Pracovní plocha programu DUEL – záložky agendy – Vazby

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Záložka Vazby slouží k přehlednému zobrazení souvislostí mezi doklady v různých agendách. Ukazuje, co všechno ovlivnilo nebo souvisí s aktuálním záznamem v otevřené agendě nebo naopak co a kde bylo tímto záznamem ovlivněno. Aktuální záznam volíme na záložce Seznam.

Vzhled záložky Vazby

D_plocha_agenda_zalozky_Vazby.png

Komponenty záložky Vazby

Práce se záložkou Vazby

  1. Přepneme se na záložku Vazby.

  2. Zvolíme agendu a pokud je v nabídce tak také filtr. Můžeme nastavit omezení a stiskneme tlačítko Obnovit.

  3. Program zobrazí záznamy ze zvolené agendy s použitým filtrem, které souvisí s aktuálním údajem ze záložky Seznam.

  4. Na vybraný související údaj zobrazený na záložce Vazby se můžeme do jeho domovské agendy přepnout stiskem klávesy Enter nebo volbou příkazu Jdi na z lokální nabídky. Použít můžeme také tlačítko Zobrazit vazby v agendě.

Tip  Pokud v okně Nastavení programu (Alt+Enter) zaškrtneme volbu Komponenty/ Implicitní/ Přehledy/ Přenést kurzor na seznam záznamů, můžeme se po vazebních záznamech hned začít pohybovat. Bude-li toto zaškrtávátko prázdné, program umístí kurzor do políčka pro výběr agendy.

Vazba odkazem (skrytým identifikátorem)

Vazba skrytým identifikátorem mezi agendami navzájem (například Doklady a Účetní deník nebo Adresář firem a, Závazky a pohledávky) má tu výhodu, že případná změna označení nebo mázvu nebo zkratky se automaticky projeví ve všech agendách, kde je upravený záznam použit. Vazba zůstane nepřerušená.

Upozornění  Pozor na již existující vygenerované údaje, které pracovaly s původním označením (například párovací znaky a změna označení dokladové řady), ty se samozřejmě při změně nepřegenerují!

Související témata

Podrobný popis částí pracovní plochy,  Plocha po otevření agendy