Editory

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Každý údaj je v programu zobrazován pomocí tzv. editoru. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o políčko, do kterého můžeme údaj zadat nebo jej v něm upravovat. Nově zadaný nebo upravený údaj je označen červeně. Aktuálně vybraný editor je orámovaný. Editor obsahující chybnou hodnotu je orámován červeně.

Editory mohou být následujícího typu:

Videonávod Editory a jejich vlastnosti

Videonávod Editory

thumb-editory.jpg

Obecné vlastnosti editorů

Tip Pro ovládání myší je na levém okraji editoru umístěna šedá hvězdička, kterou naplníme údaj implicitní hodnotou.


Běžný textový nebo číselný editor

Údaje do takového editoru zadáváme nebo potvrzujeme z klávesnice standardním způsobem jako kdekoli jinde v systému Windows.

 

Editor s podporou uzavřeného seznamu

Umožňuje vybírat informace, které jsou součástí uzavřené množiny povolených výrazů. Při zadávání lze vyvolat seznam výrazů a požadovaný údaj z něj zvolit. Seznam výrazů, které jsou pro daný údaj k dispozici vyvoláme ("vyklopíme") klávesovou zkratkou Alt+šipka dolů.

d_editory_seznam.gif

Tip Pokud známe "klíčová písmena" jednotlivých voleb, můžeme stiskem příslušné klávesy údaj zadat přímo i bez vyklápění seznamu.

 

Editor s podporou číselníku

Editor s podporou číselníku umožňuje zadávat údaje výběrem ze seznamu, který si můžeme podle svých potřeb doplnit. Většinou se jedná o přebírání konkrétního údaje z jiné agendy.

Zobrazení nabídky údajů z číselníku:

Upozornění Číselník můžeme z editoru otevřít a provádět v něm všechny dostupné operace (doplňovat záznamy, editovat je, mazat apod.). Více zde.

Práce v editoru s podporou číselníku:

Tip Pokud chceme zadat pouze část textu (např. "Nákup") a číselník nám nabízí hodnoty, které nechceme ("Nákup zboží", "Nákup služeb" apod.) napíšeme požadovaný text a klávesou Esc zavřeme nabídku bez převzetí údaje.

 

Zaškrtávátko

Požadovaný stav políčka zvolíme stiskem klávesy Mezerník nebo kurzorem myši. Pokud jsme v tabulce, můžeme záznam vybrat stiskem kombinace Ctrl+Mezerník s kurzorem v libovolném sloupci.

d_editory_zaskrtavatko.gif

 

Needitovatelný údaj

Tento editor je neaktivní a slouží k zobrazení tzv. "vypočítané" hodnoty, která závisí na obsahu jiných polí (i z více agend).

d_editory_vypocitany.gif

 

Editor pro zadání data

Datový editor umožňuje zadávat pouze datum. Je vybaven schopností doplňování hodnot. Zadáme-li pouze číslo 18, program sám doplní číslo aktuálního měsíce a roku.

Příklad V říjnu 2012 bude při zadání čísla 18 ve výsledku datum 18.10.2012.

Editor pro zadávání data podporuje zadávání implicitní hodnoty. V praxi to znamená, že implicitní hodnota je naposledy použité datum (výhodné při hromadném zadávání dokladů z jednoho období) a alternativní hodnota je aktuální (dnešní) datum.

Další možností zadání data je výběrem z kalendáře. Kalendář otevřeme klávesovou zkratkou Alt+šipka dolů. Pohybujeme se v něm pomocí šipek (po dnech) nebo pomocí kláves PgUp a PgDn (po měsících). Stiskem tlačítka Dnes nastavíme aktuální datum.

D_Editory_datum.jpg

Pro rychlejší práci je program vybaven inteligencí, která dokáže správně interpretovat některé zkratky a převést je na kompletní datum. Hodnoty zadávané pomocí znaků "plus" a "mínus" se vztahují ke dnešnímu dni. Zde je několik ukázek:

Tip Důležitou vlastností je schopnost konvertovat desetinnou čárku na desetinnou tečku. Význam této na první pohled drobné výhody vyplyne při použití numerické části klávesnice, kde je umístěna čárka. Můžeme tedy zadat datum ve formátu 20,10,2001. Program automaticky změní čárky na tečky. Výsledkem je datum 20.10.2001.

Související témata

Ovládání použitých komponent, Klávesové zkratky, Číselníky, Operace