Adresář firem

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Adresář firem

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_adresar_firem.png Adresář firem je jednou z nejdůležitějších agend v celém programu. V této agendě evidujeme dodavatele, odběratele, obchodní partnery, úřady a instituce a další "adresy".
 
Téměř každý záznam v jednotlivých agendách programu DUEL se dá doplnit informací o firmě, ke které náleží. Firma se pak přebírá z této evidence.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Adresar_firem_Formular_F1.png
D_Adresar_firem_Formular_F2.pngD_Adresar_firem_Formular_F3.pngD_Adresar_firem_Formular_F4.png
D_Adresar_firem_Formular_F5.pngD_Adresar_firem_Formular_F6.pngD_Adresar_firem_Formular_F7.png
D_Adresar_firem_zalozky.png

Firma...

Základní informace o evidované firmě nebo osobě.

Poznámka  Barvy jednotlivých identifikátorů mají tento význam: ŠEDÁ - nezjištěný stav/nenastaveno, ZELENÁ - v pořádku/nastaveno, ORANŽOVÁ - podezření/neúplnost a ČERVENÁ - chyba/problém/evidence v negativním významu.

Fakturační adresa a spojení / Dodací adresa a spojení / Alternativní adresa a spojení...

Sekce s adresami a spojeními k evidované firmě nebo osobě. Podrobnosti k práci s adresami jsou v sekci Pracovní postupy v bodu Jak pracovat s jednotlivými adresami.

Nastavení...

Nastavení parametrů pro obchodní styk s odběratelem nebo dodavatelem.

Upomínky a penalizace...

Nastavení parametrů pro řešení penalizací a upomínek v agendách Závazky a pohledávky, resp. Penalizace a Upomínky..

Logo

Obecně se jedná o první záznam ze záložky Média, který se zobrazuje ve formuláři automaticky. Nejčastěji logo evidované firmy nebo osoby.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Adresar_firem_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam firem

Seznam všech zadaných firem nebo osob. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Bankovní spojení

Seznam účtů používaných pro peněžní transakce. Jeden z účtů by měl být vždy označen jako nejčastěji používaný - primární. Tento účet bude nabídnut přednostně (např. v převodních příkazech). Více v kapitole Jak přidat k firmě bankovní účet.

3. Kategorie

Ke každé evidované firmě lze přiřadit kategorii, která stručně charakterizuje vztah k obchodním partnerům, ke konkurenci apod. Kategorií zde může být uvedeno více v souvislosti s tím, do jaké skupiny partnerů aktuální firma spadá (např. dealer + dlužník). Kategorie lze s výhodou použít při filtrování zobrazených záznamů. Více v kapitole Kdy zatřídit firmu do kategorie.

4. Osoby

U každé firmy může být vedeno neomezeně mnoho kontaktních osob (tyto osoby musí existovat v Adresáři osob). U osob můžeme evidovat i jejich funkci a přiřadit jim odpovídající prioritu. Více v kapitole Propojení adresáře firem a adresáře osob.

5. Plánované akce

Záložka Plánované akce slouží k pořízení záznamů o plánovaných akcích spojených s danou firmou. Příkladem mohou být jednání a schůzky, významná jubilea jednatelů, atd. Tyto záznamy se samozřejmě objeví v agendě Kalendář událostí.

 1. Přepneme se na záložku Plánované akce.

 2. Založíme nový záznam/novou položku a vyplníme požadované údaje.

 3. Pokud chceme vyplňovat i další údaje, můžeme v nabídce Zobrazení/ Rozložení zvolit jiné, které obsahuje požadované údaje.

 4. Novou akci uložíme pomocí Ctrl+Enter.

6. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

7. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Poznámka Vazba odkazem je provedena skrytým identifikátorem. Případná změna viditelného údaje, např. zkratky, se okamžitě projeví ve všech agendách, kam vazba směřuje. V praxi to znamená, že můžeme kdykoli podle potřeby změnit označení vybrané adresy bez nutnosti provádění údržby dat v ostatních agendách.

8. Přehledy

Tato záložka zobrazuje základní ukazatele, které lze "vydolovat" ze Závazků a pohledávek.

9. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

10. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

11. Internet

Nabízí možnost přenést IČ, adresu, název a další údaje aktuální firmy jako parametry do mnoha internetových služeb - vyhledávání v rejstříku, vyhledávání na internetu, lokalizace na mapách, zobrazení záznamů z insolvenčních rejstříků apod. Více v kapitole K čemu slouží záložka Internet.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Adresar_firem_Operace_O1.pngD_Adresar_firem_Operace_O2.pngD_Adresar_firem_Operace_O3.pngD_Adresar_firem_Operace_O4.pngD_Adresar_firem_Operace_O5.pngD_Adresar_firem_Operace_O6.pngD_Adresar_firem_Operace_O7.pngD_Adresar_firem_Operace_O8.pngD_Adresar_firem_Operace_O9.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak zadat novou firmu.

 2. Jak přidat k firmě bankovní účet.

 3. Jak pracovat s jednotlivými adresami.

 4. Jak zadávat pobočky firem.

 5. Kdy zatřídit firmu do kategorie.

 6. K čemu slouží záložka Internet.

 7. Propojení adresáře firem a adresáře osob.

 8. Jak přenést firmu z DČF do Adresáře firem.

 9. Jak používat služby ARES a CRIBIS.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě opisů a seznamů ještě štítkové a obálkové formáty tisku adres.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Adresář osob, Právní formy, Obce, Státy, Měny, Banky, Homebanking, Kategorie

toppage.gif Začátek stránky