Záznamy - Filtry

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Oddíl Filtry v hlavním menu je určen k filtrování údajů v záznamech otevřené agendy pomocí složitější podmínky. Vzhledem k tomu, že program po vyhledání zobrazí pouze skupinu záznamů, které vyhovují zadané podmínce filtrování, je orientace v záznamech snadnější.

Upozornění Agendy můžeme otvírat s tzv. "implicitním filtrem". Implicitní filtr je vybraný ze seznamu a bude nastaven automaticky při každém otevření zvolené agendy. Více zde.

D_Filtry.gif

Aktivace se provádí klávesovou zkratkou F4, kterou si můžeme upravit v okně Nastavení vzhledu a chování programu.

Jednotlivé filtry můžeme vzájemně skládat pomocí voleb Nová podmínka, Skládat "A" či Skládat "Nebo".

Videonávod Filtry

Videonávod Filtry

thumb-filtry.jpg

Význam jednotlivých voleb:

Upozornění Popis pracovního postupu je uveden na stránce Filtry. Více zde.

Tip Existující filtry v aktuálně otevřené agendě jsou zobrazeny v sekci Filtry ve složce Agenda a rychle aktivovat je můžeme klávesou Enter nebo prostým poklepáním kurzoru myši. Potvrzení na záhlaví sekce otevře editor Filtry.
Z menu na pravé tlačítko myši můžeme volit i způsob řazení filtrů za sebe, obdobně jako z hlavní nabídky.

D_Filtry_agenda.gif

Ovládání

  1. Stiskneme klávesu F4 a program zobrazí stávající filtry v agendě.

D_Filtry_seznam.gif

  1. Vybereme požadovaný filtr a stiskneme Enter nebo poklepeme myší.

  2. Pokud chceme řetězit podmínky, zvolíme zda Skládat "A" či Skládat "Nebo".

  3. Vybereme další filtr a stiskneme Enter nebo poklepeme myší.

  4. Body 3 a 4 můžeme opakovat podle potřeby.

  5. Opětovným stiskem F4 nebo tlačítkem Vypnout hledání deaktivujeme.

Po aktivaci požadovaného filtru zůstanou v agendě zobrazeny pouze ty záznamy, které vyhoví zadané podmínce. Současně se změní Informační záhlaví agendy, kde se objeví indikace filtrování (trychtýř) a název použitého filtru (viz. obrázek).

D_plocha_agenda_informacni_zahlavi_F4.jpg

Upozornění Existující filtr (předdefinovaný nebo vytvořený) můžeme vybrat také z nabídky Filtry z lokálního menu.

Související témata

Filtry, Složky - Agenda, Nastavení vzhledu a chování programu, Záznamy, Editory