Záznamy - Hledání

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Aparát Hledání umožňuje vyhledávat záznamy podle libovolného údaje v agendě nebo v připojených údajích na dalších chlopních tabulky (např. v položkách faktury). Klávesovou zkratku F3 pro aktivaci hledání si můžeme upravit v okně Nastavení vzhledu a chování programu. Zde také určujeme, zda se bude hledat v dialogovém okně (výchozí stav) nebo v pásu karet.

Základní hledání v DUELu aktivujeme klávesou F3. Ta umožňuje rychle vyhledat doklad podle údaje, na kterém aktuálně stojí kurzor.

Videonávod hledání

Videonávod Hledání – F3

thumb-hledani.jpg

Hledání podle jednoho údaje v dialogovém okně

 1. V tabulce se nastavíme do sloupce, ve kterém chceme hledat (pokud je to možné, nastavíme se i na konkrétní hledanou hodnotu - zkratku dokladu apod.)

 2. Stiskneme klávesu F3 a program otevře okno a předvyplní údaje.

  D_Hledani_dialog.png

 3. Pokud je vše podle našich požadavků, klávesou Ctrl+Enter hledání aktivujeme.

 4. Pokud potřebujeme jinou hodnotu, v příslušném poli jí napíšeme a pak opakovaně stiskneme Enter nebo Ctrl+Enter.

 5. Vybrat můžeme také příslušný Operátor pro daný typ hodnoty.

 6. Program vyhledá požadované záznamy a zobrazí je. V Informačním záhlaví zobrazí ikonu lupy a údaj, podle které bylo vyhledáno. Po aktivaci požadované podmínky hledání zůstanou v agendě zobrazeny pouze ty záznamy, které vyhoví zadané podmínce.

  D_plocha_agenda_informacni_zahlavi_F3.jpg

 7. Opětovným stiskem F3 hledání deaktivujeme.

V okně je možné jednotlivé parametry pro hledání samozřejmě změnit:

TIP Pomocí zkratky Alt+F3 vždy otevřeme vyhledávací okno.

Hledání podle jednoho údaje v horním pásu karet

 1. V tabulce se nastavíme do sloupce, ve kterém chceme hledat (pokud je to možné, nastavíme se i na konkrétní hledanou hodnotu - zkratku dokladu apod.)

 2. Stiskneme klávesu F3 a program předvyplní sekci hledání.

  D_Hledani.gif

 3. Pokud je vše podle našich požadavků, klávesou Enter nebo tlačítkem Vyhledat hledání aktivujeme.

 4. Pokud potřebujeme jinou hodnotu, v příslušném poli jí napíšeme a pak stiskneme Enter nebo tlačítko Vyhledat.

 5. Vybrat můžeme příslušný Operátor pro daný typ hodnoty.

 6. Program vyhledá požadované záznamy a zobrazí je. V Informačním záhlaví zobrazí ikonu lupy a údaj, podle které bylo vyhledáno. Po aktivaci požadované podmínky hledání zůstanou v agendě zobrazeny pouze ty záznamy, které vyhoví zadané podmínce.

D_plocha_agenda_informacni_zahlavi_F3.jpg

 1. Opětovným stiskem F3 nebo tlačítkem Vypnout hledání deaktivujeme.

Poznámka Pokud kurzor umístíme na doplňkový údaj (některý údaj na dalších chlopních v tabulce nebo v dalších tabulkách) a zavoláme Hledání, program sám nastaví v Navigační liště odpovídající hodnoty Najít, Položka i Zdroj. Stačí je potvrdit.

Videonávod Jednoduché hledání

Videonávod Jednoduché hledání

thumb-jednoduche-hledani.jpg

Hledání podle složené podmínky

Další variantou hledání je hledání podle složeného výrazu (například hledáme dokladovou řadu fv (faktury vydané) vystavené konkrétnímu odběrateli. Vzhledem k tomu, že hledáme podle dvou údajů současně, musíme do hry zapojit tzv. operátory (značky, které určují, jak se budou podmínky pro hledání řetězit). Operátory jsou dva:

Operátory aktivujeme kliknutím myší na vybraný operátor nebo, pokud pracujeme pouze s klávesnicí, použijeme pro aktivaci operátoru Skládat "A" - Shift+F3, pro aktivaci operátoru Skládat "Nebo" - Ctrl+F3. Postup zadávání je prostý:

 1. Budeme hledat v účetním deníku dokladovou řadu fv a současně firmu Novák.

 2. Umístíme kurzor na údaj, podle kterého chceme hledat (Doklad1) a stiskneme klávesovou zkratku Shift+F3.

 3. Zadáme hledanou hodnotu (fv) a potvrdíme ji klávesou Enter. Program již v tomto okamžiku přefiltruje seznam záznamů a zobrazí jen záznamy obsahující dokladovou řadu fv.

  D_plocha_agenda_informacni_zahlavi_ShiftF3_1.jpg

 4. Přesuneme kurzor na druhý údaj, podle kterého chceme hledat (Název firmy) a znovu stiskneme klávesovou zkratku Shift+F3.

 5. Zadáme další hledanou hodnotu (Novák) a opět ji potvrdíme klávesou Enter.

 6. Program přefiltruje záznamy a zobrazí pouze ty záznamy, které oběma dílčím zadaným podmínkám vyhoví.

  D_plocha_agenda_informacni_zahlavi_ShiftF3.jpg

Videonávod Složené hledání

Videonávod Složené hledání

thumb-slozene-hledani.jpg

Ukončení hledání

Význam jednotlivých voleb:

D_Hledani.gif

Operátory podle typů

Číselné údaje

Textové údaje

Datum

Související témata

Informační záhlaví, Filtry, Nastavení vzhledu a chování programu