Agendy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Agenda je soustředění záznamů a operací úzce souvisejících s jednou konkrétní tématikou. Agenda se po zavolání zobrazí do pracovní plochy programu DUEL a může obsahovat, podle svého typu, podle momentálního stavu práce a podle uživatelského nastavení, různé části.

Vzhled agendy

Upozornění Každá otevřená agenda ovlivní podle svých vlastností i obsah hlavního menu.

Agendy můžeme v programu DUEL otevírat několika způsoby, které jsou popsány v následujících odstavcích. Záleží na nás, kterému způsobu dáme přednost nebo který bude v danou chvíli optimální.

Otevírání agendy pomocí průvodce

 1. Myší klikneme na název agendy na titulní stránce nebo na název s ikonou na modulové stránce průvodce v pracovní ploše.

  D_Homepage_pruvodce.png

Otevírání pomocí Řádku rychlého spuštění

 1. Klávesovou zkratkou Ctrl+G aktivujeme řádek rychlého spuštění (zkratkou Ctrl+H navíc přeskočíme na domovskou stránku).

 2. Do řádku Rychlé spuštění zapíšeme název agendy (celý nebo jen jeho část).

 3. Vybereme požadovanou agendu.

 4. Klávesou Enter ji otevřeme.

Tip Funkce pro rychlé spuštění si pamatuje poslední hledanou agendu. Tu pak můžeme znovu snadno otevřít přímo z domovské stránky pomocí klávesy Enter.

Tip Klávesovou zkratkou Alt+G, program nám nabídne přepínání pouze mezi otevřenými agendy.

Otevírání agendy pomocí menu

 1. Klávesovou zkratkou Alt+M otevřeme menu v sekci Moduly.

 2. Zvolíme požadovaný modul a vyklopíme nabídku agend v něm.

 3. Šipkami vybereme požadovaný název agendy a klávesou Enter zvolenou agendu otevřeme.

Otevírání okna pomocí složky Po spuštění

 1. Agendy přenesené do složky Po spuštění se otevřou automaticky po otevření firmy.

Otevírání agendy pomocí individuálně definovaných kláves

Po spuštění programu lze kdykoli otevřít libovolnou agendu pomocí individuálních horkých kláves (jsou-li uživatelem nadefinovány).

 1. Ve Vlastnostech agendy zadáme požadovanou kombinaci kláves (Ctrl, Alt, Shift + libovolné neosazené písmeno).

 2. Pomocí definované klávesové zkratky můžeme agendu otevřít.

Upozornění Při definování vlastní klávesové zkratky je potřeba dát pozor na možnou kolizi s existujícími zkratkami v okně Nastavení vzhledu a chování programu. Více zde.

Otevírání agendy jako číselníku

Při zadávání údajů do editoru s podporou číselníků můžeme otevřít celou agendu. V tomto případě je Informační záhlaví volané agendy odsazené a nad ním zůstává záhlaví agendy, ze které je číselník volán. Takto může být otevřeno i několik agend "pod sebou".

 1. Klávesovou zkratkou Ctrl+"+" nebo ikonou z vybraného editoru se přepneme do okna agendy číselníku.


Otevírání agendy pomocí stromu v systémové složce

 1. Klávesou F11 umístíme kurzor do vybrané systémové složky (Systém, Oblíbené, Historie, Po spuštění).

 2. Kurzorovými šipkami přesuneme kurzor na vybranou agendu.

 3. Klávesou Enter agendu otevřeme.

Poznámka Postup lze provést samozřejmě i kurzorem myši.

Zavření agendy

Tip Uzavírání můžeme provést odpovídajícími příkazy z hlavního menu a ikonami z Nástrojové lišty.

Upozornění Klávesové zkratky lze definovat v okně Nastavení vzhledu a chování programu. Více zde.

Související témata

Popis pracovní plochy, Menu, Složky, Po spuštění, Číselníky, Rychlé spouštění, Nastavení vzhledu a chování programu