Nastavení vzhledu a chování programu

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Základní vlastnosti programu upravíme v okně Nastavení. Změna nastavení zůstane platná i po odhlášení uživatele. Původní nastavení, dodávané výrobcem, obnovíme stiskem tlačítka Původní. Pokud chceme upravovat vizuální vzhled programu DUEL, použijeme volbu Zobrazení / Nastavení vzhledu ve které můžeme program podle svých požadavků "obarvit".

Otevření okna Nastavení

Tip Pokud zavoláme okno z lokálního menu formuláře, nastavujeme parametry konkrétního místa v programu. Tyto místní parametry mají přednost před parametry globálními.

Ovládání okna Nastavení

  1. V levé "stromové" části zvolíme část programu, kterou chceme nastavit.

  2. V pravé části zvolíme parametr a nastavíme jeho hodnotu.

  3. Stiskem tlačítek Použít nebo OK změny potvrdíme.

Upozornění Po instalaci programu doporučujeme projít celou strukturu programu v okně Nastavení a upravit pracovní prostředí přesně podle vašich potřeb. Funkce jednotlivých částí jsou zřejmé z jejich názvů.

Související témata

Rozložení, Popis pracovní plochy, Formulář