Editor filtrů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Filtry.png

Okno Filtry slouží k definici omezující podmínky, která bude aplikována na data otevřené agendy. Jedná se o možnost jak omezit počet zobrazených záznamů v agendě a zobrazit pouze ty záznamy, které nás zajímají. Program je ve většině důležitých agend vybaven předdefinovanými filtry, které stačí pouze zvolit a použít.

Upozornění Pokud volaná agenda obsahuje implicitní filtr (viz. dále) bude se otevírat s již filtrovaným pohledem na data.

Předdefinované filtry není možné upravovat. Je však možné vybraný filtr zkopírovat a kopii pak libovolně upravit. Možné je samozřejmě vytvoření a uložení zcela nového filtru.

Obsah stránky:

Videonávod Filtry

 

 

Použití filtru

D_Filtry_seznam.gif
 1. Stiskneme klávesu F4 a program zobrazí stávající filtry v agendě.

 2. Vybereme požadovaný filtr a stiskneme Enter nebo poklepeme myší.

 3. Pokud chceme řetězit podmínky, zvolíme zda Skládat "A" či Skládat "Nebo".

 4. Vybereme další filtr a stiskneme Enter nebo poklepeme myší.

 5. Body 3 a 4 můžeme opakovat podle potřeby.

 6. Opětovným stiskem F4 nebo tlačítkem Vypnout hledání deaktivujeme.

Tip Existující filtr (předdefinovaný nebo vytvořený) můžeme vybrat také z nabídky Filtry z hlavního nebo lokálního menu.

 

Otevření okna filtry

Části okna Editor filtrů

Záložka Seznam filtrů

D_Editro_filtru_seznam.jpg

Obsahuje veškeré filtry dostupně v agendě, z níž byl Editor filtrů otevřen. Nad seznamem filtrů je k dispozici pás karet, kde jsou přístupné ovládací prvky potřebné ke všem činnostem s filtry.

Záložka Editor

D_Editro_filtru_editor.jpg

Obsahuje ovládací tlačítka, pomocí kterých definujeme podmínku filtru. přidáváme údaje a definujeme operátory a hodnoty.

Záložka SQL

D_Editro_filtru_SQL.jpg

Umožňuje ruční editaci SQL podmínky nebo uložení SQL příkazu do textového souboru. Tyto funkce jsou nad rámec běžného rozhraní a jsou vyhrazeny uživatelům, kteří ovládají programování v SQL jazyce na serveru MS SQL.

Ovládací tlačítka

D_Editro_filtru_tlacitka.jpg

Tlačítka pro Použití filtru, Vypnutí filtrování, potvrzení zadání a opuštění okna Editor filtrů.

toppage.gif Začátek stránky


Definice filtru

 1. V okně Editor filtrů se přepneme na záložku Seznam filtrů.

 2. Vybereme nebo použijeme pracovní nebo některý uživatelský filtr, který chceme definovat nebo upravit.

 3. Přepneme se na záložku Editor.

 4. Ve stromu vazeb zvolíme agendu, jejíž sadu údajů chceme použít pro definici podmínky. Domovská agenda je uvedena v seznamu první a je neodsazená.

 5. V seznamu údajů (v levé části okna) vybereme položku a přeneseme ji vpravo do seznamu výrazů.

 6. Z nabídky vybereme operátor výrazu. Seznam nabízených operátorů je závislý na vybraném údaji.

 7. Zadáme požadovanou hodnotu do výrazu.

 8. Postup opakujeme až do požadované podoby filtrovací podmínky. Výrazy můžeme v seznamu posunovat pomocí tlačítek v záhlaví (nebo klávesovými zkratkami Shift+šipka nahoru a Shift+šipka dolů) nahoru a dolů.

Upozornění Do výrazů můžeme přenášet i závorky. Uvnitř závorky definujeme vztah a/nebo a závorky můžeme "vnořovat" do sebe. Uvnitř každé závorky můžeme libovolně definovat výrazy. Posouvání výrazů je možné pouze "uvnitř" závorek.

Tip Popis klávesových zkratek pro ovládání okna Filtry je uveden v samostatné tabulce na stránce Klávesové zkratky. Více zde.

Aktivace filtru

Správa filtrů

Záložka Seznam filtrů slouží ke správě filtrů ve zvolené agendě. V seznamu máme k dispozici všechny existující filtry a v nabídce ikony všech operací, které můžeme s filtry provádět.

Nastavení výchozího filtru pro agendu

 1. V okně Editor filtrů se přepneme na záložku Seznam filtrů.

 2. V seznamu vybereme požadovaný filtr.

 3. Stiskem tlačítka Nastavit výchozí potvrdíme zvolený filtr.

Tip Pokud v agendě existuje implicitní filtr, je zobrazen červeně.

Vstupní filtr pro uživatele v agendě

Vstupní filtry slouží k omezení viditelnosti záznamů pro vybrané uživatele. Vstupní filtr se zapne při přihlášení příslušného uživatele do DUELu. Vstupní filtry může nastavovat pouze správce systému. Ostatní uživatelé správu těchto filtrů nemají k dispozici. Pokud si někdo přiřadí filtr sám sobě, pro jeho uplatnění se musí odhlásit a znovu přihlásit.

Definice vstupního filtru

 1. V okně Editor filtrů se přepneme na záložku Seznam filtrů.

 2. V seznamu vybereme požadovaný filtr.

 3. Stiskem tlačítka Přidat uživatele otevřeme okno Vstupní filtr - přidání uživatele.

 4. V seznamu vybereme uživatele, kterému (kterým) chceme zvolený filtr přiřadit jako vstupní.

 5. Při následném přihlášení do DUELu bude mít zvolený uživatel záznamy již při otevření agendy filtrovány – bude viditelná jen vybraná část záznamů.

 6. Správce systému může stejným způsobem vstupní filtr kdykoli vypnout. Uživatel takovou možnost nemá.

Upozornění!  Přestože má uživatel určité záznamy pomocí vstupního filtru zakázány, uvidí je v některých tiskových sestavách. Pro komplexní omezení přístupu k zakázaným informacím doporučujeme omezit přístup i k příslušným sestavám, například tak, že se přesměruje adresář se sestavami a uživatelům se zpřístupní pouze "prověřené" sestavy.

Tip Pokud v agendě existuje vstupní filtr, je zobrazen oranžově.

Odstranění vstupního filtru

 1. V okně Editor filtrů se přepneme na záložku Seznam filtrů.

 2. Stiskem tlačítka Odebrat uživatele otevřeme okno Vstupní filtr - odebrání uživatele.

 3. Zaškrtneme uživatele, u kterých chceme "vyprázdnit" definici vstupního filtru.

Související témata

Navigační lišta - Filtry, Hledání, Záznamy