Hlavní menu - pás karet s ikonami

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Důležitým ovládacím prvkem pro vykonávání operací v programu jsou tzv. menu (nabídky). Program obsahuje pás karet s ikonami - hlavní obrázkové menu na svém horním okraji (je vždy zobrazené a dostupné) a také řadu tzv. lokálních menu, které se vyvolávají na konkrétním místě programu.

Aktivace hlavního menu

d_menu.gif

Příklad Jestliže chceme zobrazit sekci Agenda, použijeme klávesovou zkratku Alt a nabídnuté písmeno (E).

Upozornění! Pokud potřebujeme na obrazovce ušetřit místo (na výšku) můžeme hlavní menu pomocí Ctrl+F1 skrýt a zůstane nám jen pruh se záložkami. Poklepáním na ně se nabídka ikon vysune a po použití zase "zajede". Opětovným stiskem Ctrl+F1 nabídku zase zobrazíme natrvalo.

Aktivace lokálního menu

Na různých místech programu lze zavolat speciální nabídku, která se vztahuje pouze k danému místu.

d_menu_lokalni.gif

Upozornění Klávesnice pro systémy Windows mají vedle pravého tlačítka Ctrl speciální klávesu s ikonou menu a šipky na vyvolání lokální nabídky.

Pohyb po menu

Ze základního menu se po aktivaci voleb fokus přesouvá po jednotlivých kartách, ikonách a volbách. Pohyb provedeme kurzorovými klávesami nebo pomocí zvýrazněného písmena volby. Některé volby provedou konkrétní operaci, některé "rozbalí" další úroveň menu.

Provedení příkazu

Stiskem klávesy Enter nebo klíčového písmena nebo kliknutím myši zvolený příkaz vykonáme.

Tip Příkaz v menu může být doplněn tzv. klávesovou zkratkou, pomocí které jej můžeme vykonat také a to i bez otevírání a procházení menu.

Související témata

 Ovládání použitých komponent