Rozložení

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Změnu nastavení vzhledu aktuální tabulky provedeme v okně Editor Rozložení. Toto nastavení zůstane platné i po odhlášení uživatele. Původní nastavení, dodávané výrobcem, obnovíme stiskem tlačítka Výchozí.

Otevření okna Editor rozložení

D_editor_pohledu.png

Videonávod Rozložení

Videonávod Rozložení

thumb-rozlozeni.jpg

 

Části okna Editor rozložení

Záložka Seznam rozložení

D_Rozlozeni_Editor_Seznam.png

Obsahuje veškeré rozložení sloupců dostupně v tabulce agendy, z níž byl Editor otevřen. Nad seznamem je k dispozici pás karet, kde jsou přístupné ovládací prvky potřebné ke všem činnostem.

Záložka Editor

D_Rozlozeni_Editor_Editor.png

Obsahuje ovládací tlačítka, pomocí kterých posouváme údaje nahoru nebo dolu, to znamená sloupce v tabulce doleva nebo doprava..

Ovládací tlačítka

D_Rozlozeni_Editor_Tlacitka.png

Tlačítka pro Použití rozložení, potvrzení zadání a opuštění okna Editor rozložení.

toppage.gif Začátek stránky


Definice rozložení

  1. V okně Editor rozložení se přepneme na záložku Seznam rozložení.

  2. Vybereme nebo použijeme pracovní nebo některé uživatelské rozložení, které chceme definovat nebo upravit.

  3. Přepneme se na záložku Editor.

  4. Ve stromu zvolíme údaj, pro který chceme upravovat sadu parametrů. Aktuálně viditelné údaje (sloupce v tabulce) jsou ve stromu uvedeny tučně.

  5. V pravé části nastavujeme postupně všechny požadované parametry pro zvolený údaj, resp. jeho sloupec..

  6. Postup opakujeme až do požadované podoby rozložení sloupců v tabulce. Údaje můžeme v seznamu posunovat pomocí tlačítek v záhlaví nahoru a dolů.

Související témata

Tabulky, Nastavení vzhledu a chování programu