Tabulky - Seznamy

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Tabulka je prostor pro přehledné zobrazení údajů v podobě řádkového seznamu. Tabulka umožňuje, kromě prohlížení, záznamy také přidávat, editovat, mazat a vybírat. První v pořadí je speciální sloupec tabulky, označený "X", který slouží k vybírání záznamů.

d_tabulka.jpg

Upozornění K aktivaci části Formulář - Tabulka slouží klávesa F12. Opakovaný stisk této klávesy cyklicky přepíná kurzor mezi tabulkou a formulářem (jsou-li zobrazeny).

Zobrazení tabulky / seznamu

D_plocha_zobrazeni_agenda.jpgD_plocha_zobrazeni_seznam.jpg

Prvky v tabulce / seznamu:

Nastavení tabulky

Upozornění Lokální (místní) nastavení má vyšší prioritu než nastavení globální.

Přepínání mezi záložkami

Pohyb po tabulce

Poznámka Po tabulce se můžeme pohybovat myší pomocí posunovníků na pravém a dolním okraji tabulky.

Třídění tabulky

Způsob setřídění tabulky lze uživatelsky změnit kliknutím na název údaje v tabulce. Každou agendu je možné třídit podle libovolných kritérií. Jedinou podmínkou pro třídění je viditelnost údaje, podle kterého chceme záznamy (například v tabulce) třídit. Změna třídění je jednou z mála akcí, které je třeba provádět myší. Vzhledem k tomu, že se změna třídění provádí až v okamžiku prohlížení dat, není použití na překážku.

Běžné třídění provedeme takto:

  1. Klikneme na název sloupce tabulky, podle kterého jsme se rozhodli data setřídit.

  2. První kliknutí setřídí záznamy vzestupně podle zvoleného údaje a v záhlaví označí směr třídění (obr. 1).

  3. Druhé kliknutí setřídí záznamy sestupně a změní indikaci (obr. 2).

  4. Třetí kliknutí opět setřídí záznamy vzestupně a takto stále dokola.

D_Tabulka_trideni_vzestupne.png D_Tabulka_trideni_sestupne.png

Třídění podle více údajů současně:

  1. Nastavíme primární běžné třídění podle zvoleného údaje (viz. výše). Program setřídí tabulku podle požadovaného kritéria.

  2. Stiskneme a podržíme klávesu Shift a opakujeme běžné třídění na dalším údaji. Program doplní primární třídění "setříděním uvnitř" podle druhého údaje.

  3. Tento postup můžeme opakovat vícenásobně.

Poznámka Ve výchozím stavu pro třídění je zaškrtnuta volba Zohlednit pořízení, která zajistí, že i záznamy se stejným číslem, částkou apod. budou řazeny v pořadí, v jakém v agendě vznikly. To je použito například při zaúčtování bankovních výpisů, kde se doklady při zaúčtování pořizují podle pole Pořadí. Následně jsou na čas pořízení navázané i sestavy.

Videonávod Třídění záznamů

Videonávod Třídění

thumb-trideni.jpg

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Omezení záznamů v tabulce

Zobrazení záznamů v tabulce můžeme ovlivnit pomocí funkce Hledání, Filtry a Omezení v hlavním menu.

Tip Pomocí funkce Otevřít bezpečně se složek omezíme počet záznamů v tabulce na 100.

Přidávání záznamů do tabulky

Záznamy můžeme přidávat také přímo do tabulky. Vyplňování jednotlivých polí se děje v nově vzniklém řádku, který je označen hvězdičkou.

Ukládání záznamů v tabulce

Mazání záznamů z tabulky

Upozornění Při zadávání, opravách a mazání záznamů z tabulek platí všechna obecná pravidla programu.

Související témata

Popis pracovní plochy, Rozložení, Menu, Filtrování, Hledání