Číselníky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Číselníky jsou jakési zásobníky připravených textů, či jiných informací, které lze v průběhu práce přebírat bez nutnosti nového psaní. Využívání číselníků výrazně zvýší produktivitu práce a současně zkrátí dobu práce s programem.

Upozornění Pokud nepotřebujeme editovat či jinak upravovat hodnoty v číselníku, stačí pouze "vyklopení" okna s hodnotami pod editor (Alt+šipka dolů nebo zahájení zadávání textu) a následné převzetí údaje bez otevření číselníkové agendy. Více zde.

Otevření číselníku

V tomto případě je Informační záhlaví volané agendy odsazené a nad ním zůstává záhlaví agendy, ze které je číselník volán. Takto může být otevřeno i několik agend "pod sebou".

D_Informacni_zahlavi_kaskada.gif

Tip Bez ohledu na způsob otevření číselníku můžeme v otevřeném okně provádět veškeré činnosti a operace.

Přenesení údaje z číselníku

d_ciselniky_prenest.gif

Poznámka Podmínkou pro přenesení údaje těmito způsoby je, že číselníková agenda je otevřena "pod" nějakou jinou agendou.

Související témata

Agendy, Klávesové zkratky, Editory, Nastavení vzhledu a chování programu, Menu