Záznamy

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Údaje zadané v programu DUEL jsou ve formě záznamů. Záznamy jsou spravovány tzv. agendou. Podle požadovaného účelu mají záznamy různých agend různé struktury. V agendě lze záznamy pořizovat, upravovat nebo mazat. Kromě těchto základních operací, lze při prohlížení záznamy třídit a filtrovat, vybírat a samozřejmě tisknout.

Práce se záznamy (popis operací je uveden dále na této stránce):

Upozornění Práva k provádění jednotlivých činností se mohou u různých uživatelů lišit. Ve stavovém řádku vidíme aktuální hodnotu práv přihlášeného uživatele pro otevřenou agendu. Více zde.

Funkce prováděné se záznamy

Funkce je společné označení akcí, které lze provádět se záznamy. Funkce dostupné pro záznam v aktuální agendě jsou nabízeny prostřednictvím ikon a příkazů v hlavním menu.

Možnosti spouštění funkcí:

Upozornění Obsah části Agenda v hlavním menu se mění podle toho, ve kterém místě programu (ve které agendě) a v jakém režimu právě jsme.

Videonávod Přidání, editace a mazání záznamů

Videonávod Přidání, editace a mazání záznamů

thumb-pridani.jpg

Pořízení záznamu

Pořízením záznamu rozumíme jeho založení a zadání všech potřebných údajů a informací, které evidujeme.

image1.gif
 • Nový záznam pořídíme zavoláním funkce Přidat.

 • Klávesovou zkratkou Ctrl+N ve formuláři nebo v tabulce.

 • Klávesovou zkratkou Insert v tabulce.

Podívejte se ne videonávod.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Kopírování záznamu – kopie dokladu

V případě, že chceme do agendy pořídit stejný záznam, jaký již v agendě máme pořízen, můžeme jej jednoduše zkopírovat. Nejprve umístíme kurzor na záznam, který chceme kopírovat a zavoláme funkci Přidat kopii.

image3.gif
 • Kopírovaný záznam pořídíme zavoláním funkce Přidat kopii.

 • Klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+N ve formuláři záznam zkopírujeme.

Tip V případě, že použitá dokladová řada má nastaveno plynulé číslování posune program číslo nového dokladu v souladu s hodnotou uloženou v číselníku dokladů automaticky.

Podívejte se ne videonávod.

Upozornění Tato kopie provede vytvoření nového záznamu pouze na hlavní záložce agendy. Existují-li nějaké detaily (např. položky faktury) je v agendě většinou přítomna operace Kopie, která zkopíruje záznam i se všemi detaily.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Editace pořízeného záznamu

Nejprve se na požadovaný záznam nastavíme.

image8.gif
 • Zadáním nové hodnoty do požadovaného editoru (ve formuláři nebo v tabulce) záznam upravíme.

 • Zavoláním funkce Editovat se v Účetním deníku přepneme do režimu opravy dat.

Poznámka S výjimkou uzavřených dat lze pořízený záznam upravit.

Tip Pomocí klávesové zkratky Ctrl+/ lze v aktuálním údaji zopakovat hodnotu z předchozího editovaného záznamu.

Podívejte se ne videonávod.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Uložení záznamu

Nově pořízený nebo opravený existující záznam musíme uložit.

image5.gif
 • Záznam uložíme zavoláním funkce Uložit.

 • Záznam uložíme klávesovou zkratkou Ctrl+Enter.

 • Klávesovou zkratkou F9 ve formuláři.

 • Klávesovou zkratkou Shift+F9 uložíme záznam s uzavřením agendy.

 • V tabulce můžeme záznam uložit přechodem na sousední záznam šipkami.

Poznámka Jestliže se rozhodneme ukončit práci v agendě s dosud neuloženým záznamem, program nám automaticky uložení záznamu nabídne.

image6.gif

Upozornění Pokud nový záznam nechceme uložit nebo nechceme uložit provedené změny na existujícím, zvolíme funkci Zrušit nebo Zavřít nebo zavřeme agendu bez uložení změn. Tím však přijdeme o zakládaný záznam resp. o změny provedené na stávajícím.

