Saldokonto - Počáteční stavy

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | PS Saldokonta   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_saldokonto.png

Agenda Počáteční stavy saldokonta slouží k evidenci dokladů ze Závazků a pohledávek vystavených před datem otevřením účetních knih, které byly v okamžiku zahájení účtování neuhrazené. Lze je pořídit ručně nebo automatické operací Naplnit. Sestavy saldokonta vyrovnaných a nevyrovnaných dokladů vytisknete pomocí Ctrl+P odsud, z Účetní deník i z agendy Analýzy - Aktivní saldokonto.

Tip Na stránce Jak pracuje saldokonto v nápovědě je popis principů a souvislostí, která saldokontní zpracování a sledování údajů přináší.

Poznámka Naplnění Počátečních stavů saldokonta je možné provést i manuálně a to dvěma způsoby. Zadáme pouze neuhrazený zůstatek jako jeden doklad nebo zadáváme předpis i všechny dosud proběhlé platby a zůstatek se projeví součtováním podle párovacího znaku.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_saldokonto_Formular.png
D_saldokonto_Zalozky.png

Doklad...

Identifikace dokladu počátečního stavu saldokonta. Podle Datumu a Párovacího znaku bude zařazen do zpracování.

Účtování...

Určení "účetních" parametrů počátečního stavu saldokonta - jaká částka v rámci jakého účtu bude vystupovat ve zpracování.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_saldokonto_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Záložka

Seznam všech zadaných dokladů PS Saldokonta. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_saldokonto_Operace_1.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak nastavit počáteční stavy saldokonta.

  2. Jak zjistit vyrovnané položky saldokonta.

  3. Jak zjistit nevyrovnané položky saldokonta.

  4. Co dělat, když je saldokonto nevyrovnané.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují přehledy vyrovnaných a nevyrovnaných skupin saldokonta podle nejrůznějších kritérií.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Saldokonto, Naplnění PS saldokonta, Účtový rozvrh, Závazky a pohledávky Účetní deník, Analýzy - Aktivní saldokonto

toppage.gif Začátek stránky