE vybraných AU účtů.
Je li vybrán AU (nebo množina AU) a navíc SU - zobrazí se detaily jednotlivých AU a patička SU bude obsahovat napočtené údaje ze všech jeho AU.

Členění

Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k podmínce. Délka textu není omezena.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

   Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Podmínky

Před samotnou prací s doklady v aktivním saldokontu nastavíme vstupní požadované Podmínky. Blíže určit můžeme saldokontní účty, vybrat firmy či nastavit členění na střediska, výkony a zakázky, kterých se mají doklady týkat. V podmínkách také můžeme nastavit způsob kumulace. Po zadání podmínek spustíme Přepočet!

2. Saldokonto

Na záložce Saldokonto jsou zobrazené skupiny, kumulované podle párovacího znaku. Viditelné jsou nejstarší a nejmladší datum z dokladů dané skupiny, počet dokladů, částky MD a D a v případě nespárovaných položek rozdíl mezi částkami. Dvojklikem na vybrané skupině dokladů se přepneme na záložku Doklady..

3. Doklady

Na záložku Doklady se automaticky přepneme dvojklikem ze záložky Saldokonto z vybrané skupiny dokladů. Pak na této záložce vidíme seznam jednotlivých dokladů ve skupině. Dvojklikem na dokladu se pak dostaneme přímo do agendy (Účetní deník, PS saldokonta), ze které doklad pochází a v případě potřeby jej můžeme rovnou upravit.

Na záložku Doklady se můžeme přepnout také ručně, poté obsahuje pohled na všechny doklady všech skupin na základě vstupních podmínek.

Upozornění Pokud při změně dokladu ve zdrojové agendě dojde ke změně stavu saldokonta, bude doklad na záložce Doklady zobrazen červeně. V tuto chvíli je nutné spustit Přepočet, aby došlo k novému výpočtu dat.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

Agenda disponuje operacemi pro zjednodušení práce. Každá operace obsahuje na ikoně informaci o klávesové zkratce, jež tuto operaci vyvolá, bez nutnosti „klikání“ myši, např. operaci Přepočet vyvoláme kombinací kláves Ctrl+1.

D_Aktivni_saldokonto_Operace_O1.pngD_Aktivni_saldokonto_Operace_O2.pngD_Aktivni_saldokonto_Operace_O3.pngD_Aktivni_saldokonto_Operace_O4.png

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Standardní tiskové sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly zachované, zde jsou sestavy opisující aktuální stav záložek Saldokonto a Doklady,

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účtový rozvrh, Účetní deník, Rozúčtování, PS Saldokonta

toppage.gif Začátek stránky