Tabulky - Seznamy

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Tabulka je prostor pro přehledné zobrazení údajů v podobě řádkového seznamu. Tabulka umožňuje, kromě prohlížení, záznamy také přidávat, editovat, mazat a vybírat. První v pořadí je speciální sloupec tabulky, označený "X", který slouží k vybírání záznamů.

d_tabulka.jpg

Upozornění K aktivaci části Formulář - Tabulka slouží klávesa F12. Opakovaný stisk této klávesy cyklicky přepíná kurzor mezi tabulkou a formulářem (jsou-li zobrazeny).

Zobrazení tabulky / seznamu

D_plocha_zobrazeni_agenda.jpgD_plocha_zobrazeni_seznam.jpg

Prvky v tabulce / seznamu:

Nastavení tabulky

Upozornění Lokální (místní) nastavení má vyšší prioritu než nastavení globální.

Přepínání mezi záložkami

Pohyb po tabulce

Poznámka Po tabulce se můžeme pohybovat myší pomocí posunovníků na pravém a dolním okraji tabulky.

Třídění tabulky

Způsob setřídění tabulky lze uživatelsky změnit kliknutím na název údaje v tabulce. Každou agendu je možné třídit podle libovolných kritérií. Jedinou podmínkou pro třídění je viditelnost údaje, podle kterého chceme záznamy (například v tabulce) třídit. Změna třídění je jednou z mála akcí, které je třeba provádět myší. Vzhledem k tomu, že se změna třídění provádí až v okamžiku prohlížení dat, není použití na překážku.

Běžné třídění provedeme takto:

  1. Klikneme na název sloupce tabulky, podle kterého jsme se rozhodli data setřídit.

  2. První kliknutí setřídí záznamy vzestupně podle zvoleného údaje a v záhlaví označí směr třídění (obr. 1).

  3. Druhé kliknutí setřídí záznamy sestupně a změní indikaci (obr. 2).

  4. Třetí kliknutí opět setřídí záznamy vzestupně a takto stále dokola.

D_Tabulka_trideni_vzestupne.png D_Tabulka_trideni_sestupne.png

Třídění podle více údajů současně:

  1. Nastavíme primární běžné třídění podle zvoleného údaje (viz. výše). Program setřídí tabulku podle požadovaného kritéria.

  2. Stiskneme a podržíme klávesu Shift a opakujeme běžné třídění na dalším údaji. Program doplní primární třídění "setříděním uvnitř" podle druhého údaje.

  3. Tento postup můžeme opakovat vícenásobně.

Videonávod Třídění záznamů

Videonávod Třídění

thumb-trideni.jpg

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Omezení záznamů v tabulce

Zobrazení záznamů v tabulce můžeme ovlivnit pomocí funkce Hledání, Filtry a Omezení v hlavním menu.

Tip Pomocí funkce Otevřít bezpečně se složek omezíme počet záznamů v tabulce na 100.

Přidávání záznamů do tabulky

Záznamy můžeme přidávat také přímo do tabulky. Vyplňování jednotlivých polí se děje v nově vzniklém řádku, který je označen hvězdičkou.

Ukládání záznamů v tabulce

Mazání záznamů z tabulky

Upozornění Při zadávání, opravách a mazání záznamů z tabulek platí všechna obecná pravidla programu.

Související témata

Popis pracovní plochy, Rozložení, Menu, Filtrování, Hledání