Podívejte se ne videonávod.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

Přidání položky k záznamu

Pokud to agenda dovoluje, je možné k existujícímu záznamu pořizovat detailové položky (např. položky faktury, dokumenty či média apod.).

image58.gif
 • Novou položku pořídíme zavoláním funkce Nová položka a volbou příslušného detailu z nabídky, která odpovídá otevřené agendě

 • Položku pořídíme také klávesovou zkratkou Insert přímo v tabulce s detaily.

Podívejte se ne videonávod.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Mazání záznamu

Nejprve se na požadovaný záznam nastavíme. Pak zavoláme funkci pro smazání.

image7.gif
 • Záznam smažeme zavoláním funkce Smazat.

 • Klávesovou zkratkou Ctrl+D ve formuláři.

 • Klávesovou zkratkou Del v tabulce.

Podívejte se ne videonávod.

Upozornění Mazání záznamů je nevratná operace. Po potvrzení budou data zvoleného záznamu ztracena.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Detail záznamu

Některé agendy (např. Účetní deník, Účetní deník - Dávka apod.) jsou v podobě tabulek zobrazovány standardně. Pro zobrazení Detailu vybraného záznamu je třeba zavolat speciální okno.

image9.gif
 • Okno Detail zobrazíme zavoláním funkce Detail nebo Editovat.

 • Režim Editace v okně Detail spustíme také klávesovou zkratkou Shift+F10.

Tip Pokud je běžná agenda zobrazena v režimu tabulky, nemusí být vidět všechny položky záznamu. V případě potřeby můžeme vybraný záznam zobrazit v podobě kompletního formuláře. Více zde.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Procházení záznamů

Protože formulář zobrazuje údaje pouze aktuálního záznamu, je procházení mezi záznamy záležitostí tabulek.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Hledání záznamů

Hledání záznamů je možné podle mnoha kritérií. Aparát pro hledání je umístěn v oddíle Hledání / Hledání F3 v hlavním menu. Pod tímto odkazem najdete videonávody k hledání.

D_Hledani.gif

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Filtrování záznamů

Filtrování záznamů je možné podle libovolné podmínky. Aparát pro filtrování je umístěn v oddíle Hledání / Fiiltry F4 v hlavním menu. Pod tímto odkazem najdete videonávody k filtrování.

D_Filtry.gif

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Označování záznamů

Pro snadné nastavení na konkrétní záznamy můžeme použít Značky. Aparát pro označování je umístěn v oddíle Hledání / Značky F6 v hlavním menu.

D_Znacky.gif

Postup vložení značky:

 1. Kurzor umístíme na záznam, kterému chceme přiřadit značku.

 2. Zvolíme příkaz Přidat v oddíle Hledání / Značky F6 v hlavním menu. Program přidá do seznamu záložku.

Přechod na značku:

 1. Aktivujeme oddíl Hledání / Značky F6 v hlavním menu..

 2. V seznamu vybereme požadovanou záložku.

 3. Zvolíme příkaz Jdi na. Program se v tabulce nastaví na požadovaný záznam.

Smazání značky:

 1. Aktivujeme oddíl Hledání / Značky F6 v hlavním menu.

 2. Zvolíme příkaz Editor. V seznamu vybereme požadovanou značku a stiskem tlačítka Smazat jí odstraníme.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Výběr záznamů

Pro výběr záznamů je v tabulce připraven údaj Výběr v podobě zaškrtávátka (v záhlaví je označen jako "X"). Pomocí "zaškrtnutí" můžeme vytvořit libovolnou skupinu vybraných záznamů pro další zpracování.

D_zaznam_vyber.jpg

Poznámka Při vybírání umístíme kurzor na požadovaný záznam, který chceme vybrat.

Sekce Označení v hlavním menu

D_Menu_oznacovani.jpg

Možnosti vybírání / označování záznamů

Tip Opakováním uvedených postupů na vybraném záznamu se provede opačná operace a záznam se "odznačí".

Další operace se záznamy:

Upozornění Při uzavření a novém otevření agendy se všechna nastavení výběrů ztratí.

toppage.gifNávrat na začátek stránky.

toppage.gifNávrat na Základní dovednosti.

 

Související témata

Editory, Formulář, Tabulky, Agendy, Menu, Hledání, Filtrování